Rekrutacja na studia od semestru letniego w Uniwersytecie Warszawskim

Rekrutacja na studia od semestru letniego w Uniwersytecie Warszawskim

Studia Warszawa - Uniwersytet Warszawski

02.02.2022

Rekrutacja na studia od semestru letniego w Uniwersytecie Warszawskim

Kandydaci na studia w Uniwersytecie Warszawskim mają okazję rekrutować na studia od semestru letniego na dziesięć kierunków. Dla studentów w roku akademickim 2021/2022 w semestrze letnim zostały przygotowane kierunki studiów I i II stopnia, a także studia jednolite magisterskie.

Kandydaci na słuchaczy mają do wyboru kierunki takie jak: chemia, chemia medyczna, chemia stosowa, geologia stosowana, inżynieria obliczeniowa, kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej, Ukrainistyka, a także indywidualne studia międzydziedzinowe prowadzone przez Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Matematyczno - Przyrodniczych.

Pierwsza tura na część kierunków rozpoczęła się już 4 stycznia. Kandydaci na studentów od letniego semestru mają czas na rejestracje do 5 lutego na wybrane kierunki.

Sprawdź Uniwersytet Warszawski kierunki studiów

 

Studia w Uniwersytecie Warszawskim

Uniwersytet Warszawski jest największą uczelnią w Polsce mającą bogatą ofertę kształcenia. Kandydaci na studia w UW mają do wyboru ponad 100 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Zajęcia na jednej z najstarszych szkół wyższych w kraju prowadzone są przez doskonale przygotowaną kadrę naukowców akademickich.

Królową na liście najpopularniejszych kierunków studiów jest psychologia, na która papiery złożyło około 2 800 kandydatów. Kierunek ten odbywa się stacjonarnie i niestacjonarnie. Studenci mają obszerny wybór specjalizacji od neuropsychologii klinicznej po psychologię sądową. Na drugim miejscu w rankingu znajduję się zarządzanie, o miejsca walczyło, aż 2 600 kandydatów. Absolwenci tego kierunku znają metodologię badań i terminologię w zakresie zarządzania.

Kolejne miejsca zajmuje ekonomia oraz finanse i rachunkowość, kierunki te również były rozchwytywane, a zgłoszenia wysłało około 2 500 kandydatów. Studia na tych kierunkach są bardzo pożądane na rynku pracy, a absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego mają wysokie kwalifikacje, których oczekuje każdy pracodawca w tej dziedzinie.

Informatyka przede wszystkim w czasach pandemii, jest rozchwytywaną profesją. Kierunek ten na Uniwersytecie Warszawskim należy do jednych z najpopularniejszych i w ciągu najbliższych lat jego popularność nie straci na wartości ze względu na zapotrzebowanie rynku pracy. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów w tej dziedzinie.

Z kierunków humanistycznych najpopularniejsza jest filologia angielska, na ten kierunek zgłoszenia wysłało ponad 2 000 kandydatów. Filologia angielska na UW przygotowuje słuchaczy nie tylko do pracy na Polskim rynku, a także na Międzynarodowym. Cenieni profesorowie przekazują niezbędną wiedzę słuchaczom podczas zajęć teoretycznych i praktycznych.

Wśród popularnych kierunków na największej uczelni w kraju znajdują się takie, jak:

Urozmaiceniem i ułatwieniem połączenia nauki oraz hobby dla studentów UW jest samodzielne układanie planu zajęć. Uczelnia dba przede wszystkim o wysoki poziom kształcenia, a także o komfort pracy słuchaczy.

Komentarze (0)