Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie - rekrutacja na studia 2024/2025

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie - rekrutacja na studia 2024/2025

Rekrutacja na studia 2024/2025 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej odbędzie się online. Kandydaci na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie mogą dokonać rejestracji w internetowym systemie rekrutacyjnym w terminie od 17 kwietnia 2024 r. do 10 lipca 2024 r. Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite na UMCS zostaną ogłoszone 16 lipca 2024 r.

Dla poszczególnych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz naumcs.pl

 

Nowe kierunki studiów 2024/2025 na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej

Oferta dydaktyczna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej powiększyła się o 16 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają: inżynieria polimerów, busienss analytics and data science, wschodniosłowiańskie studia translatoryczne, migracje i mobilność, socjologia cyfrowa, archiwistyka i elektroniczne zarządzanie dokumentacją, inżynieria druku 3d, international political communication, it cyber security, marketing i lobbing polityczny, public history in international relations, strategiczne studia wschodnioeuropejskie, studia miejskie, zarządzanie w politykach publicznych, portugalistyka oraz wzornictwo przemysłowe.

 

Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej najpopularniejsze kierunki - wyniki rekrutacji 2023/2024

W 2023 roku o przyjęcie na studia w UMCS ubiegało się ponad 16000 kandydatów, którzy złożyli ponad 19000 aplikacji. W rekrutacji 2023/2024 Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie przygotował ponad 7,2 tys. miejsc na blisko 90 kierunkach studiów stacjonarnych. Najpopularniejsza okazała się psychologia, gdzie o jedno miejsce ubiegało się prawie 12 osób. Do popularnych kierunków należały także: kryminologia (ponad 10 osób na jedno miejsce), public relations i zarządzanie informacją (prawie 9 osób na miejsce), lingwistyka stosowana (prawie 7 osób na miejsce) oraz anglistyka (ponad 6 osób na miejsce).   

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2023/2024 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów. Dane z dnia 7.08.2023 r.

 

Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej kierunki - rekrutacja 2024/2025

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie w rekrutacji 2024/2025 oferuje kształcenie na ponad 90 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (78 kierunków) i drugiego (70 kierunków) stopnia oraz jednolitych magisterskich (8 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UMCS mogą aplikować na 100 kierunków studiów stacjonarnych oraz 20 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Marie Curie Słodowskiej kierunki 2024/2025

 

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie kierunki studiów - rekrutacja 2024/2025

 • Administracja i zarządzanie publiczne - Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
 • Administracja publiczna - Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
 • Analityka gospodarcza - Wydział Ekonomiczny UMCS
 • Anglistyka - Wydział Filologiczny UMCS
 • Animacja kultury - Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
 • Archeologia - Wydział Historii i Archeologii UMCS
 • Architektura informacji - Wydział Filologiczny UMCS
 • Archiwistyka i elektroniczne zarządzanie dokumentacją - Wydział Historii i Archeologii UMCS
 • Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - Wydział Historii i Archeologii UMCS
 • Bezpieczeństwo narodowe - Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
 • Bezpieczeństwo radiacyjne - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne - Wydział Prawa i Administracji UMCS
 • Biologia - Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
 • Biology - Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
 • Biotechnologia - Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
 • Bussiness analytics and data science - Wydział Ekonomiczny UMCS
 • Chemia - Wydział Chemii UMCS
 • Chemistry - Wydział Chemii UMCS
 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
 • E-edytorstwo i techniki redakcyjne - Wydział Filologiczny UMCS
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych - Wydział Artystyczny UMCS
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej - Wydział Artystyczny UMCS
 • Ekobiznes - Wydział Ekonomiczny UMCS
 • Ekonomia - Wydział Ekonomiczny UMCS
 • Europeistyka - Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
 • Filologia polska - Wydział Filologiczny UMCS
 • Filozofia - Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
 • Finanse i rachunkowość - Wydział Ekonomiczny UMCS
 • Fizyka - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
 • Geoarcheologia - Wydział Historii i Archeologii UMCS
 • Geografia - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
 • Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
 • Geoinformatyka - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
 • Geowizualizacja historyczna i archeologiczna - Wydział Historii i Archeologii UMCS
 • Germanistyka - Wydział Filologiczny UMCS
 • Gospodarka przestrzenna - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
 • Grafika - Wydział Artystyczny UMCS
 • Graphic arts - Wydział Artystyczny UMCS
 • Hispanistyka - Wydział Filologiczny UMCS
 • Historia - Wydział Historii i Archeologii UMCS
 • Informatyka - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
 • Intercultural communication in education and the workplace - Wydział Filologiczny UMCS
 • International political communication - Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
 • International relations - Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
 • Inżynieria druku 3d - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
 • Inżynieria polimerów - Wydział Chemii UMCS
 • Inżynieria światłowodowa - Wydział Chemii UMCS
 • Italianistyka - Wydział Filologiczny UMCS
 • Jazz i muzyka estradowa - Wydział Artystyczny UMCS
 • Kognitywistyka - Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
 • Kreatywność i projektowanie społeczne - Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
 • Kreatywność społeczna - Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
 • Kryminologia - Wydział Prawa i Administracji UMCS
 • Kulturoznawstwo - Wydział Filologiczny UMCS
 • Lingwistyka stosowana - Wydział Filologiczny UMCS
 • Logistyka - Wydział Ekonomiczny UMCS
 • Logopedia z audiologią - Wydział Filologiczny UMCS
 • Malarstwo - Wydział Artystyczny UMCS
 • Marketing i lobbing polityczny - Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
 • Matematyka - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
 • Matematyka w finansach - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze - Wydział Ekonomiczny UMCS
 • Migracje i mobliność - Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
 • Nauczanie matematyki i informatyki - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
 • Nowe media - Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
 • Pedagogika - Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
 • Pedagogika resocjalizacyjna - Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
 • Pedagogika specjalna - Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
 • Politologia - Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
 • Polsko - niemieckie studia kulturowe i translatorskie - Wydział Filologiczny UMCS
 • Portugalistyka - Wydział Filologiczny UMCS
 • Portugalistyka: studia portugalsko-brazylijskie - Wydział Filologiczny UMCS
 • Praca socjalna - Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
 • Prawno - administracyjny - Wydział Prawa i Administracji UMCS
 • Prawno - biznesowy - Wydział Prawa i Administracji UMCS
 • Prawno - menadżerski - Wydział Prawa i Administracji UMCS
 • Prawo - Wydział Prawa i Administracji UMCS
 • Prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej - Wydział Prawa i Administracji UMCS
 • Produkcja medialna - Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
 • Psychologia - Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
 • Public history in international relations - Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
 • Public relations i zarządzanie informacją - Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
 • Romanistyka - Wydział Filologiczny UMCS
 • Rozwój zasobów ludzkich - Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS
 • Rusycystyka - Wydział Filologiczny UMCS
 • Socjologia - Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
 • Socjologia cyfrowa - Wydział Filozofii i Socjologii UMCS
 • Społeczeństwo informacyjne - Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
 • Stosunki międzynarodowe - Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
 • Strategiczne studia wschodnioeuropejskie - Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
 • Studia miejskie - Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
 • Sustanability management - Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS
 • Technical physics - Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS
 • Technologie cyfrowe w animacji kultury - Wydział Filologiczny UMCS
 • Tourism management - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
 • Turystyka historyczna - Wydział Historii i Archeologii UMCS
 • Turystyka i rekreacja - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
 • Ukrainistyka - Wydział Filologiczny UMCS
 • Wschodniosłowiańskie studia translatoryczne - Wydział Filologiczny UMCS
 • Zarządzanie - Wydział Ekonomiczny UMCS
 • Zarządzanie w politykach publicznych - Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

Dowiedz się więcej: umcs.pl

 

 

Harmonogram rekrutacji 2024/2025

Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na umcs.pl

 

STUDIA STACJONARNE 

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 17 kwietnia do 10 lipca 2024

Egzaminy wstępne (dla kierunków na które są przeprowadzane) 8- 12 lipiec 2024

Ogłoszenie wyników - I tura

16 lipiec 2024

Składanie dokumentów - I tura

17-19, 22 lipca 2024

Ogłoszenie wyników - II tura

24 lipiec 2024

Składanie dokumentów - II tura

25 - 26,  29 lipiec 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

 

STUDIA STACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 17 kwietnia do września 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji od lipca do września 2024
Składanie dokumentów od lipca do września 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia I stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 17 kwietnia do września 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji czeka na aktualizację
Składanie dokumentów od lipca do września 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

STUDIA NIESTACJONARNE

Studia II stopnia

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja

od 17 kwietnia do września 2024
Ogłoszenie wyników rekrutacji do września 2024
Składanie dokumentów od lipca do września 2024

*Terminy rekrutacji mogą ulec zmianie.

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na umcs.pl

 

Zasady rekrutacji 2024/2025 na studia w Uniwersytecie Marie Curie Skłowdowskiej (UMCS) w Lublinie znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów znajdziesz tutaj

Sposób przeliczania ocen znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Lublinie

kierunki studiów w Lublinie

uczelnie i studia w Lublinie

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 na UMCS w Lublinie

Oferta dydaktyczna 2023/2024 Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej powiększyła się o 11 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają: sustanability management, inżynieria światłowodowa, studia nad migracjami i mobilnością, kreatywność i projektowanie społeczne, geowizualizacja historyczna i archeologiczna, bezpieczeństwo radiacyjne, rozwój zasobów ludzkich, nowe media, socjologia, miedzynarodowe stosunki gospodarcze i geoarcheologia.

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 – Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

W pierwszej turze rejestracji na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia oraz jednolitych magisterskich zaaplikowało prawie 16 500 osób, o około 400 kandydatów więcej niż w roku ubiegłym. Sporą grupę kandydatów (1464) stanowili obcokrajowcy, były to osoby głównie z Ukrainy, Białorusi oraz państw z Afryki.

Najpopularniejsze kierunki studiów w UMCS w rekrutacji 2022/2023 według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów to: Psychologia (1386), Prawo (936), Kryminologia (847) oraz Anglistyka (782).
Jeśli natomiast weźmiemy pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, najbardziej obleganymi kierunkami były: Lingwistyka stosowana, profil angielski z hiszpańskim (17,4), Lingwistyka stosowana, profil angielski z niemieckim (12,1), Kryminologia (11,68) oraz Biologia, specjalność: biologia medyczna (10,6).

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w UMCS - rekrutacja 2022/2023

 1. Lingwistyka stosowana, profil angielski z hiszpańskim - stacjonarne pierwszego stopnia - 17,40 osób na jedno miejsce;

 2. Lingwistyka stosowana, profil angielski z niemieckim - stacjonarne pierwszego stopnia 12,10;

 3. Kryminologia - stacjonarne pierwszego stopnia – 11,68;

 4. Biologia, specjalność: biologia medyczna - stacjonarne pierwszego stopnia – 10,60;

 5. Administracja i zarządzanie publiczne - stacjonarne pierwszego stopnia - 9,30;

 6. Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie – 8,67;

 7. Public relations i zarządzanie informacją - stacjonarne pierwszego stopnia – 8,58;

 8. Biologia - stacjonarne pierwszego stopnia – 6,60;

 9. Anglistyka - stacjonarne pierwszego stopnia – 6,23

*liczba kandydatów na jedno miejsce - studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterske

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w UMCS - rekrutacja 2022/2023

 1. Psychologia - stacjonarne jednolite magisterskie - 1386 rejestracji;

 2. Prawo - stacjonarne jednolite magisterskie – 936;

 3. Kryminologia - stacjonarne pierwszego stopnia – 847;

 4. Anglistyka - stacjonarne pierwszego stopnia – 782;

 5. Finanse i rachunkowość - stacjonarne pierwszego stopnia – 734;

 6. Informatyka - stacjonarne pierwszego stopnia – 702;

 7. Zarządzanie - stacjonarne pierwszego stopnia – 635;

 8. Ekonomia - stacjonarne pierwszego stopnia - 544;

 9. Logistyka - stacjonarne pierwszego stopnia - 496;

 10. Produkcja medialna - stacjonarne pierwszego stopnia – 370.

*ogólna liczba zgłoszeń - studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterske

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej

W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 jednymi z najchętniej wybieranych uczelni były uniwersytety, gdzie na jedno miejsce przypadały 3,8 zgłoszenia. Jednym z uniwersytetów, który cieszył się największym zainteresowaniem jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Najchętniej wybieranymi kierunkami studiów były: psychologia, kryminologia, prawo, finanse i rachunkowość, anglistyka, zarządzanie, informatyka oraz ekonomia.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej cieszył się jeszcze większym zainteresowaniem tegorocznych maturzystów niż w roku ubiegłym. Na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie zarejestrowało się 16100 osób, w tym 1869 kandydatów zagranicznych nie tylko z Ukrainy i Białorusi, ale także z Azji i Afryki Środkowo-Wschodniej.

Na studia stacjonarne I stopnia, a także jednolite magisterskie Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej przygotował 1980 miejsc.

 

Rekrutacja

W ofercie kształcenia Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej znajduje się ponad 80 kierunków studiów na studiach I stopnia. A dodatkowo uczelnia oferuje ponad 250 specjalności i specjalizacji.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów przez kandydatów na studiach stacjonarnych I stopnia, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć takie kierunki, jak m.in. psychologia (1498), kryminologia (1133), prawo (1079), finanse i rachunkowość (975), anglistyka (806), zarządzanie (767), informatyka (750), ekonomia (707).

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to największą popularnością cieszyły się takie kierunki jak: kryminologia (16,19), psychologia (12,48), rachunki i rachunkowość (6,96), anglistyka (6,72), zarządzanie (6,39), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (6,26).

 

Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie jest największą publiczną uczelnią po wschodniej stronie Wisły. Oprócz prowadzenia kształcenia pełni funkcję kulturotwórczą i opiniotwórczą, jak również wnosi istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Potwierdzeniem aktywnej i różnorodnej działalności na rzecz regionu jest tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego, przyznany na początku 2020 roku.

Lubelski UMCS oferuje kształcenie o praktycznym wymiarze, dostosowane do potrzeb i wymagań współczesnego rynku pracy. Ponadto, w uczelni funkcjonuje Biuro Rozwoju Kompetencji, przeprowadzające między innymi diagnozy potencjału osobistego oraz coaching kariery.

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, kształci w ramach studiów podyplomowych i doktoranckich.

Na studentów czeka nie tylko bogata oferta edukacyjna, lecz również oferta programów związanych z mobilnością studentów. UMCS uczestniczy w programach: Erasmus+, MOST, CEEPUS, a także w Funduszu Wyszehradzkim, będącym programem stypendialnym skierowanym do naukowców i absolwentów z tytułem magistra, pochodzących z krajów Grupy Wyszehradzkiej V4.

Szeroka oferta dydaktyczna Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie zawiera kierunki z wielu obszarów nauki. Studenci mogą kształcić się między innymi w zakresie: nauk społecznych, nauk ścisłych, nauk humanistycznych, nauk przyrodniczych i sztuki. Za realizowanie kształcenia odpowiadają wydziały: Wydział Artystyczny, Wydział Biologii i Biotechnologii, Wydział Chemii, Wydział Ekonomiczny, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Humanistyczny, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zamiejscowy w Puławach.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 17.04.2024 do 10.07.2024 od 17.04.2024
Studia II stopnia od 17.04.2024 od 17.04.2024

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 17.04.2024 do 10.07.2024

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - studia 2024

Kierunki studiów - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: znaleziono 102

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja i zarządzanie publiczne
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

I stopnia

stacjonarne

Administracja publiczna
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

II stopnia

stacjonarne

Analityka gospodarcza
Wydział Ekonomiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Anglistyka
Wydział Filologiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Animacja kultury
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Archeologia
Wydział Historii i Archeologii UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architektura informacji
Wydział Filologiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Archiwistyka i elektroniczne zarządzanie dokumentacją
Wydział Historii i Archeologii UMCS

II stopnia

stacjonarne

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
Wydział Historii i Archeologii UMCS

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo radiacyjne
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

I stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Wydział Prawa i Administracji UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia
Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biology
Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bussiness analytics and data science
Wydział Ekonomiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Chemia
Wydział Chemii UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Chemistry
Wydział Chemii UMCS

II stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

E-edytorstwo i techniki redakcyjne
Wydział Filologiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Wydział Artystyczny UMCS

II stopnia, jednolite

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Wydział Artystyczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekobiznes
Wydział Ekonomiczny UMCS

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia
Wydział Ekonomiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Europeistyka
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

I stopnia

stacjonarne

Filologia polska
Wydział Filologiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filozofia
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Finanse i rachunkowość
Wydział Ekonomiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizyka
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geoarcheologia
Wydział Historii i Archeologii UMCS

jednolite

stacjonarne

Geografia
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

I stopnia

stacjonarne

Geoinformatyka
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geowizualizacja historyczna i archeologiczna
Wydział Historii i Archeologii UMCS

I stopnia

stacjonarne

Germanistyka
Wydział Filologiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Grafika
Wydział Artystyczny UMCS

II stopnia, jednolite

stacjonarne

Graphic arts
Wydział Artystyczny UMCS

II stopnia

stacjonarne

Hispanistyka
Wydział Filologiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia
Wydział Historii i Archeologii UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Intercultural communication in education and the workplace
Wydział Filologiczny UMCS

II stopnia

stacjonarne

International political communication
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

II stopnia

stacjonarne

International relations
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria druku 3d
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

I stopnia

stacjonarne

Inżynieria polimerów
Wydział Chemii UMCS

I stopnia

niestacjonarne

Inżynieria światłowodowa
Wydział Chemii UMCS

I stopnia

stacjonarne

Italianistyka
Wydział Filologiczny UMCS

I stopnia

stacjonarne

Jazz i muzyka estradowa
Wydział Artystyczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kognitywistyka
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kreatywność i projektowanie społeczne
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

II stopnia

stacjonarne

Kreatywność społeczna
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

I stopnia

stacjonarne

Kryminologia
Wydział Prawa i Administracji UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kulturoznawstwo
Wydział Filologiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana
Wydział Filologiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Logistyka
Wydział Ekonomiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logopedia z audiologią
Wydział Filologiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Malarstwo
Wydział Artystyczny UMCS

jednolite

stacjonarne

Marketing i lobbing polityczny
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

I stopnia

stacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka w finansach
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Wydział Ekonomiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Migracje i mobliność
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

II stopnia

stacjonarne

Nauczanie matematyki i informatyki
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nowe media
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

II stopnia

niestacjonarne

Pedagogika
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika resocjalizacyjna
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pedagogika specjalna
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Politologia
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Polsko - niemieckie studia kulturowe i translatorskie
Wydział Filologiczny UMCS

I stopnia

stacjonarne

Portugalistyka
Wydział Filologiczny UMCS

II stopnia

stacjonarne

Portugalistyka: studia portugalsko-brazylijskie
Wydział Filologiczny UMCS

I stopnia

stacjonarne

Praca socjalna
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawno - administracyjny
Wydział Prawa i Administracji UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawno - biznesowy
Wydział Prawa i Administracji UMCS

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawno - menadżerski
Wydział Prawa i Administracji UMCS

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo
Wydział Prawa i Administracji UMCS

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej
Wydział Prawa i Administracji UMCS

II stopnia

stacjonarne

Produkcja medialna
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Psychologia
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

jednolite

stacjonarne

Public history in international relations
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

II stopnia

stacjonarne

Public relations i zarządzanie informacją
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

I stopnia

stacjonarne

Romanistyka
Wydział Filologiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Rozwój zasobów ludzkich
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Rusycystyka
Wydział Filologiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjologia
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjologia cyfrowa
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

I stopnia

stacjonarne

Społeczeństwo informacyjne
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

I stopnia

stacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Strategiczne studia wschodnioeuropejskie
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

I stopnia

stacjonarne

Studia miejskie
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

I stopnia

stacjonarne

Sustanability management
Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

I stopnia

stacjonarne

Technical physics
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

I stopnia

stacjonarne

Technologie cyfrowe w animacji kultury
Wydział Filologiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Tourism management
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

I stopnia

stacjonarne

Turystyka historyczna
Wydział Historii i Archeologii UMCS

I stopnia

stacjonarne

Turystyka i rekreacja
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ukrainistyka
Wydział Filologiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Wschodniosłowiańskie studia translatoryczne
Wydział Filologiczny UMCS

II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Ekonomiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Zarządzanie w politykach publicznych
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

I stopnia

stacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)