Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - rekrutacja na studia 2022/2023

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - rekrutacja na studia 2022/2023

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - rekrutacja na studia 2022/2023

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2022/2023 w Uniwersytecie Marie Curie Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie odbędzie się w terminie od 1 kwietnia do 4 października 2022 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2022 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na umcs.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 1 kwietnia 2022 

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2022

Składanie dokumentów - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

do września 2022

Ogłoszenie wyników - II tura

wrzesień 2022

Składanie dokumentów - II tura

wrzesień 2022

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na umcs.pl

 

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Uniwersytecie Marie Curie Skłowdowskiej (UMCS) w Lublinie znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów znajdziesz tutaj

Sposób przeliczania ocen znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Lublinie

kierunki studiów w Lublinie

uczelnie i studia w Lublinie

 

Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej kierunki - rekrutacja 2022/2023

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 80 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (73 kierunki) i drugiego (64 kierunki) stopnia oraz jednolitych magisterskich (7 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UMCS mogą aplikować na 88 kierunków studiów stacjonarnych oraz 20 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Marie Curie Słodowskiej kierunki 2022/2023

 

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • administracja publiczna
 • analityka gospodarcza
 • anglistyka
 • animacja kultury
 • archeologia
 • architektura informacji
 • archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • biobezpieczeństwo
 • biologia
 • biology
 • biotechnologia
 • chemia
 • chemia techniczna
 • chemistry
 • data science
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • e-edytorstwo i techniki redakcyjne
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • ekonomia
 • europeistyka
 • filologia polska
 • filozofia
 • finanse i rachunkowość
 • fizjoterapia
 • fizyka
 • fizyka techniczna
 • geografia
 • geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe
 • geoinformatyka
 • germanistyka
 • gospodarka przestrzenna
 • grafika
 • graphic arts
 • hispanistyka
 • historia
 • informatyka
 • intercultural communication in education and the workplace
 • international relations
 • inżynieria nowoczesnych materiałów
 • it cyber security
 • italianistyka
 • jazz i muzyka estradowa
 • kognitywistyka
 • kreatywność społeczna
 • kryminologia
 • kulturoznawstwo
 • lingwistyka stosowana
 • logistyka
 • logopedia z audiologią
 • malarstwo
 • matematyka
 • matematyka w finansach
 • nauczanie fizyki i informatyki
 • nauczanie matematyki i informatyki
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika specjalna
 • politologia
 • polsko - niemieckie studia kulturowe i translatorskie
 • portugalistyka
 • portugalistyka: studia portugalsko-brazylijskie
 • praca socjalna
 • prawno - administracyjny
 • prawno - biznesowy
 • prawno - menadżerski
 • prawo
 • prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej
 • produkcja medialna
 • psychologia
 • public relations i zarządzanie informacją
 • romanistyka
 • rusycystyka
 • socjologia
 • społeczeństwo informacyjne
 • stosunki międzynarodowe
 • techniki kryminalistyczne
 • technologie cyfrowe w animacji kultury
 • tourism management
 • turystyka historyczna
 • turystyka i rekreacja
 • ukrainistyka
 • wychowanie fizyczne
 • zarządzanie
 • zarządzanie w politykach publicznych

Dowiedz się więcej: umcs.pl

 

Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie jest największą publiczną uczelnią po wschodniej stronie Wisły. Oprócz prowadzenia kształcenia pełni funkcję kulturotwórczą i opiniotwórczą, jak również wnosi istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Potwierdzeniem aktywnej i różnorodnej działalności na rzecz regionu jest tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego, przyznany na początku 2020 roku.

Lubelski UMCS oferuje kształcenie o praktycznym wymiarze, dostosowane do potrzeb i wymagań współczesnego rynku pracy. Ponadto, w uczelni funkcjonuje Biuro Rozwoju Kompetencji, przeprowadzające między innymi diagnozy potencjału osobistego oraz coaching kariery.

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, kształci w ramach studiów podyplomowych i doktoranckich.

Na studentów czeka nie tylko bogata oferta edukacyjna, lecz również oferta programów związanych z mobilnością studentów. UMCS uczestniczy w programach: Erasmus+, MOST, CEEPUS, a także w Funduszu Wyszehradzkim, będącym programem stypendialnym skierowanym do naukowców i absolwentów z tytułem magistra, pochodzących z krajów Grupy Wyszehradzkiej V4.

Szeroka oferta dydaktyczna Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie zawiera kierunki z wielu obszarów nauki. Studenci mogą kształcić się między innymi w zakresie: nauk społecznych, nauk ścisłych, nauk humanistycznych, nauk przyrodniczych i sztuki. Za realizowanie kształcenia odpowiadają wydziały: Wydział Artystyczny, Wydział Biologii i Biotechnologii, Wydział Chemii, Wydział Ekonomiczny, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Humanistyczny, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zamiejscowy w Puławach.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite
Studia II stopnia

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - studia 2022

Kierunki studiów - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: znaleziono 88

Grupa kierunku
Typ studiów
Tryb studiów
Czas trwania
 • Administracja publiczna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Analityka gospodarcza

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Anglistyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Animacja kultury

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Archeologia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Architektura informacji

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Bezpieczeństwo narodowe

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Biobezpieczeństwo

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Biologia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Biology

  I stopnia

  stacjonarne

 • Biotechnologia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Chemia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Chemia techniczna

  I stopnia

  stacjonarne

 • Chemistry

  II stopnia

  stacjonarne

 • Data science

  II stopnia

  stacjonarne

 • Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • E-edytorstwo i techniki redakcyjne

  I stopnia

  stacjonarne

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Ekonomia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Europeistyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filologia polska

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Filozofia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Finanse i rachunkowość

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Fizjoterapia

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Fizyka

  I stopnia

  stacjonarne

 • Fizyka techniczna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Geografia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe

  I stopnia

  stacjonarne

 • Geoinformatyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Germanistyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Gospodarka przestrzenna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Grafika

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne

 • Graphic arts

  II stopnia

  stacjonarne

 • Hispanistyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Historia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Informatyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Intercultural communication in education and the workplace

  II stopnia

  stacjonarne

 • International relations

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Inżynieria nowoczesnych materiałów

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • It cyber security

  II stopnia

  stacjonarne

 • Italianistyka

  I stopnia

  stacjonarne

 • Jazz i muzyka estradowa

  I stopnia

  stacjonarne

 • Kognitywistyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Kreatywność społeczna

  I stopnia

  stacjonarne

 • Kryminologia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Kulturoznawstwo

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Lingwistyka stosowana

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Logistyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Logopedia z audiologią

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Malarstwo

  jednolite

  stacjonarne

 • Matematyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Matematyka w finansach

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Nauczanie fizyki i informatyki

  I stopnia

  stacjonarne

 • Nauczanie matematyki i informatyki

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Pedagogika

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Pedagogika resocjalizacyjna

  I stopnia

  stacjonarne

 • Pedagogika specjalna

  II stopnia, jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Politologia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Polsko - niemieckie studia kulturowe i translatorskie

  I stopnia

  stacjonarne

 • Portugalistyka

  II stopnia

  stacjonarne

 • Portugalistyka: studia portugalsko-brazylijskie

  I stopnia

  stacjonarne

 • Praca socjalna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Prawno - administracyjny

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Prawno - biznesowy

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Prawno - menadżerski

  II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Prawo

  jednolite

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej

  II stopnia

  stacjonarne

 • Produkcja medialna

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Psychologia

  jednolite

  stacjonarne

 • Public relations i zarządzanie informacją

  I stopnia

  stacjonarne

 • Romanistyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Rusycystyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Socjologia

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Społeczeństwo informacyjne

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Stosunki międzynarodowe

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Techniki kryminalistyczne

  I stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Technologie cyfrowe w animacji kultury

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Tourism management

  I stopnia

  stacjonarne

 • Turystyka historyczna

  I stopnia

  stacjonarne

 • Turystyka i rekreacja

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Ukrainistyka

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne

 • Wychowanie fizyczne

  I stopnia

  stacjonarne

 • Zarządzanie

  I stopnia, II stopnia

  stacjonarne, niestacjonarne

 • Zarządzanie w politykach publicznych

  I stopnia

  stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)