Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - rekrutacja na studia 2022/2023

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - rekrutacja na studia 2022/2023

Rekrutacja na studia stacjonarne I stopnia oraz jednolite magisterskie na rok akademicki 2022/2023 w Uniwersytecie Marie Curie Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie odbędzie się w terminie od 1 kwietnia do 4 października 2022 r. W przypadku nie wypełnienia limitów miejsc zostanie przeprowadzona II tura rekrutacji.

Wyniki rekrutacji I tury na studia stacjonarne I stopnia i jednolite ogłoszone zostaną w lipcu 2022 r. Dla niektórych kierunków studiów terminy rekrutacji mogą się różnić, szczegółówe informacje znajdziesz na umcs.pl

 

Harmonogram rekrutacji 2022/2023

 

STUDIA STACJONARNE

Studia I stopnia oraz jednolite magisterskie

Etapy rekrutacji dla kandydatów

Terminy rekrutacji

Elektroniczna rejestracja - I tura

od 1 kwietnia 2022 

Ogłoszenie wyników - I tura

lipiec 2022

Składanie dokumentów - I tura

czeka na aktualizację

Elektroniczna rejestracja - II tura - w przypadku niewypełenienia limitu miejsc

do września 2022

Ogłoszenie wyników - II tura

wrzesień 2022

Składanie dokumentów - II tura

wrzesień 2022

 

*Terminy rekrutacji dla poszczególnych kierunków mogą się różnić, dokładne informacje na temat terminów znajdziesz na umcs.pl

 

Zasady rekrutacji 2022/2023 na studia w Uniwersytecie Marie Curie Skłowdowskiej (UMCS) w Lublinie znajdziesz tutaj

Uchwałę rekrutacyjną znajdziesz tutaj

Zasady przyjęć na kierunki studiów znajdziesz tutaj

Sposób przeliczania ocen znajdziesz tutaj

 

Dowiedz się więcej

rekrutacja studia w Lublinie

kierunki studiów w Lublinie

uczelnie i studia w Lublinie

 

Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej kierunki - rekrutacja 2022/2023

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie w rekrutacji 2022/2023 oferuje kształcenie na ponad 80 kierunkach studiów w ramach studiów pierwszego (73 kierunki) i drugiego (64 kierunki) stopnia oraz jednolitych magisterskich (7 kierunków), jak również w ramach studiów podyplomowych. Osoby zainteresowane podjęciem nauki na UMCS mogą aplikować na 88 kierunków studiów stacjonarnych oraz 20 kierunków studiów niestacjonarnych.

Sprawdź Uniwersytet Marie Curie Słodowskiej kierunki 2022/2023

 

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie kierunki studiów - rekrutacja 2022/2023

 • administracja i zarządzanie publiczne
 • administracja publiczna
 • analityka gospodarcza
 • anglistyka
 • animacja kultury
 • archeologia
 • architektura informacji
 • archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • biobezpieczeństwo
 • biologia
 • biology
 • biotechnologia
 • bussiness analytics
 • chemia
 • chemistry
 • data science
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • e-edytorstwo i techniki redakcyjne
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • ekobiznes
 • ekonomia
 • europeistyka
 • filologia polska
 • filozofia
 • finanse i rachunkowość
 • fizyka
 • fizyka techniczna
 • geografia
 • geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe
 • geoinformatyka
 • germanistyka
 • gospodarka przestrzenna
 • grafika
 • graphic arts
 • hispanistyka
 • historia
 • informatyka
 • intercultural communication in education and the workplace
 • international relations
 • inżynieria nowoczesnych materiałów
 • it cyber security
 • italianistyka
 • jazz i muzyka estradowa
 • kognitywistyka
 • kreatywność społeczna
 • kryminologia
 • kulturoznawstwo
 • lingwistyka stosowana
 • logistyka
 • logopedia z audiologią
 • malarstwo
 • matematyka
 • matematyka w finansach
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • nauczanie fizyki i informatyki
 • nauczanie matematyki i informatyki
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika resocjalizacyjna
 • pedagogika specjalna
 • politologia
 • polsko - niemieckie studia kulturowe i translatorskie
 • portugalistyka
 • portugalistyka: studia portugalsko-brazylijskie
 • praca socjalna
 • prawno - administracyjny
 • prawno - biznesowy
 • prawno - menadżerski
 • prawo
 • prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej
 • produkcja medialna
 • psychologia
 • public relations i zarządzanie informacją
 • romanistyka
 • rusycystyka
 • socjologia
 • społeczeństwo informacyjne
 • stosunki międzynarodowe
 • studia śródziemnomorskie - podróże historyczne
 • technical physics
 • techniki kryminalistyczne
 • technologie cyfrowe w animacji kultury
 • tourism management
 • turystyka historyczna
 • turystyka i rekreacja
 • ukrainistyka
 • wychowanie fizyczne
 • zarządzanie
 • zarządzanie w politykach publicznych

Dowiedz się więcej: umcs.pl

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2021/2022 – Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej

W rekrutacji na rok akademicki 2021/2022 jednymi z najchętniej wybieranych uczelni były uniwersytety, gdzie na jedno miejsce przypadały 3,8 zgłoszenia. Jednym z uniwersytetów, który cieszył się największym zainteresowaniem jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Najchętniej wybieranymi kierunkami studiów były: psychologia, kryminologia, prawo, finanse i rachunkowość, anglistyka, zarządzanie, informatyka oraz ekonomia.

 

Studenci przyjęci na I rok studiów w roku akademickim 2021/2022

W roku akademickim 2021/2022 Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej cieszył się jeszcze większym zainteresowaniem tegorocznych maturzystów niż w roku ubiegłym. Na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie zarejestrowało się 16100 osób, w tym 1869 kandydatów zagranicznych nie tylko z Ukrainy i Białorusi, ale także z Azji i Afryki Środkowo-Wschodniej.

Na studia stacjonarne I stopnia, a także jednolite magisterskie Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej przygotował 1980 miejsc.

 

Rekrutacja

W ofercie kształcenia Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej znajduje się ponad 80 kierunków studiów na studiach I stopnia. A dodatkowo uczelnia oferuje ponad 250 specjalności i specjalizacji.

 

Najchętniej wybierane kierunki studiów

Do najchętniej wybieranych kierunków studiów przez kandydatów na studiach stacjonarnych I stopnia, według ogólnej liczby zgłoszeń możemy zaliczyć takie kierunki, jak m.in. psychologia (1498), kryminologia (1133), prawo (1079), finanse i rachunkowość (975), anglistyka (806), zarządzanie (767), informatyka (750), ekonomia (707).

Biorąc pod uwagę liczbę kandydatów na jedno miejsce, to największą popularnością cieszyły się takie kierunki jak: kryminologia (16,19), psychologia (12,48), rachunki i rachunkowość (6,96), anglistyka (6,72), zarządzanie (6,39), dziennikarstwo i komunikacja społeczna (6,26).

 

Uniwersytet Marie Curie Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie jest największą publiczną uczelnią po wschodniej stronie Wisły. Oprócz prowadzenia kształcenia pełni funkcję kulturotwórczą i opiniotwórczą, jak również wnosi istotny wkład w budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Potwierdzeniem aktywnej i różnorodnej działalności na rzecz regionu jest tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego, przyznany na początku 2020 roku.

Lubelski UMCS oferuje kształcenie o praktycznym wymiarze, dostosowane do potrzeb i wymagań współczesnego rynku pracy. Ponadto, w uczelni funkcjonuje Biuro Rozwoju Kompetencji, przeprowadzające między innymi diagnozy potencjału osobistego oraz coaching kariery.

Uniwersytet Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie oferuje kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Ponadto, kształci w ramach studiów podyplomowych i doktoranckich.

Na studentów czeka nie tylko bogata oferta edukacyjna, lecz również oferta programów związanych z mobilnością studentów. UMCS uczestniczy w programach: Erasmus+, MOST, CEEPUS, a także w Funduszu Wyszehradzkim, będącym programem stypendialnym skierowanym do naukowców i absolwentów z tytułem magistra, pochodzących z krajów Grupy Wyszehradzkiej V4.

Szeroka oferta dydaktyczna Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie zawiera kierunki z wielu obszarów nauki. Studenci mogą kształcić się między innymi w zakresie: nauk społecznych, nauk ścisłych, nauk humanistycznych, nauk przyrodniczych i sztuki. Za realizowanie kształcenia odpowiadają wydziały: Wydział Artystyczny, Wydział Biologii i Biotechnologii, Wydział Chemii, Wydział Ekonomiczny, Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Humanistyczny, Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zamiejscowy w Puławach.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

Terminy rekrutacji:

stacjonarne niestacjonarne
Studia I stopnia i jednolite od 01.04.2022 do 08.07.2022 od 01.04.2022 do 15.09.2022
Studia II stopnia od 01.04.2022 do 15.09.2022 od 01.04.2022 do 15.09.2022

Studia stacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.04.2022 do 08.07.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.04.2022 do 15.09.2022

Studia niestacjonarne

Termin rekrutacji studia I stopnia:

od 01.04.2022 do 15.09.2022

Termin rekrutacji studia II stopnia:

od 01.04.2022 do 15.09.2022

Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Aktualności rekrutacyjne

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - studia 2022

Kierunki studiów - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie: znaleziono 93

Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów

Administracja i zarządzanie publiczne
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

I stopnia

stacjonarne

Administracja publiczna
Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Administracja publiczna
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

II stopnia

stacjonarne

Analityka gospodarcza
Wydział Ekonomiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Anglistyka
Wydział Filologiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Animacja kultury
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Archeologia
Wydział Historii i Archeologii UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Architektura informacji
Wydział Filologiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
Wydział Historii i Archeologii UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bezpieczeństwo narodowe
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Bezpieczeństwo wewnętrzne
Wydział Prawa i Administracji UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biobezpieczeństwo
Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Biologia
Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biology
Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Biotechnologia
Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Bussiness analytics
Wydział Ekonomiczny UMCS

I stopnia

stacjonarne

Chemia
Wydział Chemii UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Chemistry
Wydział Chemii UMCS

II stopnia

stacjonarne

Data science
Wydział Ekonomiczny UMCS

II stopnia

stacjonarne

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

E-edytorstwo i techniki redakcyjne
Wydział Filologiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Wydział Artystyczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Wydział Artystyczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ekobiznes
Wydział Ekonomiczny UMCS

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Ekonomia
Wydział Ekonomiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Europeistyka
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

I stopnia

stacjonarne

Filologia polska
Wydział Filologiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Filozofia
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Finanse i rachunkowość
Wydział Ekonomiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Fizyka
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

I stopnia

stacjonarne

Fizyka techniczna
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geografia
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

I stopnia

stacjonarne

Geoinformatyka
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Germanistyka
Wydział Filologiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Gospodarka przestrzenna
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Grafika
Wydział Artystyczny UMCS

II stopnia, jednolite

stacjonarne

Graphic arts
Wydział Artystyczny UMCS

II stopnia

stacjonarne

Hispanistyka
Wydział Filologiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Historia
Wydział Historii i Archeologii UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Informatyka
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Intercultural communication in education and the workplace
Wydział Filologiczny UMCS

II stopnia

stacjonarne

International relations
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Inżynieria nowoczesnych materiałów
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

It cyber security
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

II stopnia

stacjonarne

Italianistyka
Wydział Filologiczny UMCS

I stopnia

stacjonarne

Jazz i muzyka estradowa
Wydział Artystyczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kognitywistyka
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Kreatywność społeczna
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

I stopnia

stacjonarne

Kryminologia
Wydział Prawa i Administracji UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Kulturoznawstwo
Wydział Filologiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Lingwistyka stosowana
Wydział Filologiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Logistyka
Wydział Ekonomiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Logopedia z audiologią
Wydział Filologiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Malarstwo
Wydział Artystyczny UMCS

jednolite

stacjonarne

Matematyka
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Matematyka w finansach
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Międzynarodowe stosunki gospodarcze
Wydział Ekonomiczny UMCS

I stopnia

stacjonarne

Nauczanie fizyki i informatyki
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Nauczanie matematyki i informatyki
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Pedagogika
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika resocjalizacyjna
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Pedagogika specjalna
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Politologia
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Polsko - niemieckie studia kulturowe i translatorskie
Wydział Filologiczny UMCS

I stopnia

stacjonarne

Portugalistyka
Wydział Filologiczny UMCS

II stopnia

stacjonarne

Portugalistyka: studia portugalsko-brazylijskie
Wydział Filologiczny UMCS

I stopnia

stacjonarne

Praca socjalna
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawno - administracyjny
Wydział Prawa i Administracji UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawno - biznesowy
Wydział Prawa i Administracji UMCS

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawno - menadżerski
Wydział Prawa i Administracji UMCS

II stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo
Wydział Prawa i Administracji UMCS

jednolite

stacjonarne, niestacjonarne

Prawo międzynarodowe i prawo unii europejskiej
Wydział Prawa i Administracji UMCS

II stopnia

stacjonarne

Produkcja medialna
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Psychologia
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS

jednolite

stacjonarne

Public relations i zarządzanie informacją
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

I stopnia

stacjonarne

Romanistyka
Wydział Filologiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Rusycystyka
Wydział Filologiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Socjologia
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Społeczeństwo informacyjne
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Stosunki międzynarodowe
Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Studia śródziemnomorskie - podróże historyczne
Wydział Historii i Archeologii UMCS

I stopnia

stacjonarne

Technical physics
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS

I stopnia

stacjonarne

Techniki kryminalistyczne
Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach

I stopnia

stacjonarne, niestacjonarne

Technologie cyfrowe w animacji kultury
Wydział Filologiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Tourism management
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

I stopnia

stacjonarne

Turystyka historyczna
Wydział Historii i Archeologii UMCS

I stopnia

stacjonarne

Turystyka i rekreacja
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Ukrainistyka
Wydział Filologiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Wychowanie fizyczne
Wydział Zamiejscowy UMCS w Puławach

I stopnia

stacjonarne

Zarządzanie
Wydział Ekonomiczny UMCS

I stopnia, II stopnia

stacjonarne

Zarządzanie w politykach publicznych
Wydział Filozofii i Socjologii UMCS

I stopnia

stacjonarne

Artykuł ma charakter poglądowy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań na podstawie uzyskanych informacji z niniejszego serwisu, należy je dodatkowo zweryfikować na stronie uczelni: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)