Dodaj do ulubionych

INFORMATYKA EKONOMICZNA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku informatyka ekonomiczna to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Osoby, które aplikują na kierunek informatyka ekonomiczna zyskają wszechstronną wiedzę z zakresu nauk informatycznych, społecznych, ekonomicznych i gospodarczych. Ponadto nauczą się programowania w wybranych językach, czy zarządzania systemami informatycznymi. Studenci dowiedzą się także, w jaki sposób tworzyć bazy danych i systemy operacyjne oraz zarządzać przedsięwzięciem informatycznym.

Absolwenci powyższego kierunku znajdą zatrudnienie w firmach informatycznych, w zawodzie programisty, administratora sieci informatycznych i projektantów stron internetowych i aplikacji mobilnych. Co więcej mogą związać swoją przyszłość z korporacjami międzynarodowymi.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Decydując się na wzięcie udziału w rekrutacji na kierunek informatyka ekonomiczna warto odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami stawianymi przez daną uczelnie wyższą. Dzięki temu kandydaci zyskają więcej czasu na przygotowania i zwiększą swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie aplikacji.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku informatyka ekonomiczna to:

 • język obcy nowożytny
 • matematyka
 • geografia/ informatyka/fizyka/WOS.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK INFORMATYKA EKONOMICZNA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Informatyka ekonomiczna stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka ekonomiczna

INFORMATYKA EKONOMICZNA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

INFORMATYKA EKONOMICZNA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

INFORMATYKA EKONOMICZNA STUDIA I STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku informatyka ekonomiczna

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMATYKA EKONOMICZNA?

Informatyka ekonomiczna do dziedzina, która łączy w sobie zagadnienia z obszaru nauk informatycznych i ekonomicznych. Przedmiotem jej działalności są głównie systemy informatyczne w przedsiębiorstwach. Studia na kierunku o tej samej nazwie kształcą specjalistów przygotowanych do podjęcia pracy w prężnie rozwijającej się branży IT.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Informatyka ekonomiczna możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku informatyka ekonomiczna będzie oscylował głównie wokół zagadnień związanych z informatyką, ekonomią i biznesem. Studenci zyskają wszechstronną wiedzę na temat technologii sieciowych, baz danych, systemów operacyjnych, czy technologii internetowych. Ponadto rozwiną szereg umiejętności praktycznych, które z powodzeniem wykorzystają w swojej przyszłej działalności zawodowej. Przede wszystkim nauczą się zasad programowania w kilku językach, projektowania systemów oraz stron internetowych.

Co więcej, poznają zasady tworzenia baz danych, administrowania stronami internetowymi, czy wdrażania aplikacji biznesowych. W czasie studiów zyskają umiejętność zarządzania przedsięwzięciem informatycznym, a także nadzorowania przepływu informacji w firmie. Dokładny program studiów będzie zależał od wybranej specjalizacji, których lista znajduje się na oficjalnej stronie internetowej uczelni.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMATYKA EKONOMICZNA?

Studia na kierunku informatyka ekonomiczna będą trwały trzy lata (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INFORMATYKA EKONOMICZNA?

Absolwenci kierunku informatyka ekonomiczna znajdą zatrudnienie zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Przede wszystkim idealnie odnajdą się w prężnie działającej branży IT. Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość z firmami informatycznymi na stanowisku programisty, projektanta stron internetowych i aplikacji mobilnych, administratora sieci informatycznych, czy analityka komputerowego. Absolwenci mogą również rozważyć założenie własnej działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku informatyka ekonomiczna:

 • programista

 • projektant stron internetowych

 • administrator sieci informatycznych

 • analityk komputerowy

 • firmy informatyczne

 • międzynarodowe korporacje

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Informatyczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU INFORMATYKA EKONOMICZNA

Komentarze (0)