EKONOMIA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

EKONOMIA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Dodaj do ulubionych

EKONOMIA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM studia – kierunek studiów

Studia na kierunku ekonomia studia w języku angielskim to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3  lata (studia I stopnia)  i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

W czasie studiów na kierunku ekonomia studia w języku angielskim studenci zdobędą specjalistyczną wiedzę z zakresu ekonomii, nauk społecznych oraz matematycznych. Ponadto dowiedzą się więcej na temat mikroekonomii i makroekonomii oraz biznesu międzynarodowego. Oprócz tego rozwiną szereg umiejętności praktycznych i nauczą się wykorzystywania metod analitycznych do badania procesów gospodarczych, prowadzenie własnej działalności gospodarczej, czy podejmowania decyzji ekonomicznych. Dodatkowo rozwiną swoje zdolności językowe i nauczą się terminologii ekonomicznej i biznesowej.

Absolwenci znają zatrudnienie w bankach, firmach ubezpieczeniowych, domach maklerskich, działach finansowych przedsiębiorstw, organizacjach pozarządowych.

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Studia ekonomiczne cieszą się dużym zainteresowaniem maturzystów, chcących zdobyć wyższe wykształcenie. Dlatego też, kandydaci na kierunek ekonomia studia w języku angielskim powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi i podjąć odpowiednie przygotowania.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku ekonomia studia w języku angielskim to:

 • język obcy nowożytny

 • matematyka/geografia/historia/WOS/informatyka.

Dodatkowo studenci muszą znać język angielski na poziomie zaawansowanym.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK EKONOMIA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Ekonomia studia w języku angielskim stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

EKONOMIA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

EKONOMIA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

EKONOMIA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM STUDIA I STOPNIA

EKONOMIA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ekonomia studia w języku angielskim

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKONOMIA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM?

Ekonomia w języku angielskim to studia skierowane do osób, chcących rozwijać swoją wiedzę ekonomiczną i społeczną i jednocześnie zdobyć kompetencje językowe, uprawniające ich do podjęcia pracy w środowisku międzynarodowym. Studenci będą mieli możliwość uczestniczenia w licznych zajęciach i warsztatach praktycznych, dzięki którym zdobędą kwalifikacje potrzebne do pracy w biznesie i sektorze finansowym.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ekonomia studia w języku angielskim możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

• Studia II stopnia (MAGISTERSKIE)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Aplikując na kierunek ekonomia studia w języku angielskim, studenci zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu socjologii, ekonomii, zarządzania i nauk prawnych. Ponadto będą mieli okazję poznać główne nurty ekonomiczne oraz dowiedzieć się więcej na temat mikro i makroekonomii. Jednak przede wszystkim skupią się na rozwijaniu umiejętności praktycznych. W ramach studiów nauczą się analizy zjawisk ekonomicznych, zarządzania procesami gospodarczymi oraz obrotu aktywami finansowymi.

Ponadto poznają zasady wykorzystywania narzędzi ilościowych do rozwiązywania problemów strategicznych, decyzyjnych i operacyjnych. Studenci poznają także zasady badania przebieg procesów gospodarczych oraz zdobędą kwalifikacje potrzebne do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Jako że studia będą realizowane w języku angielskim, studenci rozwiną kompetencje językowe i poznają specjalistyczną terminologię branżową.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKONOMIA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM?

Studia na kierunku ekonomia w języku angielskim będą trwały trzy lata (studia I stopnia) lub dwa lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU EKONOMIA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM?

Dyplom ukończenia studiów ekonomicznych otwiera wiele zawodowych drzwi. Absolwenci kierunku ekonomia w języku angielskim znajdą zatrudnienie w instytucjach finansowych, między innymi w bankach, firmach maklerskich, czy firmach ubezpieczeniowych. Co więcej, mogą podjąć pracę w działach finansowych przedsiębiorstw, firmach doradczych i konsultingowych, a także w organizacjach pozarządowych. Dzięki znajomości specjalistycznego języka angielskiego, bez problemu odnajdą się na międzynarodowym rynku pracy.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku ekonomia w języku angielskim:

 • banki

 • domy maklerskie

 • firmy ubezpieczeniowe

 • działy finansowe przedsiębiorstw

 • biznes

 • organizacje pozarządowe

 • firmy i korporacje międzynarodowe

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Ekonomiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU EKONOMIA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Komentarze (0)