Język niemiecki i komunikacja w biznesie

Język niemiecki i komunikacja w biznesie

Studia na kierunku język niemiecki i komunikacja w biznesie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym)

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Województwo
Miejscowość
Status uczelni
Typ uczelni
Więcej filtrów
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Język niemiecki i komunikacja w biznesie stopień: (II), czas trwania: 2 lata
forma: stacjonarne

Język niemiecki i komunikacja w biznesie studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku język niemiecki i komunikacja w biznesie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia II stopnia
Czas trwania 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia na kierunku język niemiecki i komunikacja w biznesie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | język niemiecki i komunikacja w biznesie - uczelnie >

Opis kierunku

Język niemiecki należy do grona najpopularniejszych, lecz także najistotniejszych patrząc na gospodarczą mapę świata. Między innymi dlatego studenci kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie odbywają zajęcia germanistyczne z zakresu języków specjalistycznych i komunikacji międzykulturowej w biznesie. Oprócz tego, zaznajamiają się z językiem specjalistycznym w obszarze języka angielskiego, również niezwykle istotnego dla biznesu.

 

Praca po studiach

Po zakończeniu kształcenia absolwenci kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie będą mogli znaleźć zatrudnienie wszędzie tam, gdzie wymagana jest bardzo dobra znajomość języka obcego. Odnajdą się w firmach z branży biznesowej, jak również branży prawniczej, a także w mediach i dyplomacji.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia na kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie należy być absolwentem studiów pierwszego stopnia z udokumentowaną znajomością języka niemieckiego na poziomie B2.

Elementami postępowania kwalifikacyjnego są:

 • ocena na dyplomie ukończenia studiów,
 • rozmowa kwalifikacyjna w języku niemieckim dotycząca dziedziny zainteresowań oraz motywacji kandydata.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Język niemiecki i komunikacja w biznesie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU JĘZYK NIEMIECKI I KOMUNIKACJA W BIZNESIE?

Studia na kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie to proces kształcenia podzielony na moduły. Najważniejszy z nich skupia w sobie zajęcia z praktycznej nauki języka niemieckiego i prowadzi do uzyskania kompetencji językowych na poziomie C2. Ma na celu rozwijanie poprawności gramatycznej, składniowej i stylistycznej języka niemieckiego w wypowiedziach ustnych i pisemnych.

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Najważniejszym celem kształcenia na studiach na kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie jest praktyczna nauka języka niemieckiego, prowadząca do uzyskania kompetencji językowych na poziomie C2. Studenci pogłębiają wiedzę i rozwijają umiejętności w różnych zakresach tematycznych, a są to między innymi reklama, media, branża opakowaniowa, branża chemiczna, branża farmaceutyczna i parafarmaceutyczna, ekonomia, czy technika. Ponadto, rozwijają umiejętności językowe w zakresie języka angielskiego, korespondencji handlowej i biznesowej, komunikacji interkulturowej w biznesie, komunikacji interpersonalnej w dyplomacji, czy prowadzenia negocjacji.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU JĘZYK NIEMIECKI I KOMUNIKACJA W BIZNESIE?

Studia na kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie trwają 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU JĘZYK NIEMIECKI I KOMUNIKACJA W BIZNESIE?

Język niemiecki i komunikacja w biznesie to kierunek, z którego płyną różne wartości. Najważniejszą z nich jest oczywiście umiejętność posługiwania się językiem obcym w różnych sytuacjach, a także w przestrzeniach różnych branż i dyscyplin. Pozyskane na studiach na kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie wykształcenie można wykorzystać w pracy w firmach branży biznesowej, czy branży prawniczej, ale przydadzą się również w mediach, wydawnictwach, czy dyplomacji.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie:

 • firmy branży biznesowej,
 • firmy branży prawniczej,
 • media,
 • wydawnictwa,
 • dyplomacja.

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Język niemiecki i komunikacja w biznesie studia stacjonarne

Sprawdź na jakim poziomie znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Język niemiecki i komunikacja w biznesie studia II stopnia

Zobacz inne kierunki filologiczne

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Zobacz inne kierunki filologiczne - podyplomowe

Filtrowanie
Województwo
Poziom studiów

Miasta, które oferują studia na kierunku Język niemiecki i komunikacja w biznesie

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

Komentarze (0)