Dodaj do ulubionych

FILOLOGIA SKANDYNAWSKA studia – kierunek studiów

Studia na kierunku filologia skandynawska to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata  (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia

 

W ramach kształcenia na kierunku filologia skandynawska studenci będą mieli okazję poznać historię, kulturę oraz literaturę Skandynawii. W zależności od wybranej specjalizacji, nauczą się wybranego języka skandynawskiego: duńskiego, norweskiego lub szwedzkiego. Co więcej, rozwiną wszechstronną wiedzę z obszaru gramatyki opisowej. Program nauczania zakłada również realizację zajęć z zakresu filozofii i językoznawstwa.

Absolwenci znajdą zatrudnienie w instytucjach kultury, firmach skandynawskich na polskim i zagranicznym rynku pracy, biurach tłumaczeniowych, mediach, redakcjach czasopism, szkołach językowych oraz firmach z branży turystycznej i hotelarskiej.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Studia na kierunku filologia skandynawska można realizować na pierwszym lub drugim stopniu kształcenia. W obu przypadkach konieczne jest zapoznanie się z wymogami rekrutacyjnymi, obowiązującymi na danej uczelni wyższej. Tym samym możliwe będzie podjęcie odpowiednich przygotowań i wyróżnienie się na tle innych kandydatów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku filologia skandynawska to:

 • język polski

 • język obcy nowożytny

 • drugi język obcy.

W przypadku studiów magisterskich konieczne jest przedstawienie dyplomu ukończenia studiów humanistycznych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILOLOGIA SKANDYNAWSKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Filologia skandynawska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia skandynawska

FILOLOGIA SKANDYNAWSKA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA SKANDYNAWSKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA SKANDYNAWSKA STUDIA I STOPNIA

FILOLOGIA SKANDYNAWSKA STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia skandynawska

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia I stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA SKANDYNAWSKA?

Filologia skandynawska to studia, które będą idealnym wyborem dla osób chcących rozwinąć swoje kompetencje językowe oraz dowiedzieć się więcej na temat kultury, historii i literatury skandynawskiej. Program nauczania na powyższym kierunku zakłada realizację zarówno zajęć teoretycznych, jak i warsztatów praktycznych, na których studenci rozwiną wiele cennych umiejętności, które w przyszłości wykorzystają w swojej codziennej pracy zawodowej.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku filologia skandynawska możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Osoby, które aplikują na kierunek filologia skandynawska zdobędą wszechstronną wiedzę filologiczną, kulturoznawczą i historyczną. W ramach kształcenia dowiedzą się więcej na temat historii i kultury krajów skandynawskich. Ponadto, w planie znajdą się zajęcia z językoznawstwa i szeroko pojętego literaturoznawstwa.

Studenci skupią się na rozwijaniu zdolności z obszaru analizy i interpretacji tekstów z kanonu literatury skandynawskiej. Co więcej, nauczą się języka szwedzkiego, duńskiego lub norweskiego, a także poznają zagadnienia z obszaru gramatyki opisowej i praktycznej. W ramach kształcenia dowiedzą się również, w jaki sposób dokonywać przekładów literackich oraz tłumaczeń ustnych i pisemnych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA SKANDYNAWSKA?

Studia na kierunku filologia skandynawska trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOLOGIA SKANDYNAWSKA?

Po ukończeniu studiów na kierunku filologia skandynawska można znaleźć ciekawą i rozwijającą pracę. Absolwenci podejmą zatrudnienie w szkołach językowych i instytucjach kultury. Równie ciekawą opcją może być praca w mediach, wydawnictwach i redakcjach czasopism. Po zakończeniu nauki można znaleźć pracę w biurach tłumaczeniowych, firmach i korporacjach międzynarodowych, firmach z branży turystycznej i hotelarskiej oraz we wszystkich innych miejscach, w których wymagana jest znajomość języka norweskiego, szwedzkiego lub duńskiego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku filologia skandynawska:

 • szkoły językowe

 • instytucje administracji publicznej

 • wydawnictwa

 • media

 • redakcje czasopism

 • agencje reklamowe

 • branża turystyczna

 • branża hotelarska

 • biura tłumaczeniowe

 • firmy instytucje międzynarodowe

 • własna działalność gospodarcza.

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA SKANDYNAWSKA

Komentarze (0)