FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA

FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA

Dodaj do ulubionych

Filologia wschodniosłowiańska studia – kierunek studiów

Studia na kierunku Filologia wschodniosłowiańska to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym  lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

Filologia wschodniosłowiańska to studia skierowane do osób interesujących się historią i kulturą krajów słowiańskich, którzy jednocześnie chcieliby podnieść swoje kompetencje językowe, tym samym zwiększając swoje szanse na karierę zagraniczną. W ramach kształcenia skupią się na nauce języka rosyjskiego. Ponadto będą mieli okazję poznać wybrane dzieła z kanonu literatury rosyjskojęzycznej oraz rozwinąć zdolności z obszaru gramatyki opisowej.

Absolwenci znajdą zatrudnienie we wszystkich miejscach, w których wymagana jest znajomość języka rosyjskiego. Przede wszystkim idealnie odnajdą się jako pracownicy szkół językowych, firm międzynarodowych, usług turystycznych, biurach tłumaczeniowych oraz w instytucjach kultury.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Aby wyróżnić się na tle innych kandydatów na kierunek filologia wschodniosłowiańska, należy odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi na danej uczelni wyższej. Dzięki temu można zyskać więcej czasu na odpowiednie przygotowania.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku filologia wschodniosłowiańska to:

 • język polski

 • język obcy nowożytny.

Kandydaci na studia magisterskie powinni przedstawić dyplom ukończenia studiów wyższych.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA

Województwo
Miejscowość
Typ studiów
Tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Jednostka prowadząca

Państwowa Wyższa Szkoła w Nowym Sączu

Jednostka prowadząca

Filologia wschodniosłowiańska stopień: (I)
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i tryb studiów

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA STUDIA NIESTACJONARNE

FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA STUDIA STACJONARNE

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA STUDIA I STOPNIA

FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA STUDIA II STOPNIA

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku filologia wschodniosłowiańska

Tryb studiów
Typ studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA?

Osoby, które aplikują na kierunek filologia wschodniosłowiańska zdobędą zarówno przygotowanie teoretyczne, jak i umiejętności praktyczne, które znajdą zastosowanie w ich przyszłej pracy zawodowej. To odpowiedni kierunek dla osób, które chciałyby rozwinąć swoje zdolności językowe oraz poznać inne kultury.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku filologia wschodniosłowiańska możemy podzielić na:

1. Typ

• Studia I stopnia (licencjackie)

• Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

• studia stacjonarne

• studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Program nauczania na kierunku filologia wschodniosłowiańska zakłada realizację treści o tematyce związanej z naukami filologicznymi, historycznymi i literaturoznawczymi. W planie znajdą się zajęcia, dzięki którym studenci poznają historię i kulturę krajów rosyjskojęzycznych. Co więcej, będą mieli szansę uczęszczać na warsztaty z języka rosyjskiego, na których poznają również zasady gramatyki opisowej.

Studenci nauczą się również dokonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych w zakresie języka polskiego i rosyjskiego, co z powodzeniem wykorzystają podczas pracy w biurach tłumaczeniowych. Studia umożliwią im także naukę drugiego języka obcego, np. języka angielskiego na poziomie B1/B2. Integralną część studiów będą stanowić obowiązkowe praktyki, dzięki którym studenci zyskają cenne doświadczenie zawodowe.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA?

Studia na kierunku filologia wschodniosłowiańska trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA?

Absolwenci kierunku filologia wschodniosłowiańska nie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia zarówno na polskim, jak i międzynarodowym rynku pracy. Po ukończeniu studiów można związać swoją przyszłość z firmami i instytucjami międzynarodowymi, szkołami językowymi, czy wydawnictwami. Równie ciekawą opcją może być praca w instytucjach kultury, redakcjach prasowych, czy w mediach. Dobrym rozwiązaniem będzie praca w biurach tłumaczeniowych lub założenie własnej działalności gospodarczej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku filologia wschodniosłowiańska:

 • firmy i instytucje międzynarodowe

 • szkoły

 • szkoły językowe

 • media

 • redakcje prasowe

 • redakcje telewizyjne

 • wydawnictwa

 • instytucje kultury

 • dyplomacja

 • usługi turystyczne

 • firmy logistyczno-transportowe.

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU FILOLOGIA WSCHODNIOSŁOWIAŃSKA

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia