JĘZYKOZNAWSTWO I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

JĘZYKOZNAWSTWO I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Dodaj do ulubionych

JĘZYKOZNAWSTWO I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ studia – kierunek studiów

Studia na kierunku językoznawstwo i zarządzanie informacją to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku językoznawstwo i zarządzanie informacją
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku językoznawstwo i zarządzanie informacją rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 11 lipca 2023 r. | językoznawstwo i zarządzanie informacją - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia na kierunku lub specjalności językoznawstwo i zarządzanie informacją możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) | językoznawstwo i zarządzanie informacją - uczelnie >

Opis kierunku

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

W ramach kształcenia na kierunku językoznawstwo i zarządzanie informacją, studenci zyskają wszechstronną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, ze szczególnym uwzględnieniem językoznawstwa. Podczas licznych zajęć poznają anatomię języka oraz nauczą się jego podsystemów, co z powodzeniem wykorzystają w swojej codziennej praktyce zawodowej. Co więcej skupią się na nauce języka angielskiego oraz drugiego języka obcego: chińskiego, japońskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego lub nowoperskiego.

 

Praca po studiach

Absolwenci powyższych studiów znajdą zatrudnienie w biurach tłumaczeniowych, agencjach brandingowych, agencjach reklamowych, firmach rekrutacyjnych, agencjach informacyjnych i w archiwach.

WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Kierunek językoznawstwo i zarządzanie informacją można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu kształcenia. W obu przypadkach kandydaci powinni odpowiednio wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi na danej uczelni wyższej i podjąć niezbędne przygotowania. Dzięki temu wyróżnią się na tle innych przyszłych studentów i zwiększą swoje szanse na pozytywne rozpatrzenie aplikacji.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku językoznawstwo i zarządzanie informacją to:

 • geografia,
 • historia,
 • język angielski,
 • język mniejszości narodowej,
 • język niemiecki,
 • język obcy,
 • matematyka.

W przypadku studiów magisterskich komisja bierze pod uwagę ocenę na dyplomie ukończenia studiów pierwszego stopnia.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

GDZIE STUDIOWAĆ KIERUNEK JĘZYKOZNAWSTWO I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Województwo
Miejscowość
Poziom studiów
Forma studiów

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Językoznawstwo i zarządzanie informacją stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku językoznawstwo i zarządzanie informacją

JĘZYKOZNAWSTWO I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

Poziom i forma studiów

Sprawdź w jakiej formie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Językoznawstwo i zarządzanie informacją studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku językoznawstwo i zarządzanie informacją

Forma studiów
Poziom studiów
Miasto
Województwo
SORTOWANIE:

Studia II stopnia

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU JĘZYKOZNAWSTWO I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ?

Język to podstawowy środek przekazu informacji, dlatego też znajomość mechanizmów występujących w językoznawstwie oraz nauka języków obcych pozwalają lepiej zarządzać informacjami. Studia na kierunku językoznawstwo i zarządzanie informacją powstały, aby zaznajomić studentów z teorią językoznawstwa oraz przekazać im narzędzia oraz wiedzę potrzebne do wykonywania zawodów związanych z zarządzaniem informacją.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku językoznawstwo i zarządzanie informacją możemy podzielić na:

1. Poziom:

2. Forma:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Ze względu na wszechstronny program kształcenia na kierunku językoznawstwo i zarządzanie informacją studenci zdobędą kompleksową wiedzę z zakresu nauk humanistycznych, w tym językoznawstwa, filozofii, czy socjolingwistyki. W planie znajdą się również zajęcia o tematyce związanej z logiką matematyczną, statystyką oraz psycholingwistyką.

W ramach kształcenia studenci skupią się również na doskonaleniu zdolności językowych. Tym samym nauczą się języka angielskiego oraz drugiego języka obcego. Podczas licznych warsztatów poznają podstawy programowania na potrzeby zarządzania informacją, wyszukiwania źródeł informacji, a także dowiedzą się więcej na temat mechanizmów perswazji werbalnej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU JĘZYKOZNAWSTWO I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ?

Studia na kierunku językoznawstwo i zarządzanie informacją trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU JĘZYKOZNAWSTWO I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ?

Ukończenie studiów na kierunku językoznawstwo i zarządzanie informacją daje wiele możliwości zawodowych. Dzięki znajomości języków obcych absolwenci nie powinni mieć problemów ze znalezieniem zatrudnienia. Przede wszystkim idealnie odnajdą się, jako pracownicy biur tłumaczeniowych, agencji reklamowych i brandingowych. Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z mediami, przedsiębiorstwami z branży e-marketingu, agencjami informacyjnymi oraz archiwami.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku językoznawstwo i zarządzanie informacją:

 • agencje brandingowe
 • agencje marketingowe
 • firmy rekrutacyjne
 • firmy zajmujące się e-marketingiem
 • media
 • biura tłumaczeniowe
 • firmy i korporacje międzynarodowe.

Zobacz inne kierunki Filologiczne

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

Zobacz inne kierunki Filologiczne - podyplomowe

Typ studiów
Województwo
SORTOWANIE:

MIASTA, KTÓRE OFERUJĄ STUDIA NA KIERUNKU JĘZYKOZNAWSTWO I ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia