Administracja studia online - Trójmiasto

Administracja studia online - Trójmiasto

Administracja studia online - Trójmiasto
Dodaj do ulubionych

Administracja Trójmiasto - studia online

Studia online na kierunku administracja to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lat (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć w trybie online

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

Kierunek administracja w Trójmieście przeznaczony jest dla osób samodzielnych, komunikatywnych, zorganizowanych. W trakcie zdobywanego wykształcenia mają one okazję nabyć potrzebną wiedzę i umiejętności do pracy w zawodzie. Studenci zgłębiają nauki społeczne, nauki o prawie i o administracji oraz podstawy wiedzy ekonomicznej.

Absolwenci administracji mogą pracować w administracji publicznej, samorządowej, w pionach administracji w prywatnych przedsiębiorstwach. Odnajdują się w strukturach samorządowych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, w służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, w placówkach kulturalnych, placówkach ochrony zdrowia.

czytaj dalej wszystko o Administracja studia online - Trójmiasto

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek administracja - studia online

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Jednostka prowadząca

Jakie wymagania rekrutacyjne?

Z wymaganiami rekrutacyjnymi warto zapoznać się wcześniej, ponieważ są one zmienne i zależą od ustaleń wybranej uczelni. Pamiętaj, że w zależności od etapu i trybu kształcenia przebieg procesu kwalifikacyjnego będzie wyglądał inaczej. 

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Administracja w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku administracja - studia online w Gdańsku | gdyni | sopocie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA ONLINE NA KIERUNKU ADMINISTRACJA W TRÓJMIEŚCIE?

Poszczególne zajęcia realizowane na studiach online w zakresie administracji mają formę wykładów i ćwiczeń, a prowadzone są zarówno przez Internet, jak i w trakcie zjazdów na uczelni. Studenci odbywają praktyki i staże w instytucjach publicznych oraz pionach administracyjnych przedsiębiorstw prywatnych.

Studenci mogą korzystać z nowoczesnego, specjalistycznego oprogramowania, dzięki czemu opanowują zarządzanie projektami realizowanymi w urzędach administracji. Uczą się także zarządzać projektami realizowanymi w urzędach administracji.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia online na kierunku Administracja możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia online

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia online w Trójmieście w zakresie administracji umożliwiają rozwijanie i nabywanie umiejętności związanych z organizowaniem struktury komunikacji i obiegu dokumentów w instytucjach, posługiwaniem się środkami informacji i techniki biurowej, organizowaniem i kierowaniem niewielkimi zespołami.

Studenci nabywają wiedzę odnoszącą się do struktur, podstaw prawnych i zakresu kompetencji działalności administracji samorządowej, rządowej oraz europejskiej. Uczęszczają na najważniejsze przedmioty, które pozwolą Ci zdobyć potrzebną wiedzę. Wśród poszczególnych zajęć znajdują się między innymi prawo administracyjne, współczesne doktryny polityczne i prawne, organizacja i zarządzanie w administracji publicznej, ochrona praw człowieka.

sprawdź wszystkie kierunki: studia online w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

ILE TRWAJĄ STUDIA ONLINE NA KIERUNKU ADMINISTRACJA W TRÓJMIEŚCIE?

Studia na kierunku Administracja trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ADMINISTRACJA W TRÓJMIEŚCIE?

Absolwenci administracji w Trójmieście mają bardzo wiele możliwości rozwoju zawodowego i naukowego. Pracują między innymi w strukturach samorządowych, instytucjach pozarządowych, administracji specjalnej, w służbach administracyjnych podmiotów gospodarczych, w placówkach kulturalnych, placówkach ochrony zdrowia.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Administracja:

 • struktury samorządowe
 • administracja prywatna
 • placówki kulturalne
 • organy partii politycznych
 • instytucje krajowe
 • przedsiębiorstwa współpracujące ze strukturami UE

Zdobywane kwalifikacje i ukończone specjalizacje umożliwią Ci podjęcie pracy na stanowisku pracownika organizacji pozarządowych, urzędników, pracowników służb resortowych lub agencji rządowych, doradców podatkowych, pracowników działu kadr i płac.

sprawdź wszystko o: studia online

Kierunki prawnicze i administracja w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Popularne kierunki prawnicze i administracja niestacjonarne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Komentarze (0)