Bachelor in management - Warszawa

Bachelor in management - Warszawa

Studia na kierunku bachelor in management w Warszawie możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Więcej filtrów
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

Bachelor in management stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne

16.01.2024

Bachelor in management studia Warszawa - 2024 | woj. mazowieckie

Studia na kierunku bachelor in management to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Bachelor in management - Warszawa
Studia na kierunku bachelor in management w Warszawie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku bachelor in management w Warszawie rozpocznie się 6 maja 2024 r. i potrwa do 30 września 2024 r. | Bachelor in management Warszawa - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia w Warszawie 2024/2025 na kierunku bachelor in management możesz podjąć na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższejAkademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
 

Opis kierunku

Studia na kierunku bachelor in management Studia w Warszawie to studia  prowadzone w języku angielskim, dzięki którym studenci zdobędą odpowiednie przygotowanie oraz wiedzę i umiejętności potrzebne do rozpoczęcia pracy w zawodzie. Program studiów koncentruje szczególną uwagę na przekazaniu wiedzy między innymi z obszaru zarządzania, ekonomii, finansów, a także prawa. Studenci będą mieli również możliwość rozwinięcia swoich kompetencji lingwistycznych i znajomości słownictwa branżowego. W planie zajęciowym możemy spodziewać się przedmiotów takich jak principles of marketing, corporate finance, global economic integration processes, human capital management czy sustainable development.

 

Praca po studiach

Po ukończeniu studiów absolwenci są gotowi, by zacząć pracę w zawodzie, absolwenci studiów na kierunku bachelor in management między innymi mogą szukać zatrudnienia w międzynarodowych korporacjach i departamentach zajmujących się planowaniem i rozwojem strategicznym, na stanowiskach specjalistów do spraw rozwoju rynków zagranicznych, a także w sektorze zarządzania zasobami ludzkimi lub w działach reklamy i marketingu. Absolwenci mogą wybrać kierunek, w jakim chcieliby rozwinąć swoją karierę zawodową — marketing, sprzedaż bądź finanse. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów przydadzą się we wszystkich trzech wyżej wymienionych sektorach przedsiębiorstw. Ponadto, mogą zdecydować się na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek bachelor in management?

Osoby, które zastanawiają się nad wyborem kierunku bachelor in management , aby przystąpić do procesu rekrutacji, muszą zdać maturę na poziomie podstawowym i złożyć komplet wymaganych dokumentów.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BACHELOR IN MANAGEMENT W WARSZAWIE?

Studia na kierunku Bachelor in Management w Warszawie w programie studiów koncentrują się na przekazaniu jak największej ilości potrzebnej wiedzy oraz niezbędnych umiejętności z zakresu szeroko rozumianego zarządzania ale i nie tylko.

Studenci w trakcie trwania nauczania otrzymają między innymi wiedzę z obszaru różnych aspektów zarządzania, a także nauk powiązanych z finansami, rachunkowością, marketingiem czy  też prawem cywilnym,  a także rozwiną swoje kompetencje językowe.

Studia dają studentom również możliwość uczestniczenia zarówno w wykładach, jak i zajęciach praktycznych, które to pozwolą na jak najlepsze przygotowanie do pracy w zawodzie.

 

1. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku bachelor in management możemy podzielić na:

1. Typ:

  • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia w Warszawie na kierunku bachelor in management skupiają się na rozwinięciu umiejętności oraz dostarczeniu niezbędnej wiedzy przede wszystkim z zakresu szeroko rozumianej wiedzy z dziedziny zarządzania, ekonomii, finansów, prawa, a także języka angielskiego.

Ponadto, studenci poszerzą swoją wiedzę o zagadnienia związane z etyką w biznesie, podstawami zarządzania, naukami dotyczącymi organizacji, krytycznym myśleniem, a także specjalistyczną wiedzę na temat ekonomii oraz finansów przedsiębiorstw i rozwiną swoje kompetencje językowe na najwyższym poziomie.

Studenci zapoznają się również z wykorzystywanymi obecnie, nowoczesnymi technikami zarządzania oraz marketingu, a także dowiedzą się o międzynarodowej sytuacji gospodarczej oraz stosunkach Polski z poszczególnymi krajami w Europie.

Uczelnie w Warszawie - kierunek bachelor in management:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie stacjonarne I stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU BACHELOR IN MANAGEMENT W WARSZAWIE?

Studia na kierunku bachelor in management trwają 3 lata (studia I stopnia).

Bachelor in management w Warszawie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

STUDIA NA KIERUNKU BACHELOR IN MANAGEMENT W WARSZAWIE?

Absolwenci studiów na kierunku bachelor in management posiadają odpowiednią wiedzę oraz kompetencje potrzebne do tego, aby móc rozpocząć pracę w zawodzie po zakończeniu nauczania.

Eksperci z zakresu bachelor in management, dzięki posiadanej wiedzy z zakresu zarządzania, finansów, a także marketingu czy prawa, między innymi mogą znaleźć zatrudnienie na takich stanowiskach jak na przykład specjalista do spraw rozwoju rynków zagranicznych, a także w sektorze zarządzania zasobami ludzkimi lub w działach reklamy i marketingu, czy też w innych międzynarodowych korporacjach i departamentach zajmujących się planowaniem i rozwojem strategicznym.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku bachelor in management:

  • międzynarodowych korporacjach ,
  • działach marketingu i reklamy ,
  • departamentach planowania i rozwoju strategicznego ,
  • specjalista do spraw rozwoju rynków zagranicznych ,
  • własna działalność gospodarcza .

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Bachelor in management Warszawa studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Bachelor in management Warszawa studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku bachelor in management w Warszawie

Bachelor in management w Warszawie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia