Weterynaria - Toruń

Weterynaria - Toruń

Weterynaria - Toruń

Studia w Toruniu

na Kierunku Weterynaria

Odkryj kierunek Weterynaria w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

22.08.2023

Weterynaria studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Weterynaria w Toruniu to 5,5- letnie studia (jednolite magisterskie). Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej). 

Studia na kierunku weterynaria w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5,5 roku (studia jednolite magisterskie)

Opis kierunku

Los zwierząt – nie tylko psów i kotów – nie jest ci obcy? Weterynaria może być kierunkiem dopasowanym do ciebie! W programie kształcenia znajdują się przedmioty poświęcone między innymi anatomii oraz fizjologii zwierząt różnego gatunku. Studenci uczą się między innymi, jak prawidłowo przeprowadzać różnorodne zabiegi chirurgiczne, dostosowywać leczenie zwierząt do ich indywidualnych potrzeb oraz co robić, by zadbać o jak najlepszą egzystencję zwierząt gospodarczych.

W toku nauki studenci odbywają staże kliniczne w zakresie chorób psów, kotów czy zwierząt gospodarskich. Po zakończeniu nauki na absolwenci posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności do podjęcia pracy w klinikach weterynaryjnych, inspekcjach sanitarnych, fermach czy ośrodkach badawczo-rozwojowych.

 

Uczelnie

W Toruniu weterynarię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 
Wymagania
W procesie rekrutacji na studia w Toruniu na kierunku weterynaria w roku akademickim 2023/2024 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia. szczegółowe wymagania >
 
Ceny
Studia stacjonarne na kierunku weterynaria w uczelniach publicznych są bezpłatne. 

czytaj dalej wszystko o Weterynaria - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek WETERYNARIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Weterynaria stopień: (Jednolite), czas trwania: 5,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek weterynaria w Toruniu?

W procesie rekrutacji na studia na kierunku weterynaria najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia

 

Studia weterynaryjne w Toruniu to jedne z najbardziej prestiżowych kierunków studiów w Polsce. Kandydatów na jedno miejsce jest bardzo wielu, ale liczba osób, które zostaną przyjęte, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać rozszerzoną biologię i chemię. Absolwenci technikum weterynaryjnego otrzymują dodatkowe punkty, które są uwzględniane w procesie rekrutacyjnym. Pamiętaj o tym, że w przypadku kierunku weterynaria bardzo często potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Weterynaria w Toruniu

Jak wyglądają studia na kierunku weterynaria w Toruniu?

1. Dla kogo ten kierunek?

Weterynaria to niezwykle istotna dziedzina nauki z zakresu nauk medycznych. Skupia się na chorobach zwierząt oraz profilaktyce, terapii i zwalczaniu zwierzęcych chorób. Weterynarze i specjaliści w zakresie weterynarii zajmują się także higieną produktów pochodzenia zwierzęcego, a tym samym weryfikują, czy spożywanie danego produktu nie jest szkodliwe dla człowieka.

Studia weterynaryjne można realizować w Polsce w bardzo niewielu miastach, dlatego kierunek weterynaria w Toruniu uchodzi za niezwykle prestiżowy. Kandydaci na tego typu studia muszą wykazywać zainteresowanie naukami ścisłymi, zwłaszcza biologią i chemią. Ważne także, by zwierzęta i ich bezpieczeństwo oraz zdrowie nie były Ci obce. Jeśli odnajdujesz w sobie powołanie do dbania nie tylko o ludzi, ale i zwierzęta, tego typu kierunek jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku weterynaria możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

Studia na kierunku weterynaria w Toruniu realizowane są w ramach jednolitych studiów magisterskich. Studia jednolite magisterskie trwają 5,5 roku.

Uczelnie w Toruniu umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku. Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Kierunki studiów w Toruniu takie jak weterynaria możesz realizować w Centrum Weterynarii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Uczelnie w Toruniu zapewniają bardzo wiele możliwości rozwoju w różnym zakresie medycznym.

 

4. Praca po studiach

Studia w Toruniu na kierunku weterynaria zapewniają studentom bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Absolwenci podejmują pracę w ośrodkach biotechnologii i biotechniki zwierząt, marketingu farmaceutycznym, rzeźniach, ubojniach i zakładach przemysłu przetwórczego, organach Państwowej Inspekcji Sanitarnej i jej zakładach diagnostycznych, ośrodkach doradztwa i doskonalenia zawodowego, na uczelniach.

Studenci przygotowywani są do obowiązków w zakresie pracy klinicznej, uwzględniającej wszystkich gatunków zwierząt, oraz pracy laboratoryjnej odnoszącej się do analityki weterynaryjnej i sanitarnej. Studenci posiadają niezbędną wiedzę z zakresu patologii zakaźnej i niezakaźnej, diagnostyki klinicznej, sekcyjnej i laboratoryjnej, profilaktyki chorób, w tym także w odniesieniu do higieny środowiska, zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego.

 

5. Program studiów i przedmioty

W programie studiów na kierunku weterynaria znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • historia weterynarii i deontologii,
 • biostatystyka i metody dokumentacji,
 • etologia, dobrostan i ochrona zwierząt,
 • żywienie zwierząt i paszoznawstwo,
 • diagnostyka kliniczna i laboratoryjna,
 • chirurgia ogólna i anestezjologia,
 • choroby zwierząt gospodarskich,
 • higiena produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • ochrona zdrowia publicznego w stanach zagrożenia,
 • dietetyka weterynaryjna,
 • farmakologia weterynaryjna,
 • ochrona środowiska,
 • anatomia zwierząt
 • immunologia,
 • patofizjologia
 • i wiele innych.

 

Studenci odbywają staże kliniczne w zakresie chorób psów i kotów, chorób ptaków, chorób zwierząt gospodarskich i tym podobne.

Absolwenci szczycą się wiedzą odnoszącą się do chorób zwierząt, profilaktyki, terapii i zwalczania chorób zwierzęcych, higieny produktów pochodzenia zwierzęcego, a także ochrony zdrowia publicznego. Studenci zdobywają interdyscyplinarne wykształcenie i umiejętności, które z powodzeniem pozwolą im odnaleźć się na współczesnym rynku pracy. Wykształcone zdolności sprowadzają się do właściwego przeprowadzania poszczególnych badań lekarskich, kształcenia umiejętności analitycznych i komunikacyjnych. Kierunek weterynaria w Toruniu kształci najlepszych specjalistów, którzy w przyszłości mają pomagać nie tylko zwierzętom, ale i ludziom. Jeśli interesujesz się naukami medycznymi i kochasz zwierzęta, tego typu studia weterynaryjne będą właśnie dla Ciebie.

Ile trwają studia na kierunku weterynaria w Toruniu?

Studia na kierunku weterynaria w Toruniu trwają 5,5 roku (studia jednolite).

Kierunki studiów w Toruniu takie jak weterynaria realizowane są w formie jednolitych studiów magisterskich. Trwają one pięć i pół roku, czyli jedenaście semestrów, w których trakcie studenci zdobywają holistyczne wykształcenie i niezbędne umiejętności do pracy w charakterze weterynarza. Uczelnie w Toruniu zdają sobie sprawę z obszernego materiału, który studia weterynaryjne zawierają w założeniach programowych, dlatego weterynarii nie rozgraniczają na dwa komplementarne cykle kształcenia.

W trakcie jednolitych studiów magisterskich studenci realizują staże kliniczne i praktyki zawodowe. Ukończenie edukacji zwieńczone jest tytułem magistra oraz zapewnia uzyskanie tytułu lekarza weterynarii, a także umożliwia podjęcie studiów trzeciego stopnia, to znaczy studiów doktoranckich.

Weterynaria w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5,5 roku lekarz weterynarii

Jaka praca po kierunku weterynaria w Toruniu?

Studia weterynaryjne można studiować w niewielu polskich miastach. Kierunek weterynaria w Toruniu zapewnia absolwentom bardzo wiele możliwości pracy i rozwoju. Studenci przygotowywani są do pracy klinicznej, która uwzględnia wszystkie gatunki zwierząt, oraz do pracy laboratoryjnej odnoszącej się do analityki weterynaryjnej i sanitarnej. Absolwenci zajmują stanowiska w organach Państwowej Inspekcji Sanitarnej i jej zakładach diagnostycznych, w rzeźniach, ubojniach i zakładach przemysłu przetwórczego, w marketingu farmaceutycznym, w ośrodkach biotechnologii i biotechniki zwierząt, w ośrodkach doradztwa i doskonalenia zawodowego, na uczelniach.

Absolwenci sprawnie poruszają się w zakresie diagnostyki klinicznej, sekcyjnej i laboratoryjnej, patologii zakaźnej i niezakaźnej, w profilaktyce chorób, także w higienie środowiska, zwierząt oraz produktów pochodzenia zwierzęcego, jak również we współczesnych metodach leczenia zachowawczego i chirurgicznego. Absolwenci są przygotowani do wykonywania zabiegów chirurgicznych, badania zwierząt rzeźnych, mięsa i innych produktów pochodzenia zwierzęcego, wykonywania badań i weterynaryjnej oceny środków żywienia zwierząt oraz warunków ich wytwarzania, do rozpoznawania, zapobiegania, zwalczania i leczenia chorób zwierząt, wydawania opinii i orzeczeń lekarsko-weterynaryjnych, do nadzoru sanitarno-weterynaryjego nad produktami pochodzenia zwierzęcego, badania stanu zwierząt, upowszechniania wiedzy weterynaryjnej, zarządzania w zakresie spraw weterynaryjnych, wykonywania badań laboratoryjnych dla celów diagnostycznych, profilaktycznych, leczniczych lub sanitarno-weterynaryjnych, ochrony zdrowia publicznego i środowiska oraz obrotu zwierzętami. Zawód weterynarza jest niezwykle prestiżowy i zapewnia wiele możliwości zatrudnienia, a także dobre zarobki.

Gdzie studiować na kierunku weterynaria w Toruniu?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Kierunek weterynaria - uczelnie w Toruniu

 

czytaj dalej uczelnie w Toruniu

 

Weterynaria studia stacjonarne - uczelnie w Toruniu

 
Weterynaria studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Toruniu

 

Uczelnie w Toruniu - kierunek weterynaria:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych) stacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek weterynaria w Toruniu?

Kierunek weterynaria w Toruniu to jeden z najbardziej prestiżowych kierunków studiów. Weterynarię wciąż można studiować w niewielu polskich miastach, dlatego kandydaci na studia tak żywo interesują się tego typu kierunkiem. Aby uniknąć rozczarowania w przyszłości, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy Twoim celem jest niesienie pomocy nie tylko ludziom, ale i zwierzętom?
 • Czy lubisz zwierzęta i pragniesz dbać o ich bezpieczeństwo?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, studia weterynaryjne są właśnie dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest bardzo wielu chętnych, ale liczba osób, która zostanie przyjęta, jest ograniczona. Właśnie dlatego musisz zadbać o najwyższe wyniki z egzaminów maturalnych. Prócz obowiązkowych dla wszystkich maturzystów przedmiotów, takich jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny, musisz zdawać rozszerzoną biologię i chemię. Absolwenci technikum weterynaryjnego otrzymują dodatkowe punkty, które są uwzględniane w procesie rekrutacyjnym. Maksymalnej ilość punktów może dostarczyć Ci udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych. Laureaci i finaliści cieszą się przywilejami i zapewniają sobie najwyższe miejsca na listach przyjętych. Spróbuj swoich sił na przykład w Olimpiadzie Biologicznej, Olimpiadzie Chemicznej lub Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych bloku tematycznego weterynaria.

Pamiętaj o tym, że w przypadku kierunku weterynaria i innych pokrewnych studiów medycznych lub weterynaryjnych bardzo często potrzebne jest zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy, które potwierdzi Twoje predyspozycje do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu wymaganych dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje z reguły podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu, zaświadczeń lekarskich, zaświadczeń o istotnych wynikach w konkursach i olimpiadach, jeśli brałeś w nich udział. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Toruniu.

 

STUDIA W TORUNIU - ważne informacje

kierunki studiów w Toruniu

studia w Toruniu

 

WETERYNARIA - ważne informacje

weterynaria studia

studia weterynaryjne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku weterynaria w Toruniu?

Kierunek weterynaria w Toruniu uchodzi za jeden z najciekawszych wśród oferty toruńskich uczelni.

Konstancja, studentka czwartego roku studiów magisterskich, stwierdziła:

Od zawsze kochałam zwierzęta i moim celem jest zapewnić im opiekę. Ludzie niestety nie zawsze traktują je z szacunkiem i wielokrotnie wyrządzają im krzywdę, zapominając o tym, że są to żywe istoty. Co równie ważne, weterynaria działa także na rzecz człowieka i stara się zapewnić mu bezpieczeństwo.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Weterynaria Toruń studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Weterynaria Toruń studia stacjonarne

Kierunki weterynaryjne w Toruniu

4 Uczelnie w Toruniu

Może zadajesz sobie pytanie, czy Toruń jest miastem studenckim? Odpowiedź brzmi: tak! Co roku, tysiące maturzystów przybywa do tego miasta, wybierając wśród kilku uczelni wyższych, tym samym dokonując jednej z kluczowych decyzji w swoim życiu. Co na to wpływa? Atmosfera, jaka tu panuje oraz bogata i różnorodna oferta edukacyjna, turystyczna i kulturalna. Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują toruńskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Toruniu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia