Chemical technology - Poznań

Chemical technology - Poznań

Chemical technology - Poznań

Studia w Poznaniu

chemical technology

Odkryj kierunek chemical technology w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

13.05.2022

Chemical technology studia Poznań | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku chemical technology to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra inżyniera).

Studia na kierunku chemical technology w Poznaniu
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku chemical technology w Poznaniu rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 14 września 2022 r. | Chemical technology Poznań - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

Opis kierunku

Chemical technology to innowacyjny kierunek studiów stworzony z myślą o osobach, których zainteresowania oscylują wokół przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Studia, oprócz tego że wyposażają studentów w szeroką wiedzę z zakresu chemii teoretycznej i nauk inżynierskich, budują też dobre podstawy do rozwijania kariery w międzynarodowym środowisku, z uwagi na realizację całego programu kształcenia w języku angielskim.

 

Praca po studiach

Po zakończeniu nauki absolwenci kierunku chemical technology będą mogli znaleźć zatrudnienie w różnego typu przedsiębiorstwach przemysłowych korzystających ze zdobyczy technologii chemicznych, jak również w szkolnictwie oraz ośrodkach naukowo-badawczych.

czytaj dalej wszystko o Chemical technology - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek chemical technology

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Jednostka prowadząca

Chemical technology stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku chemical technology

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek chemical technology w Poznaniu?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku chemical technology:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • język polski,
 • matematyka.

 

Kryterium przyjęcia na studia na kierunek chemical technology jest przedłożenie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a także wynik egzaminu wstępnego.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Chemical technology w Poznaniu

Jak wyglądają studia na kierunku chemical technology w Poznaniu?

W czasie studiów na kierunku chemical technology będziesz mógł skorzystać z szerokiej oferty zajęć akademickich o tematyce związanej z naukami chemicznymi, technicznymi i fizycznymi. Uzupełnisz swoją wiedzę z zakresu technologii chemicznej, a także poznasz zagadnienia dotyczące ochrony środowiska i recyklingu. Nauczysz się też obsługi nowoczesnych sprzętów laboratoryjnych oraz programów komputerowych, które na co dzień są wykorzystywane przez naukowców. Program kształcenia przygotuje Cię do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w dyscyplinie Twojego wykształcenia, czyli technologii chemicznej.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku chemical technology możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (inżynierskie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Chemical technology to studia mające na celu przygotowanie Cię do przyszłej pracy zawodowej związanej z naukami chemicznymi nie tylko w Polsce, ale i na rynku międzynarodowym. W czasie kształcenia nauczysz się rozwiązywać zagadnienia techniczne w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji.

Uzyskasz podstawową wiedzę związaną z ochroną środowiska, poznasz zasady bezpiecznej pracy z substancjami chemicznymi, a także nauczysz się sposobów monitorowania i automatycznej kontroli procesów chemicznych. Dzięki uczęszczaniu na zajęcia prowadzone w całości w języku angielskim, rozwiniesz swoje kompetencje językowe i poznasz specjalistyczną terminologię branżową, co będzie nieocenionym atutem przy rozpoczynaniu kariery zawodowej.

Ile trwają studia na kierunku chemical technology w Poznaniu?

Studia na kierunku chemical technology trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

Chemical technology w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

Jaka praca po studiach na kierunku chemical technology w Poznaniu?

Jako absolwent studiów na kierunku chemical technology będziesz posiadał szeroką wiedzę oraz umiejętności z zakresu nauk chemicznych, co pozwoli Ci ubiegać się o pracę w różnego rodzaju zakładach przemysłu chemicznego. Twoje kwalifikacje będą wystarczające, abyś mógł podjąć współpracę z przedsiębiorstwami z pogranicza bioinżynierii molekularnej, a także zająć się projektowaniem i realizacją wszelkich procesów produkcyjnych. Co więcej, doskonale odnajdziesz się w laboratoriach badawczych, jak również w placówkach oświatowych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku chemical technology:

 • działy zajmujące się projektowaniem i realizacją procesów produkcyjnych,
 • zakłady przemysłu chemicznego,
 • uczelnie wyższe, instytuty naukowe, biura projektowe, szkolnictwo,
 • branża z pogranicza bioinżynierii molekularnej.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Chemical technology Poznań studia i stopnia

Chemical technology Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Chemical technology Poznań studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku chemical technology w Poznaniu

Studia II stopnia

Kierunki chemiczne w Poznaniu

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia