Inżynieria farmaceutyczna - Poznań

Inżynieria farmaceutyczna - Poznań

Studia na kierunku inżynieria farmaceutyczna w Poznaniu możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Inżynieria farmaceutyczna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
forma: stacjonarne
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Inżynieria farmaceutyczna stopień: (II), czas trwania: 1,5 roku
forma: stacjonarne

09.11.2023

Inżynieria farmaceutyczna studia Poznań 2023 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku inżynieria farmaceutyczna to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Inżynieria farmaceutyczna - Poznań
Studia na kierunku inżynieria farmaceutyczna w Poznaniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Uczelnie

W Poznaniu inżynierię farmaceutyczną możesz studiować w ramach kierunku na 2 uczelniach publicznych: Politechnice Poznańskiej (Wydział Technologii Chemicznej PP) oraz Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Wydział Farmaceutyczny UMP).
 
Opis kierunku
Studenci kierunku inżynieria farmaceutyczna zgłębią tajniki surowców i produktów używanych w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym i pokrewnych dziedzinach. Uczą się technik przetwarzania oraz projektowania postaci leku i jego kontroli, aby uzyskać wyrób o określonych parametrach jakościowych i zapewnić bezpieczeństwo stosowania. Program studiów skupia się także na zagadnieniach inżynieryjnych, przygotowując studentów do projektowania i nadzorowania procesów technologicznych.
 
Praca po studiach 
Absolwenci inżynierii farmaceutycznej mogą podjąć pracę w instytutach naukowo-badawczych oraz ośrodkach badawczo-rozwojowych, gdzie będą  rozwijać nowe produkty i technologie. Odnajdą się również w przemyśle farmaceutycznym. Dodatkowo, absolwenci mogą specjalizować się w projektowaniu procesów technologicznych, zarówno w przemyśle farmaceutycznym, jak i pokrewnych dziedzinach. Praca w laboratoriach zajmujących się higieną ogólną oraz kontrolą i badaniami żywności jest kolejną opcją zatrudnienia dla absolwentów tego kierunku. 

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek inżynieria farmaceutyczna?

Inżynieria farmaceutyczna przyciąga uwagę wielu kandydatów na studia inżynierskie i techniczne. Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria farmaceutyczna w Poznaniu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA W POZNANIU?

Inżynieria farmaceutyczna to nowoczesny kierunek studiów, który pozwoli Ci zdobyć rzetelne wykształcenie, obejmujące dziedziny farmacji i chemii.

Studenci tego typu kształcenia mają okazję zająć się projektowaniem i wytwarzaniem leków, kosmetyków, suplementów diety, a zdobyte umiejętności będą użyteczne w przypadku podjęcia pracy w laboratorium.

Kształcenie w zakresie inżynierii farmaceutycznej ułatwi Ci zapoznanie się z surowcami i produktami, wytwarzanymi dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i im pokrewnych, a także z technikami przetwarzania oraz ze sposobami projektowania postaci leku i jego kontroli.

Realizowane zajęcia z pewnością przyczynią się do rozwiązywania zagadnień technicznych nie tylko w przypadku projektowania, ale i wykonawstwa czy eksploatacji.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria farmaceutyczna możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Inżynierię farmaceutyczną w Poznaniu możesz studiować w ramach pierwszego stopnia. Są to studia inżynierskie, trwające trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Studia tego typu realizowane są w trybie dziennym.

Stacjonarna forma kształcenia odbywa się od poniedziałku do piątku, a proponowany program studiów wypełniony jest zajęciami obowiązkowymi i dodatkowymi oraz praktykami zawodowymi.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych zazwyczaj są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Program studiów w zakresie inżynierii farmaceutycznej tworzony jest w interdyscyplinarny sposób, a wśród najpopularniejszych przedmiotów znajdziesz na przykład: chemia związków naturalnych, innowacyjne metody biologii molekularnej, nanotechnologia i biomateriały, aparatura przemysłu farmaceutycznego, nowoczesne metody syntezy środków leczniczych, technologia leku roślinnego i kosmetyków.

Studenci mają szansę zdobyć rzetelne wykształcenie i praktyczne umiejętności, które sprowadzają się do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji leku, a także zapoznają się z surowcami i produktami wytwarzanymi w zakresie przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i im pokrewnych.

Kształcenie na kierunku inżynieria farmaceutyczna to także idealna okazja, by poznać zagadnienia związane z bezpieczeństwem stosowania danych preparatów oraz zagadnienia inżynierskie odnoszące się do projektowania i kontroli procesów technologicznych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA W POZNANIU?

Studia na kierunku Inżynieria farmaceutyczna trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Inżynieria farmaceutyczna w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA W POZNANIU?

Inżynieria farmaceutyczna to innowacyjny kierunek, który w odpowiedni sposób przygotowuje absolwentów do prosperowania na współczesnym rynku pracy. Zawodowo będziesz mógł/mogła zajmować się między innymi projektowaniem procesów technologicznych, które pojawiają się w przemyśle farmaceutycznym i przemysłach pokrewnych, ale to nie wszystko.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku inżynieria farmaceutyczna:

  • instytuty naukowo-badawcze
  • ośrodki badawczo-rozwojowe
  • laboratoria związane z higieną ogólną, kontrolą i badaniami żywności

Absolwenci zatrudniani są w przemyśle kosmetycznym oraz w laboratoriach kontroli jakości. Odnajdują się również w przemyśle farmaceutycznym i podmiotach, które odpowiadają zwłaszcza za wprowadzenie produktu leczniczego i kosmetyków na rynek.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Inżynieria farmaceutyczna w Poznaniu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria farmaceutyczna Poznań studia i stopnia

Inżynieria farmaceutyczna Poznań studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria farmaceutyczna Poznań studia stacjonarne

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w Poznaniu

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia