Inżynieria farmaceutyczna - Poznań

Inżynieria farmaceutyczna - Poznań

Inżynieria farmaceutyczna - Poznań

Studia w Poznaniu 

inżynieria farmaceutyczna

Odkryj inżynierię farmaceutyczną w Poznaniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

21.07.2022

Inżynieria farmaceutyczna studia Poznań 2022 | woj. wielkopolskie

Studia na kierunku inżynieria farmaceutyczna to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku inżynieria farmaceutyczna w Poznaniu
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku inżynieria farmaceutyczna w Poznaniu rozpocznie się 9 maja 2022 r. i potrwa do 14 września 2022 r. | Inżynieria farmaceutyczna Poznań - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Inżynieria farmaceutyczna - Poznań

Zobacz, na jakich uczelniach w Poznaniu jest kierunek inżynieria farmaceutyczna

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Inżynieria farmaceutyczna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Inżynieria farmaceutyczna stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek inżynieria farmaceutyczna?

Inżynieria farmaceutyczna przyciąga uwagę wielu kandydatów na studia inżynierskie i techniczne. Warto odpowiednio wcześnie zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria farmaceutyczna w Poznaniu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA W POZNANIU?

Inżynieria farmaceutyczna to nowoczesny kierunek studiów, który pozwoli Ci zdobyć rzetelne wykształcenie, obejmujące dziedziny farmacji i chemii.

Studenci tego typu kształcenia mają okazję zająć się projektowaniem i wytwarzaniem leków, kosmetyków, suplementów diety, a zdobyte umiejętności będą użyteczne w przypadku podjęcia pracy w laboratorium.

Kształcenie w zakresie inżynierii farmaceutycznej ułatwi Ci zapoznanie się z surowcami i produktami, wytwarzanymi dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i im pokrewnych, a także z technikami przetwarzania oraz ze sposobami projektowania postaci leku i jego kontroli.

Realizowane zajęcia z pewnością przyczynią się do rozwiązywania zagadnień technicznych nie tylko w przypadku projektowania, ale i wykonawstwa czy eksploatacji.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria farmaceutyczna możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (inżynierskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Inżynierię farmaceutyczną w Poznaniu możesz studiować w ramach pierwszego stopnia. Są to studia inżynierskie, trwające trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Studia tego typu realizowane są w trybie dziennym.

Stacjonarna forma kształcenia odbywa się od poniedziałku do piątku, a proponowany program studiów wypełniony jest zajęciami obowiązkowymi i dodatkowymi oraz praktykami zawodowymi.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych zazwyczaj są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Program studiów w zakresie inżynierii farmaceutycznej tworzony jest w interdyscyplinarny sposób, a wśród najpopularniejszych przedmiotów znajdziesz na przykład: chemia związków naturalnych, innowacyjne metody biologii molekularnej, nanotechnologia i biomateriały, aparatura przemysłu farmaceutycznego, nowoczesne metody syntezy środków leczniczych, technologia leku roślinnego i kosmetyków.

Studenci mają szansę zdobyć rzetelne wykształcenie i praktyczne umiejętności, które sprowadzają się do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji leku, a także zapoznają się z surowcami i produktami wytwarzanymi w zakresie przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego i im pokrewnych.

Kształcenie na kierunku inżynieria farmaceutyczna to także idealna okazja, by poznać zagadnienia związane z bezpieczeństwem stosowania danych preparatów oraz zagadnienia inżynierskie odnoszące się do projektowania i kontroli procesów technologicznych.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA W POZNANIU?

Studia na kierunku Inżynieria farmaceutyczna trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Inżynieria farmaceutyczna w Poznaniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA FARMACEUTYCZNA W POZNANIU?

Inżynieria farmaceutyczna to innowacyjny kierunek, który w odpowiedni sposób przygotowuje absolwentów do prosperowania na współczesnym rynku pracy. Zawodowo będziesz mógł/mogła zajmować się między innymi projektowaniem procesów technologicznych, które pojawiają się w przemyśle farmaceutycznym i przemysłach pokrewnych, ale to nie wszystko.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku inżynieria farmaceutyczna:

  • instytuty naukowo-badawcze
  • ośrodki badawczo-rozwojowe
  • laboratoria związane z higieną ogólną, kontrolą i badaniami żywności

Absolwenci zatrudniani są w przemyśle kosmetycznym oraz w laboratoriach kontroli jakości. Odnajdują się również w przemyśle farmaceutycznym i podmiotach, które odpowiadają zwłaszcza za wprowadzenie produktu leczniczego i kosmetyków na rynek.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Inżynieria farmaceutyczna w Poznaniu?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria farmaceutyczna Poznań studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Inżynieria farmaceutyczna Poznań studia stacjonarne

Kierunki inżynierskie i techniczne w Poznaniu

informatyka
Rozwiń

Popularne kierunki inżynierskie i techniczne niestacjonarne w Poznaniu

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

Teraz najważniejsze

wyniki matur 2022

matura poprawkowa 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia