Filologia - Kielce

Studia w Kielcach na kierunku

Filologia

Odkryj kierunek Filologia w Kielcach i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

22.08.2023

Filologia - studia Kielce | woj. świętokrzyskie

Filologia w Kielcach to 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Studia można podjąć na 1 uczelni w formie stacjonarnej (dziennej). 

Studia na kierunku filologia polska w Kielcach
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku filologia polska w Kielcach rozpocznie się 1 czerwca 2023 r. i potrwa do 24 września 2023 r. | Filologia polska Kielce - terminy rekrutacji >

Opis kierunku

Studia na kierunku filologia oferują połączenie nauki wybranego języka z historią i kulturą wielu krajów świata. W trakcie zajęć studenci uczą się teorii języka połączonej z genezą powstawania m.in. mowy słowiańskiej. Uczestnicy zajęć na filologii mogą zdobywać też umiejętności praktyczne, dzięki ćwiczeniom poświęconym sztuce skutecznej negocjacji.

Absolwenci kierunków filologicznych posiadają umiejętności niezbędne do posługiwania się językiem obcym w zakresie ogólnym i specjalistycznym. To otwiera wiele furtek, jeżeli chodzi o znalezienie miejsce potencjalnego zatrudnienia. Filologowie potrzebni są w biznesie, marketingu i branży handlowej. Absolwenci filologii poza umiejętnościami językowymi, posiadają też wiedzę kulturoznawczą, co może dać zatrudnienie w placówkach oświatowych.

 

Uczelnie

W Kielcach filologię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.
 

Czego się nauczysz na studiach

Szczegółowy wygląd siatki studiów na Filologii będzie zależny od tego, na zgłębianie jakiego języka zdecyduje się dany kandydat – z oczywistych względów wymiar edukacji na Filologii polskiej, czyli o ojczystej mowie społeczeństwa naszego regionu geograficznego, będzie znacznie inne, niż na Filologii japońskiej, uczącej o języku obcym dla większości świeżo upieczonych studentów.

Niemniej jednak, decydując się na rozpoczęcie studiów na kierunku Filologia, powinieneś być przygotowany na przyswojenie nie tylko wiedzy na temat gramatyki, fonetyki i poprawnego używania określonych sformułowań w zależności od kontekstu, ale również dowiesz się nieco o kulturze i literaturze wybranego obszaru językowego. Przedmioty, z którymi z dużym prawdopodobieństwem spotkasz się w trakcie swojej przygody z Filologią, będą na przykład:

  • wstęp do językoznawstwa,
  • gramatyka kontrastywna i opisowa,
  • historia wybranego obszaru językowego,
  • warsztaty tłumaczeniowe,
  • techniczne podstawy tłumaczeń.

 

Dla kogo te studia

Nie ulega wątpliwości, że Filologia o dowolnej specyfice jest najczęściej wybierana przez absolwentów klas humanistycznych w ukończonych szkołach średnich. Uzasadnieniem takiego stanu rzeczy jest fakt, że umysły humanistyczne posiadają naturalne predyspozycje do przyswajania wiedzy językowej, a nauka zwykle przychodzi im z łatwością. Dlatego jeżeli myślisz o podjęciu Filologii, powinieneś interesować się naukami społecznymi, rozumieć motywy tworzenia najwybitniejszych pisarzy i poetów, a także z łatwością interpretować różne dzieła literackie.

Ponadto, w spektrum zainteresowania wszystkich kandydatów na studia w Kielcach na kierunku Filologia powinna znajdować się szeroko rozumiana historia, gdyż wiele przedmiotów na studiach czerpie wiele z dorobku naukowego badaczy tej dziedziny. Jeżeli uważasz, że twoje zainteresowania i wrodzone predyspozycje pokrywają się z wymaganiami narzucanymi na przyszłych studentów Filologii, to bez wahania możesz aplikować na ten kierunek studiów!

czytaj dalej wszystko o Filologia - Kielce

Zobacz, na jakich uczelniach w Kielcach jest kierunek FILOLOGIA POLSKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Filologia polska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek Filologia w Kielcach

Jako że Filologię można śmiało zaliczyć do kanonu kierunków humanistycznych, to w procesie rekrutacji na te studia największe znaczenie będą miały właśnie przedmioty humanistyczne. Dlatego jeżeli poważnie myślisz o rozpoczęciu tych studiów, odpowiednio wcześnie rozpocznij przygotowania do rozszerzonej matury z języka polskiego, języka obcego nowożytnego, historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Pamiętając o tym, że każdego roku liczba chętnych znacznie przeważa ilość dostępnych miejsc, postaraj się uzyskać jak najwyższy wynik podczas egzaminu dojrzałości.

Studia filologiczne cechuje duża różnorodność, która generuje pewną odmienność w kwestii procedur rekrutacyjnych, obowiązujących poszczególne kieleckie uczelnie i sam dany odłam Filologii. Zatem pamiętaj, aby zapoznać się z ustaleniami wybranej placówki edukacyjnej tuż przed zgłoszeniem swojej kandydatury na studia.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia w Kielcach

Jak wyglądają studia na kierunku Filologia w Kielcach

Filologiczne kierunki studiów w Kielcach z oczywistych względów różnią się przebiegiem w zależności od tego, na jaki rodzaj filologii zdecyduje się kandydat. Jednak niezależnie od specyfiki wybranego kierunku, każdy z przyszłych studentów może mieć pewność, że stanie przed wyborem dwóch trybów kształcenia, co może mu bardzo ułatwić organizację czasu w roku akademickim. Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się codziennie w tygodniu roboczym. Większość kandydatów decyduje się na ten tryb edukacji ze względu na komfort wynikający z regularności przyswajanej wiedzy, a co za tym idzie, unikaniu konieczności zgłębiania bardzo dużej porcji materiału naraz.

Niestacjonarny tryb studiów jest swego rodzaju ukłonem w stronę tych, którzy zdają sobie sprawę, jak ważne jest pierwsze doświadczenie zawodowe i chcieliby pogodzić jego zdobywanie z edukacją na uczelni wyższej. Pamiętając o tym, że wybór studiów niestacjonarnych wiąże się z uiszczaniem systematycznych opłat za czesne, a także przyswajania części materiału w domowym zaciszu. Niezależnie od wybranego trybu pobieranej wiedzy, każdy z absolwentów Filologii będzie miał identyczne szanse na polskim oraz zagranicznym rynku pracy.

 

Program studiów

Bloki przedmiotów wykładanych na studiach filologicznych można podzielić na dwa rodzaje. Pierwszy z nich wprowadza w świat zagadnień prezentowanych przez wybrany kierunek i skupia się głównie wokół zagadnień teoretycznych. Rozpoczynając swoją przygodę z dowolnym rodzajem Filologii, bądź gotów na przyswojenie wiedzy historycznej o powstaniu danego języka, zgłębienie wiadomości z dziedziny literatury i sztuki, określającej wybrany obszar językowy.

Na późniejszych etapach nauki, każdy ze studentów wybierze najlepszą dla siebie specjalność, dzięki której rozpocznie edukację zgodną z własnymi zainteresowaniami i planami na najbliższą przyszłość zawodową. Większość istniejących Filologii oferuje takie specjalności, które kształcą przyszłych nauczycieli, tłumaczy, pracowników mass mediów i wszelkiego rodzaju wydawnictw prasowych.

Ile trwają studia na kierunku Filologia w Kielcach

Ile trwają studia na kierunku Filologia w Kielcach

Każda Filologia składa się z dwóch komplementarnych cykli kształcenia, z których każdy cechuje się innym czasem trwania. Studia pierwszego stopnia na opisywanym kierunku studiów przybiera formę studiów licencjackich, a na ich ukończenie studenci potrzebują trzech lat. Magisterskie studia drugiego stopnia trwają dwa lata i zapewniają wszystkim absolwentom jeszcze lepsze perspektywy zawodowe, dzięki otrzymaniu szerszych kompetencji kierunkowych.

Filologia polska w Kielcach - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister
Jaka praca po studiach na kierunku Filologia w Kielcach

Jaka praca po studiach na kierunku Filologia w Kielcach

Absolwenci każdej Filologii będą mieli ogromny wpływ na kształtowanie swojej przyszłej kariery zawodowej, gdyż możliwości zawodowe generowane przez studia o tej specyfice są szerokie. Wybór konkretnej specjalności w trakcie edukacji to pierwszy krok na drodze do rozpoczęcia wybranej pracy. Na absolwentów czeka możliwość zatrudnienia się w przedszkolach, szkołach i uczelniach wyższych na stanowisku związanym z nauczaniem danego języka.

Po wykonaniu kilku specjalistycznych kursów, można postarać się o tytuł tłumacza przysięgłego, który może podjąć współpracę z szeroko rozumianym sądownictwem i prokuraturą. Biura tłumaczeniowe i międzynarodowe korporacje, podejmujące współpracę z klientami zagranicznymi to kolejne możliwości, jakie generuje ukończenie Filologii.

Gdzie studiować na kierunku filologia w Kielcach?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Kierunek filologia - uczelnie w Kielcach

czytaj dalej uczelnie w Kielcach

 

Filologia studia stacjonarne - uczelnie w Kielcach

 
Filologia studia - uczelnie publiczne (państwowe) w Kielcach 

 

Uczelnie w Kielcach - kierunek filologia polska:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Wydział Humanistyczny UJK) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Filologia w Kielcach

Zanim aplikujesz na jakiekolwiek studia filologiczne, powinieneś upewnić się, że sprostasz narzuconym przez specyfikę kierunku wymaganiom. W procesie decyzyjnym może ci pomóc szczera odpowiedź na poniższe pytania:

  • Twoimi ulubionymi przedmiotami w szkole od zawsze były te humanistyczne?
  • Nigdy nie miałeś problemu z nauką języków?
  • Aspirujesz do roli poligloty albo przynajmniej chciałbyś dobrze opanować jeden wybrany język?

Trzykrotna odpowiedź twierdząca będzie doskonałym pretekstem do rozpoczęcia studiów na kierunku Filologia w Kielcach. Uzyskanie wysokich wyników maturalnych z wiodących dla tego kierunku przedmiotów zazwyczaj wystarcza, aby zapewnić sobie możliwość edukacji już od października, jednak zdecydowanie warto postarać się o dodatkowe, cenne w procesie rekrutacji punkty.

W tym celu zapoznaj się z olimpiadami, jakie można podjąć danego roku, warto rozważyć zwłaszcza te o zasięgu ogólnopolskim albo przynajmniej wojewódzkim, gdyż właśnie one mogą dać ci wolny wstęp na dowolnie wybrany kierunek studiów, włącznie z Filologią. Przemyśl udział na przykład w Olimpiadzie Historycznej, czy Olimpiadzie Wiedzy o Świecie.

 

Proces rekrutacji

Chcąc zgłosić swoją kandydaturę do podjęcia Filologii w Kielcach, powinieneś zapoznać się z regulaminem elektronicznej rejestracji kandydatów, która przeprowadzi cię przez cały proces, dzięki czemu unikniesz ewentualnych pomyłek, które mogłyby skutkować wykluczeniem cię z listy kandydatów.

Kiedy po pozytywnie ukończonej procedurze rekrutacyjnej zdołasz odnaleźć swoje nazwisko na liście przyjętych na studia, zadbaj o terminowe dostarczenie wszystkich niezbędnych dokumentów. Wśród nich powinny znaleźć się: fotografia do legitymacji studenckiej, kserokopia świadectwa maturalnego lub dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia oraz rzetelnie wypełniony i wydrukowany formularz zgłoszeniowy.

 

STUDIA W KIELCACH - ważne informacje

kierunki studiów w Kielcach

studia w Kielcach

 

FILOLOGIA - ważne informacje

filologia studia

studia filologiczne w Kielcach

studia filologiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku Filologia w Kielcach

Studia na kierunku Filologia w Kielcach cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem wśród absolwentów szkół średnich. Z tego względu w głowach wielu młodych ludzi pojawiają się rozterki na temat tego, czy jest to właściwy kierunek dla nich. Opinie studentów mogą pomóc w ostatecznej decyzji.

Dominik, student pierwszego roku jednej z Filologii w Kielcach, mówi:

„Jestem urodzonym humanistą i nie wstydzę się tego, wręcz przeciwnie. Pragnę rozwijać swój talent, kształcąc się w jednym z najpiękniejszych polskich miast, czyli w Kielcach. Filologia była dobrym wyborem, którego nie zmieniłbym na żaden inny.”

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Filologia polska Kielce studia i stopnia

Filologia polska Kielce studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia polska Kielce studia stacjonarne

Kierunki filologiczne w Kielcach

9 uczelni w Kielcach

Chciałbyś zacząć studia w Kielcach? To może być strzał w dziesiątkę! W Kielcach znajduje się 9 dynamicznie rozwijających się uczelni, w tym dwie uczelnie publiczne: Uniwersytet Jana Kochanowskiego i Politechnika Świętokrzyska oraz siedem uczelni niepublicznych

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują kieleckie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Kielcach

 

 

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia