Filologia polska - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Studia w Trójmieście

na kierunku filologia polska

Odkryj filologię polską w Gdańsku, Gdyni i Sopocie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

24.01.2022

Filologia polska studia Gdańsk, Gdynia, Sopot 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku filologia polska to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia polska w Gdańsku | Gdyni | Sopocie
Rok akademicki 2022/2023
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku filologia polska w Gdańsku | Gdyni | Sopocie rozpocznie się 1 czerwca 2022 r. i potrwa do 15 września 2022 r. | Filologia polska Gdańsk | Gdynia | Sopot - terminy rekrutacji >

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia.

 

Filologia polska to interdyscyplinarny kierunek studiów, który oferuje zdobycie wszechstronnej wiedzy humanistycznej. Oprócz tego studenci poznają podstawy gramatyki opisowej, fonetyki i fonologii, a także pogłębią swoją wiedzę o miejscu i znaczeniu filologii w kształtowaniu kultury.

Absolwenci filologii polskiej będą mogli związać swoją karierę m.in. z pracą w szkolnictwie, mediach, instytucjach kultury czy agencjach reklamowych.

 

czytaj dalej wszystko o Filologia polska - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku | Gdyni | Sopocie jest kierunek filologia polska

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Jednostka prowadząca

Filologia polska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia polska w Trójmieście?

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku filologia polska:

 • biologia,
 • drugi język obcy,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • fizyka i astronomia,
 • geografia,
 • historia,
 • historia sztuki,
 • język obcy,
 • język polski,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • matematyka,
 • wiedza o społeczeństwie.

 

O przyjęcie na studia II stopnia na kierunku filologia polska mogą ubiegać się absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych. Kryterium kwalifikacyjne stanowi konkurs ocen na dyplomie.

 

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia polska w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

Jak wyglądają studia na kierunku filologia polska w Trójmieście?

Jako student filologii polskiej rozwiniesz znacznie swoją wiedzę z obszaru nauk humanistycznych, a także zgłębisz powiązania filologii z innymi obszarami humanistyki oraz wybranymi obszarami nauk społecznych. Poznasz więc zagadnienia związane z kulturoznawstwem, naukami o sztuce, socjologią, filozofią, historią czy psychologią. Co więcej, opanujesz też umiejętność interpretowania różnorodnych tekstów, jak również szybkiego docierania do informacji oraz ich krytycznego odbioru. Jeśli więc jesteś miłośnikiem języka polskiego, przywiązujesz dużą wagę do poprawności językowej, a dodatkowo masz duszę humanisty, to studia na kierunku filologia polska mogą okazać się stworzone właśnie dla Ciebie.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku filologia polska możemy podzielić na:

1. Typ

 • studia I stopnia (licencjackie)
 • studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb

 • studia stacjonarne

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku filologia polska pozwolą Ci na znaczne poszerzenie umiejętności praktycznych związanych z posługiwaniem się poprawną polszczyzną w mowie i piśmie. Dodatkowo nauczysz się analizowania i interpretowania dzieł kultury, a także poznasz tajniki przemian gospodarczych oraz społecznych, mających wpływ na obecny wygląd ustroju naszego kraju.

Zgłębisz też historię kształtowania się języka polskiego na przestrzeni wieków oraz posiądziesz podstawową wiedzę dotyczącą historii Polski. Co więcej, dzięki uczęszczaniu na przewidziane w planie zajęć lektoraty, rozwiniesz swoją znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, co znacznie ułatwi Ci rozwój przyszłej kariery zawodowej w środowisku międzynarodowym.

Ile trwają studia na kierunku filologia polska w Trójmieście?

Studia na kierunku filologia polska trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Filologia polska w Gdańsku | Gdyni | Sopocie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

Jaka praca po studiach na kierunku filologia polska w Trójmieście?

Jako absolwent studiów na kierunku filologia polska z powodzeniem odnajdziesz się wszędzie tam, gdzie wymagana jest doskonała znajomość zasad poprawnej polszczyzny oraz tzw. lekkie pióro. Będziesz więc mógł związać swoją karierę zawodową z pracą w mediach czy różnego rodzaju placówkach kulturalnych. Ponadto ukończenie tego kierunku studiów zapewni Ci uprawnienia niezbędne do podjęcia pracy w charakterze nauczyciela w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

 

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku filologia polska:

 • placówki oświatowe i uczelnie wyższe,
 • placówki kulturalne,
 • agencje reklamowe,
 • wydawnictwa,
 • media.

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Filologia polska Gdańsk | Gdynia | Sopot studia stacjonarne

Kierunki filologiczne w Gdańsku | Gdyni | Sopocie

iberystyka
Rozwiń

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2022

 

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia