Zootechnika - Szczecin

Zootechnika - Szczecin

Studia na kierunku zootechnika w Szczecinie możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zootechnika stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
forma: stacjonarne, niestacjonarne

22.02.2024

Zootechnika studia Szczecin 2024 | woj. zachodniopomorskie

Studia na kierunku Zootechnika to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Zootechnika - Szczecin
Studia na kierunku zootechnika w Szczecinie
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku zootechnika w Szczecinie rozpocznie się 20 maja 2024 r. i potrwa do 14 lipca 2024 r. | Zootechnika Szczecin - terminy rekrutacji >

Uczelnie

Studia w Szczecinie 2024/2025 na kierunku zootechnika możesz podjąć na 1 uczelni publicznej: Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie (Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT).
 

Opis kierunku

Studia na kierunku Zootechnika dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. organizacji produkcji zwierzęcej, ekologicznego i amatorskiego użytkowania zwierząt czy pielęgniarstwa zwierząt.
 

Praca po studiach

Studia w Szczecinie na kierunku Zootechnika dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w jednostkach administracji samorządowej i państwowej, gospodarstwach rolnych i agroturystycznym czy w nadzorze hodowlanym.

 

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Szczecinie na kierunek Zootechnika, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia, w przypadku absolwentów tego samego kierunku studiów, bierze pod uwagę ocenę ze studiów. Absolwenci innych kierunków studiów muszą przejść rozmowę kwalifikacyjną/test.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia 2024/2025 na kierunku Zootechnika:

 • biologia,
 • matematyka,
 • język polski,
 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZOOTECHNIKA?

Zootechnika to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Szczecinie. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. nauk przyrodniczych, nauk zootechnicznych czy wzrostu i rozwoju zwierząt gospodarskich.

Kierunki studiów w Szczecinie takie jak Zootechnika dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Zootechnika możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Zootechnika umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. biologii, chemii, fizyki i matematyki, a także zapoznanie się z metodami i technikami realizacji prac badawczych i teorii w zakresie nauk przyrodniczych, które stosowane są w zootechnice. Program studiów zakłada również, że studenci tego kierunku zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi np. budowy i rozwoju oraz funkcjonowania organizmów żywych, metod oceny pasz i żywności czy organizacji i planowania pracy hodowlanej.

W zależności od wybranej specjalności, studenci kierunku Zootechnika mogą też np. zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu chowu i hodowli bydła, drobiu i trzody chlewnej, zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi historii jeździectwa i użytkowania koni, psychologicznych aspektów naturalnych metod szkolenia koni czy chorób genetycznych zwierząt. Mogą również poznać podstawy diagnostyki utrasonograficznej zwierząt, zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu etologii zwierząt gospodarskich czy dowiedzieć się, jakie są zasady amatorskiego chowu zwierząt egzotycznych.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Szczecinie na kierunku Zootechnika: krajowe i europejskie prawo pracy i rolne, utrzymanie i hodowla zwierząt futerkowych, podstawy toksykologii weterynaryjnej, zagospodarowanie użytków zielonych.

 

Uczelnie w Szczecinie - kierunek zootechnika:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ZOOTECHNIKA?

Studia na kierunku Zootechnika trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 1,5 roku (studia II stopnia).

 

Zootechnika w Szczecinie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ZOOTECHNIKA

Studia na kierunku Zootechnika dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w jednostkach administracji samorządowej i państwowej, nadzorze hodowlanym, gospodarstwach rolnych, hodowlanych i agroturystycznych, służbach weterynaryjnych, doradztwie rolniczym czy przedsiębiorstwach zajmujących się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Zootechnika:

 • jednostki administracji samorządowej i państwowej,
 • nadzór hodowlany,
 • gospodarstwa rolne, hodowlane i agroturystyczne,
 • służby weterynaryjne,
 • doradztwo rolnicze,
 • przedsiębiorstwa zajmujące się obrotem zwierząt i produktami pochodzenia zwierzęcego.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Zootechnika Szczecin studia i stopnia

Zootechnika Szczecin studia ii stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Zootechnika Szczecin studia stacjonarne

Zootechnika Szczecin studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku zootechnika w Szczecinie

Zootechnika w Szczecinie

Popularne kierunki weterynaryjne w Szczecinie

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia