Architektura studia niestacjonarne Łódź

Architektura studia niestacjonarne Łódź

Architektura studia niestacjonarne Łódź

Studia niestacjonarne w Łodzi

architektura

Odkryj architekturę w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

15.06.2023

Architektura studia niestacjonarne Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Architektura w Łodzi w formie niestacjonarnej to 4-letnie studia I stopnia (inżynierskie). Studia z aarchitektury w Łodzi w trybie niestacjonarnym można podjąć na 1 uczelni. Ceny na architekturze w Łodzi w 2023 r. zaczynają się od 11760 zł za pierwszy rok studiów.

Studia na kierunku architektura w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 4 lata (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Opis kierunku

Architektura związana jest nie tylko z projektowaniem obiektów budowlanych i wnętrz, ale również z projektowaniem wystaw i targów, czy wyposażenia przestrzeni. Najważniejszym zadaniem, jakie stawia przed sobą ta dziedzina, jest kształtowanie użytecznej przestrzeni. Studenci mogą zdobyć wiedzę z zakresu techniki, humanistyki i kultury. W trakcie ćwiczeń projektowych można korzystać z różnych technik multimedialnych, zgodnych ze współczesnymi standardami profesjonalnego projektowania.

Osoba, która ukończyła architekturę może pracować przy projektowaniu budynków (np. mieszkaniowych, przemysłowych, usługowych), czy przy rewitalizacji przestrzeni miejskiej. Urbanistyka osiedli i kwartałów miejskich oraz planowanie przestrzenne, to kolejne dziedziny pracy, do których przygotowani są absolwenci architektury. 

 

Uczelnie

W Łodzi architekturę w trybie niestacjonarnym możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 1 niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi.

 

Ceny

Ceny za studia niestacjonarne na kierunku architektura w Łodzi roku akademickim 2023/2024 to koszt ok. 11760 zł za pierwszy rok studiów.

czytaj dalej wszystko o Architektura studia niestacjonarne Łódź

Uczelnie, gdzie architektura jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi

Filologia polska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne

Specjalności na kierunku filologia polska

Jakie są ceny studiów na kierunku architektura w Łodzi?

Studia niestacjonarne w Łodzi są studiami płatnymi. Ceny semestralne i roczne ustalane są indywidualnie przez uczelnie w Łodzi i różnią się od siebie w zależności od realizowanego kierunku studiów. Czesne za rok studiów na kierunku architektura w Łodzi możesz opłacić jednorazowo, realizować w ratach miesięcznych lub w wysokości dwóch rat semestralnych.

Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości czesnego, opłat ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Architektura w Łodzi - zasady rekrutacji

 • Terminy rekrutacji

 • Czas trwania na uczelniach

 • Przedmioty maturalne

 • Limity

 • Progi

 

Gdzie studiować na kierunku Architektura w Łodzi?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek architektura w Łodzi

 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi

 

czytaj dalej uczelnie w Łodzi

Jak wyglądają studia na kierunku architektura w Łodzi?

 

1. Dla kogo ten kierunek?

Peter Zumthor pisał: „Ja sam chętnie sobie wyobrażam, że projektuję i buduję domy, z których na końcu procesu budowlanego poniekąd wycofuję się jako projektant, pozostawiając przy tym budynek, który jest samym sobą, który jako część świata rzeczy służy zamieszkiwaniu, który obchodzi się bez mojej osobistej retoryki”. Specjaliści w zakresie architektury tworzą obiekty, które z czasem zaczynają żyć własnym życiem, ponieważ przeznaczone są dla ludzi i społeczności domagających się trwałości, użyteczności i piękna, jak zaznaczał Wituwiusz.

Idealni kandydaci na studia architektoniczne nie mogą mieć problemów z nauką przedmiotów ścisłych, powinni także odznaczać się umiejętnościami rysunkowymi i manualnymi. Jeśli potrafisz myśleć przestrzennie, masz twórczy umysł i pragniesz zajmować się urządzaniem i budowaniem, kierunek architektura w Łodzi jest właśnie dla Ciebie.

 

2. Typ i tryb studiów

Studia na kierunku Architektura możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia podyplomowe

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

3. Gdzie studiować?

Studia w Łodzi na kierunku architektura realizowanych w trybie niestacjonarnym oferuje przede wszystkim Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania. Uczelnie w Łodzi dają możliwość studiowania interesujących kierunków kształcenia zarówno stacjonarnie, jak i w sposób wieczorowy i zaoczny.

 

4. Praca po studiach

Studia architektoniczne w Łodzi przygotowują studentów do pracy w biurach projektujących architektoniczne obiekty budowlane oraz projekty urbanistyczne. Abiturienci mogą być zatrudnieni w charakterze asystenta projektanta lub samodzielnego projektanta w zakresie wykonawstwa i nadzoru budowlanego, pracownika w pracowni architektonicznej lub w pracowni urbanistycznej, pracownika firm deweloperskich, urzędnika w jednostkach administracji publicznej.

Abiturienci pracują w biurach i pracowniach projektowych, w terytorialnych jednostkach samorządowych, które wymagają konsultacji architektonicznej, w administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach badawczych i naukowych, w mediach, w szkolnictwie; wielu abiturientów decyduje się także na otworzenie własnej działalności gospodarczej, gdzie świadczą usługi architektoniczne.

 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia opiera się na naukach ścisłych, ale i zajęciach artystycznych. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak na przykład: budownictwo i konstrukcje (drewniane/ stalowe), dokumentacja techniczno-budowlana, mechanika budowli, modelowanie architektoniczne, budownictwo i konstrukcje (żelbetowe/ wielkich przekryć – struktury), fizyka budowli. Program przewiduje kształcenie z zakresu wiedzy projektowej i technicznej; obejmuje wiedzę z zakresu prawa budowlanego, organizacji i przebiegu procesu projektowego i inwestycyjnego, a także znajomość programów komputerowych.

 

W programie studiów na kierunku adrchitektura znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • budownictwo i konstrukcje (drewniane/ stalowe),
 • dokumentacja techniczno-budowlana,
 • mechanika budowli,
 • modelowanie architektoniczne,
 • budownictwo i konstrukcje (żelbetowe/ wielkich przekryć – struktury),
 • fizyka budowli
 • i wiele innych.

 

Program kształcenia zapewnia kursy z zakresu projektowania, a także zajęcia techniczne. Studenci uczą się, jak wygląda prawo budowlane, organizacja i przebieg procesów projektowych i inwestycyjnych, zaznajamiają się z programami komputerowymi, które są niezwykle użyteczne w przypadku projektowania architektonicznego. Studenci zdobywają także wiedzę kulturotwórczą i za zakresu historii sztuki. Rozwijają umiejętności projektowe, manualne, komunikacyjne i organizacyjne, które są niezwykle cenne w branży architektoniczno-budowlanej i pozwalają efektywnie pracować w zespole.

Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania w trakcie wybranych specjalności takich jak na przykład: urbanistyka domów jednorodzinnych, osiedli, kwartałów miasta i planowania przestrzennego; projektowanie budynków publicznych i obiektów specjalnego przeznaczenia; rewitalizacja przestrzeni zurbanizowanej i obiektów architektonicznych. Oferty specjalizacyjne warto śledzić na stronach internetowych uczelni w Łodzi, ponieważ są one zmienne i zależą od zainteresowań studentów.

Ile trwają studia na kierunku architektura w Łodzi?

Studia na kierunku Architektura w Łodzi trwają 4 lata (studia I stopnia).

Kierunek architektura w Łodzi w trybie niestacjonarnym możesz realizować przede wszystkim w ramach pierwszego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają cztery lata, czyli osiem semestrów, i kończą się egzaminem inżynierskim. Tytuł inżyniera umożliwia podjęcie pracy w zawodzie, a także pozwala kontynuować edukację na studiach drugiego stopnia.

Studia drugiego stopnia trwają od półtora roku do dwóch lat, czyli trzy lub cztery semestry, i kończą się egzaminem magisterskim. Studia magisterskie poszerzają wiedzę zdobytą na studiach pierwszego stopnia i pozwalają zdobyć dodatkowe kompetencje. W tym przypadku studia magisterskie mogą być realizowane w ramach pokrewnego kierunku architektonicznego, na przykład na drugim stopniu architektury wnętrz.

Architektura w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 4 lata inżynier architekt
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier architekt

Jaka praca po kierunku architektura w Łodzi?

Kierunek architektura w Łodzi umożliwia absolwentom pracę w biurach projektujących architektoniczne obiekty budowlane oraz projekty urbanistyczne. Abiturienci pracują z komputerową inwentaryzacją i rekonstrukcją obiektów architektonicznych i urbanistycznych, zatrudniani są jako asystenci projektantów lub samodzielni projektanci w zakresie wykonawstwa i nadzoru budowlanego, pracownicy w pracowni architektonicznej lub w pracowni urbanistycznej, pracownicy firm deweloperskich, urzędnicy w jednostkach administracji publicznej.

Absolwenci pracują w biurach i pracowniach projektowych, w terytorialnych jednostkach samorządowych, które wymagają wsparcia architekta, udzielają się w pracach samorządowych lokalnych i zawodowych izb architektonicznych, budowlanych i urbanistycznych, mogą kierować robotami budowlanymi. Studia architektoniczne dają możliwość zatrudnienia w organach administracji państwowej, w firmach budowlano-architektonicznych, agencjach i biurach nieruchomości, agencjach designerskich, w rzeczoznawstwie budowlanym, w różnego rodzaju firmach i instytucjach, w instytucjach badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych.

Interdyscyplinarny charakter studiów, który przekłada się na wiedzę nie tylko z zakresu architektury i budownictwa, ale także na treści historyczne i kulturoznawcze, umożliwia pracę w mediach, Public Relation, wydawnictwach, a wiedza z zakresu inwestycji i biznesu daje możliwość założenia własnej działalności gospodarczej. Architektura umożliwia także zdobycie szerokich kompetencji projektowych i budowlanych, zwłaszcza że umiejętności i formalne zaświadczenia pozwalają abiturientom wykonywać samodzielne funkcje w budownictwie, kierować robotami budowlanymi, koordynować prace w wielobranżowych zespołach projektowych, zarządzać pracowniami projektowymi z zakresu architektury i urbanistyki.

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek architektura w Łodzi?

W procesie rekrutacji na kierunek architektura w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

 

 

Kierunki studiów w Łodzi takie jak architektura w trybie niestacjonarnym to doskonała okazja do rozwoju dla osób, które nie mogą kształcić się dziennie, a interesują się zagadnieniami z zakresu budownictwa i architektury. W przypadku studiów niestacjonarnych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi.

Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, zazwyczaj obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości lub decyduje kolejność zgłoszeń. Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną, na którą powinni zabrać teczkę z pracami z fotografii, rysunku lub kompozycji własnych. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, a o przyjęciu kandydatów decydują najczęściej wyniki postępowania kwalifikacyjnego, na podstawie którego tworzona jest lista rankingowa.

 

Ile kosztują studia

Niestacjonarna nauka w uczelniach publicznych oraz studia w prywatnych szkołach wyższych są najczęściej płatne.

 • Wyższa Szkoła Sztuki i Projektowania w Łodzi – 11760 zł

*Ceny za pierwszy rok studiów niestacjonarnych (rekrutacja 2023/2024). Szczegółowe informacje odnoszące się do wysokości opłat za studia, płatności ratalnych, opłat rekrutacyjnych, a także ewentualnych promocji i zniżek znajdziesz na stronach internetowych uczelni.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki rekrutacji publikowane są przez szkoły wyższe w indywidualnie wyznaczonym przez nie terminie. Kandydaci objęci postępowaniem kwalifikacyjnym otrzymują najważniejsze informacje za pomocą systemu IRK lub ERK. W prywatnych profilach użytkowników umieszczane są dane dotyczące m.in. zajmowanego miejsca na liście rankingowej oraz decyzji uczelni w sprawie przyjęcia lub odrzucenia aplikacji kandydata.

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w wyznaczonym przez daną uczelnię terminie. Zazwyczaj można tego dokonać osobiście, doręczając kompletny zestaw bezpośrednio do siedziby wybranej szkoły wyższej.

Kandydaci na kierunek architektura w Łodzi powinni także pamiętać o tym, by do dokumentów załączyć teczkę, zawierającą ich własne projekty lub gotowe prace plastyczne – zestaw można przesłać również w formie elektronicznej.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Uczelnie samodzielnie decydują o terminie, w którym można doręczyć dokumenty rekrutacyjne. Zazwyczaj etap ten rozpoczyna się niedługo po opublikowaniu wyników postępowania kwalifikacyjnego i trwa on kilka dni. Kandydaci powinni pamiętać o tym, żeby dostarczany przez nich zestaw dokumentów był kompletny – złożenie dokumentacji w niepoprawnej formie oraz spóźnienie mogą skutkować skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych na studia.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

 

Uczelnie w Łodzi - kierunek architektura:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek architektura w Łodzi?

Studia architektoniczne cieszą się popularnością także w trybie niestacjonarnym, a kierunek architektura jest dogodnym wyborem dla osób, które odznaczają się predyspozycjami twórczymi i pragną zajmować się projektowaniem w przyszłości. Nim zdecydujesz o rekrutacji, zastanów się:

 • Czy nauka przedmiotów ścisłych nie sprawia Ci problemów?
 • Czy masz predyspozycje manualne?
 • Czy chcesz zajmować się projektowaniem przestrzeni?

 

Jeśli odpowiedzi na tego typu pytania są twierdzące, kierunek architektura w Łodzi jest właśnie dla Ciebie. W przypadku studiów niestacjonarnych najbardziej znaczące jest złożenie wymaganych dokumentów w terminie wskazanym przez uczelnie w Łodzi. Jeśli kandydatów jest zbyt wielu, zazwyczaj obowiązują zasady kwalifikacji jak na studia stacjonarne, co oznacza, że uczelnie biorą pod uwagę wyniki egzaminów dojrzałości. Przyszli studenci muszą zdać obowiązkowe dla wszystkich maturzystów przedmioty, takie jak matematyka, język polski, język obcy nowożytny. Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę rekrutacyjną, na którą powinni zabrać teczkę z pracami z fotografii, rysunku lub kompozycji własnych. Teczka może zawierać maksymalnie dziesięć prac. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Warto także sprawdzić, czy wymogi rekrutacyjne nie przewidują wykonania odpowiednich badań lekarskich. Niejednokrotnie uczelnie techniczne pragną zweryfikować zdolność kandydatów do wykonywania zawodu.

Po internetowej rejestracji i dokonaniu opłaty rekrutacyjnej pamiętaj o terminowym dostarczeniu dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Komisja oczekuje przede wszystkim podania i oświadczenia, świadectwa dojrzałości, świadectwa ukończenia szkoły do wglądu, zdjęć do legitymacji, dowodu osobistego do wglądu. Szczegółowe informacje odnoszące się do postępowania kwalifikacyjnego znajdziesz na stronach internetowych uczelni w Łodzi.

Jakie opinie mają studia na kierunku architektura w Łodzi?

Studia architektoniczne w Łodzi wzbudzają duże zainteresowanie wśród kandydatów zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem umiejętności artystycznych.

Daria, studentka czwartego roku studiów inżynierskich, stwierdziła:

Specjalizuję się w rewitalizacji przestrzeni zurbanizowanej i obiektów architektonicznych. Architektura pozwala mi zajmować się tym, co najbardziej mnie interesuje. Te studia nie należą do najłatwiejszych, ale pozwalają wyrazić swój estetyczny pogląd na świat, a także wpłynąć na to, co w tym świecie się tworzy.

Kierunki architektura i budownictwo w Łodzi

POZOSTAŁE UCZELNIE W ŁODZI NA KTÓRYCH JEST KIERUNEK ARCHITEKTURA

Komentarze (0)