Ochrona środowiska studia zaoczne Kraków

Ochrona środowiska studia zaoczne Kraków

Ochrona środowiska studia zaoczne Kraków

Studia zaoczne w Krakowie

ochrona środowiska

Odkryj ochronę środowiskaw Krakowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

 

Dodaj do ulubionych

06.12.2022

Ochrona środowiska studia niestacjonarne (zaoczne) Kraków 2023

Studia na kierunku Ochrona środowiska w Krakowie to studia inżynierskie lub magisterskiektórych program kształcenia trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu inżyniera lub magistra.

Studia na kierunku ochrona środowiska w Krakowie
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), od 1,5 do 2 lat (studia II stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

 

Opis kierunku

W obliczu zagrożenia katastrofą klimatyczną, coraz więcej osób zaczyna przejmować się losem planety. Studia na kierunku ochrona środowiska zapewniają zdobycie wiedzy na temat ekologii, zgodnej z najnowszymi badaniami naukowców. Program zajęć dotyka zagadnień, związanych m.in. z wpływem działalności człowieka na środowisko, czy prawnym i ekonomicznym podejściem do kwestii ochrony przyrody. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Praca po studiach

Po ukończeniu kierunku, absolwenci są kompleksowo przygotowani do podjęcia pracy zarówno w instytucjach publicznych, jak i organizacjach pozarządowych zajmujących się ochroną środowiska. Mogą również zatrudnić się w laboratoriach, związanych z badaniem przyrody, czy parkach narodowych i krajobrazowych. 

czytaj dalej wszystko o Ochrona środowiska studia zaoczne Kraków

Zobacz, na jakich uczelniach w Krakowie jest kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Ochrona środowiska stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: niestacjonarne

Jakie są ceny studiów na kierunku ochrona środowiska w Krakowie?

Kierunki studiów w Krakowie można realizować zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Studenci, którzy zdecydują się na wybór studiów niestacjonarnych, czyli zaocznych będą zobowiązani ponieść wymaganą opłatę za możliwość pobierania nauki. Wysokość opłat może się zmieniać w zależności od różnorodnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych, dlatego też istotne jest, abyś przed przystąpieniem do procesu rekrutacji dokładnie zapoznał się z regulaminem i wszystkimi aktualnościami, które znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

Krakowskie uczelnie zazwyczaj mają w swoich ofertach szeroki wachlarz zniżek, promocji czy możliwości płatności ratalnej, co może nawet w znaczny sposób wpłynąć na wysokość czesnego i być dużym udogodnieniem dla studentów.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Ochrona środowiska w Krakowie - zasady rekrutacji

 

Gdzie studiować na kierunku ochrona środowiska (zaoczne) w Krakowie?

Uczelnie na których można studiować kierunek ochrona środowiska (zaoczne) w Krakowie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Jak wyglądają studia na kierunku ochrona środowiska w Krakowie?

1. Dla kogo ten kierunek?

Współcześnie myśl ekologiczna oraz działania związane z ochroną środowiska naturalnego cieszą się bardzo dużą popularnością na całym świecie. Miliony ludzi z każdego zakątka globu decyduje się na wdrożenie do swojego codziennego życia rozwiązań mających na celu poprawę jakości przyrody i całego ekosystemu. Jednak obecna sytuacja wymaga dużo większego poświęcenia i wdrożenia innowacyjnych rozwiązań w rożnych gałęziach przemysłu i gospodarki. Jako odpowiedź na tego typu potrzeby i tendencje panujące we współczesnym świecie, powstał kierunek ochrona środowiska w Krakowie, który kształci specjalistów z tego obszaru.

Idealnymi kandydatami na studia biologiczne i przyrodnicze będą osoby o szerokich zainteresowaniach związanych z przyrodą, ekologią oraz środowiskiem. Jeżeli chciałbyś mieć realny wpływ na stan otaczającego nas środowiska naturalnego, to studia te będą dla Ciebie idealnym wyborem.

 

2. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku ochrona środowiska możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (inżynierskie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku ochrona środowiska w Krakowie realizowane są w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia inżynierskie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające od 1,5 roku do 2 lat.

Uczelnie w Krakowie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

3. Gdzie studiować

Jako że ekologia oraz podejmowanie działań mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego cieszą się coraz większą popularnością, to studia biologiczne i przyrodnicze znajdują się w ofercie wielu renomowanych uczelni. Ochronę środowiska w trybie niestacjonarnym można studiować obecnie na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Akademia ta może poszczycić się długą i bogatą tradycją, a jej ukończenie daje gwarancje wszechstronnego wykształcenia i szansy na atrakcyjną pracę zawodową.

Kierunki studiów w Krakowie mogą poszczycić się ciekawym i wszechstronnym programem nauczania, dzięki czemu studenci mogą rozwinąć się na kilku płaszczyznach oraz zdobyć gruntowną wiedzę. Kierunek ochrona środowiska nie stanowi w tej kwestii wyjątku. Jako student będziesz miał okazję uczęszczać na zajęcia, wykłady i warsztaty praktyczne z obszaru nauk przyrodniczych, geograficznych czy ekonomicznych. W siatce zajęć przewidziano między innymi takie przedmioty, jak: geologia, biotechnologia środowiska, geomorfologia i gleboznawstwo oraz wiele innych.

 

4. Praca po studiach

Uczelnie w Krakowie kształcą specjalistów doskonale odnajdujących się na obecnym, wymagających rynku pracy. Absolwenci kierunku ochrona środowiska zostaną kompleksowo przygotowani do pracy w wielu prężnie rozwijających się branżach. Przede wszystkim znajdziesz zatrudnienie w firmach i instytucjach zajmujących się podejmowaniem działań mających na celu poprawę stanu środowiska naturalnego.

Równie ciekawą opcją może być związanie swojej przyszłości z przedsiębiorstwami gospodarki komunalnej, zakładami przemysłowymi, firmami konsultingowymi lub biurami projektowymi. Idealnie odnajdziesz się także, jako pracownik oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, placówek medycznych czy specjalistycznych laboratoriów i ośrodków naukowo-badawczych. Absolwenci często decydują się także na założenie własnej działalności gospodarczej lub rozpoczęcie kariery międzynarodowej.

 

5. Program studiów i przedmioty

Kierunki studiów w Krakowie charakteryzują się bogatym i interdyscyplinarnym programem nauczania w pełni dopasowanym do realiów współczesnego rynku pracy. Podobnie jest z ochroną środowiska. Jako student będziesz uczęszczał na zajęcia, których tematyka oscyluje wokół nauk przyrodniczych, biologicznych, geograficznych czy ekonomicznych.

 

W programie studiów na kierunku ochrona środowiska znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • ekonomia
 • geologia
 • ekologia i ochrona przyrody
 • biotechnologia środowiskowa
 • gospodarowanie odpadami

 

Oprócz zajęć obligatoryjnych w ofercie kształcenia znajdą się wykłady i warsztaty fakultatywne, dzięki którym pogłębisz swoje zainteresowania i wiedzę.

Ponadto, wszyscy studenci rozwiną swoje zdolności językowe i dogłębnie poznają wybrany przez siebie język oraz specjalistyczną terminologie branżową, co niewątpliwe zwiększy ich szanse na międzynarodową karierę. Uzyskaną wiedzę wykorzystasz podczas obowiązkowych praktyk studenckich, które będziesz mógł zrealizować zarówno w instytucjach państwowych, jak i w prywatnych przedsiębiorstwach. Co więcej, będziesz mógł zdecydować się na odbycie praktyk zagranicznych lub skorzystać z bogatej oferty wymian studenckich, kół naukowych lub ciekawych konferencji, dzięki którym podniesiesz swoje kwalifikacje. Dokładne informacje na temat aktualnego programu kształcenia oraz innych istotnych kwestii, znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej uczelni.

Ile trwają studia na kierunku ochrona środowiska w Krakowie?

Studia na kierunku Ochrona środowiska w Krakowie, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

Uczelnie w Krakowie mają w swojej ofercie zarówno studia pierwszego, jak i drugiego stopnia. Kierunek finanse i rachunkowość również realizowany jest w dwóch formach. Pierwsza z nich skierowana jest do absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzamin maturalny i chcieliby kontynuować naukę. W tym przypadku studia trwają trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Natomiast studia magisterskie skierowane są do absolwentów studiów wyższych.

Osoby, które zdecydują się na tę formę studiów, na naukę będą musiały przeznaczyć trzy lub nawet cztery semestry. Absolwenci, którzy otrzymają tytuł magistra będą mogli kontynuować naukę na studiach podyplomowych lub doktoranckich, które umożliwią im rozpoczęcie kariery naukowej oraz zdobycie innych, nowych perspektyw zawodowych.

Ochrona środowiska w Krakowie - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia od 1,5 do 2 lat magister inżynier / magister

Jaka praca po ukończeniu studiów na kierunku ochrona środowiska w Krakowie?

Studia biologiczne i przyrodnicze w Krakowie kształcą specjalistów mających dużą wiedzę z zakresu funkcjonowania środowiska naturalnego oraz potrafiących podejmować działania na rzecz jego ochrony i prawidłowego funkcjonowania. Absolwenci ochrony środowiska mają przed sobą wiele możliwości rozwoju zawodowego oraz duże szanse na znalezienie atrakcyjnej pracy.

Po ukończeniu studiów możesz związać swoją przyszłość zarówno z instytucjami państwowymi, jak i prywatnymi przedsiębiorstwami, których działalność oscyluje wokół działań na rzecz ochrony środowiska. Znajdziesz zatrudnienie w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, narodowych oraz wojewódzkich funduszach ochrony środowiska, zakładach przemysłowych oraz jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Ponadto, idealnie odnajdziesz się jako pracownik biur projektowych, firm budowlanych, firm konsultingowych czy inspektoratach ochrony środowiska. Wiedza i umiejętności uzyskane podczas studiów umożliwią Ci podjecie pracy w specjalistycznych laboratoriach, ośrodkach badawczo-naukowych placówkach służby zdrowia, a nawet w instytucjach edukacyjnych.

Równie ciekawą opcją może być praca w stacjach uzdatniania wody lub w oczyszczalniach ścieków, gdzie idealnie sprawdzą się absolwenci studiów biologicznych i przyrodniczych. Co więcej, bez problemu znajdziesz zatrudnienie w organizacjach pozarządowych o tematyce ekologicznej. Ponadto, możesz zawodowo związać się z sektorem rolniczym. Dodatkowo, bardzo dobra znajomość ogólnego i specjalistycznego języka obcego otworzy Ci drzwi do międzynarodowej kariery, zarówno w polskich oddziałach światowych firm i organizacji, jak i poza granicami kraju. Absolwenci często decydują się także na założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej lub kontynuacje nauki na studiach magisterskich lub podyplomowych, a w dalszej kolejności nawet doktoranckich, dzięki czemu zdobywają nowe, ciekawe perspektywy zawodowe.

Jakie wymagania na kierunek ochrona środowiska w Krakowie?

W procesie rekrutacji na kierunek ochrona środowiska w trybie niestacjonarnym, w zależności od uczelni, decyduje:

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie (w przypadku zbyt dużej ilości zgłoszeń zasady kwalifikacji takie same jak na studia stacjonarne)
 • kolejność złożenia wymaganych dokumentów

Studia biologiczne i przyrodnicze w Krakowie cieszą się bardzo dużą popularnością i co roku aplikuje na nie coraz więcej studentów. Dlatego też musisz pamiętać, że aby dostać się na wymarzone studia musisz spełnić kilka, istotnych warunków. Najważniejszym z nich jest danie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych, czyli języka polskiego, języka obcego nowożytnego i matematyki oraz przedmiotów dodatkowych. Dokładne informacje na temat wymagań znajdziesz na stronach rekrutacyjnych poszczególnych uczelni w Krakowie.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

 

Limity miejsc

Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach studiów jest ograniczona, a kandydaci obejmowani są postępowaniem kwalifikacyjnym, na podstawie którego wybierani są przyszli studenci.

Limity miejsc na kierunku ochrona środowiska w Krakowie:

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: 30

*Uczelnie publiczne, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

 

Ile kosztują studia

Niestacjonarne studia w uczelniach publicznych oraz studia oferowane przez większość szkół prywatnych są z reguły płatne – w przeciwieństwie do studiów prowadzonych w trybie stacjonarnym w uczelniach publicznych.

 

Kiedy wyniki rekrutacji

Wyniki postępowania kwalifikacyjnego publikowane są w systemach rekrutacyjnych w terminie indywidualnie ustalonym przez daną szkołę wyższą. Dzięki prywatnym profilom kandydaci mogą poznać decyzję wybranej uczelni w sprawie przyjęcia lub odrzucenia ich aplikacji, a także dowiedzieć się, co należy zrobić w kolejnych etapach rekrutacji.

Terminy wyników rekrutacji na studia 2022 w uczelniach publicznych w Krakowie:

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: 13.07.2022

*I tura rekrutacji, studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Dowiedz się więcej wyniki rekrutacji na studia

 

Jak złożyć dokumenty rekrutacyjne

Przyszli studenci przed rozpoczęciem nauki powinni dostarczyć wymagane dokumenty rekrutacyjne w formie zgodnej z preferencjami danej szkoły wyższej. Najczęściej dokonywać tego można osobiście, jednak niektóre uczelnie dopuszczają także możliwość przekazania kompletnej dokumentacji za pośrednictwem osób trzecich.

 

Kiedy składamy dokumenty na studia

Kompletne zestawy dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć w terminie ustalonym przez wybraną szkołę wyższą. Najczęściej etap ten rozpoczyna się niedługo po opublikowaniu wyników postępowania kwalifikacyjnego i trwa krótko. Zakwalifikowani na studia kandydaci powinni dopełnić wszystkich niezbędnych formalności na czas – spóźnienie lub dostarczenie dokumentów w niepoprawnej formie może być równoznaczne ze zrezygnowaniem ze studiów.

Dowiedz się więcej terminy składania dokumentów na studia

* Studia niestacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie (rekrutacja 2022/2023)

Uczelnie w Krakowie - kierunek ochrona środowiska:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny URK) niestacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek ochrona środowiska w Krakowie?

Kierunek ochrona środowiska cieszy się dużą popularnością i co roku zajmuje jedno z czołowych miejsc najchętniej wybieranych studiów. Dlatego też jeżeli chciałbyś wziąć udział w rekrutacji i zostać studentem tego perspektywicznego kierunku, powinieneś zastanowić się nad kilkoma następującymi kwestiami:

 • Czy w kręgu twoich zainteresowań znajdują się tematy powiązane z naukami przyrodniczymi, biologicznymi i geograficznymi?
 • Czy chciałbyś mieć realny wpływ na poprawę stanu środowiska naturalnego i funkcjonowania całego ekosystemu?
 • Czy jesteś osobą, która kocha przyrodę i chciałbyś poświęcić jej swoje życie zawodowe?

 

Jeżeli odpowiedziałeś twierdząco chociaż na jedno z powyższych pytań to studia na kierunku ochrona środowiska będą dla ciebie idealnym wyborem. Jednak zanim przystąpisz do procesu rekrutacji powinieneś spełnić kilka istotnych warunków, które ostatecznie zdecydują o dostaniu się na wymarzone studia. Najważniejszym z nich jest zdanie egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz jednego wybranego spośród przedmiotów dodatkowych, takich jak: geografia, biologia, fizyka lub chemia. Uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach czy olimpiadach naukowych będzie tylko dodatkowym atutem, który pozytywnie wyróżni Cię spośród innych kandydatów.

Po pozytywnym przejściu procesu rekrutacyjnego oraz elektronicznej rejestracji kandydatów, będziesz miał obowiązek terminowego dostarczenia wymaganych dokumentów. Najczęściej należą do nich: świadectwo dojrzałości, świadectwo ukończenia szkoły średniej, kopia dowodu osobistego, podanie o przyjęcie na studia oraz odpowiednia ilość zdjęć legitymacyjnych. Jako że lista ta może się różnić w zależności od uczelni, ważne abyś przed procesem rekrutacji dokładnie się z nią zapoznał. Te i inne aktualne informacje znajdziesz na oficjalnych stronach ośrodków akademickich.

Jakie opinie mają studia na kierunku ochrona środowiska w Krakowie?

Kierunek ochrona środowiska w Krakowie cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów, którzy chcą zdobyć gruntowne i przyszłościowe wykształcenie. Studia biologiczne i przyrodnicze mają bardzo dobre opinie.

Tak wypowiada się o nich Anna, studentka pierwszego roku studiów magisterskich:

Dobro środowiska naturalnego jest dla mnie bardzo ważne. Uważam,że w dzisiejszych czasach, kiedy przyroda jest szczególnie zagrożona, naszym obowiązkiem jest podejmowanie inicjatyw proekologicznych. Dlatego też, mając te świadomość, zdecydowałam się na kierunek ochrona środowiska. Mogę powiedzieć jedno: nie żałuje. Te studia pozwalają mi czynić dobro przy jednoczesnym rozwijaniu swoich pasji i zainteresowań. Polecam je każdemu.

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku ochrona środowiska w Krakowie

Kierunki ochrona środowiska w Krakowie

Komentarze (0)