Studia I i II stopnia zaoczne Kraków

Studia I i II stopnia zaoczne Kraków

Studia I i II stopnia zaoczne Kraków

Studia zaoczne

w Krakowie 2022

Odkryj kierunki niestacjonarne w Krakowie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia zaoczne Kraków (niestacjonarne)

Studia niestacjonarne (zaoczne, wieczorowe) w Krakowie to studia licencjackie, inżynierskie oraz magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 6 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub inżyniera lub magistra).

Ukończenie studiów I stopnia (od 6 do 8 semestrów) umożliwia podjęcie studiów II stopnia (od 3 do 4 semestrów) na tym samym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Studia jednolite magisterskie natomiast trwają zazwyczaj od 9 do 12 semestrów.

Na studia I stopnia oraz jednolite magisterskie przyjmowane są osoby posiadające świadectwo dojrzałości. Natomiast studia II stopnia skierowane są do osób posiadających już dyplom ukończenia uczelni wyższej.

Studia niestacjonarne są studiami płatnymi, a ich program kształecenia realizowany jest zazwyczaj w formie weekendowych zjazdów, co dwa tygodnie. Niektóre kierunki studiów niestacjonarnych mogą być realizowane od poniedziałku do piątku razem ze studentami studiów stacjonarnych np. kierunek lekarski, prawo.

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZWIŃ

 

Kierunki studiów w Krakowie

Kierunki studiów - Kraków: znaleziono 151

Uczelnia
Grupa kierunku
Typ studiów
niestacjonarne
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Administracja i polityka publiczna I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Analityka gospodarcza I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Architektura I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Architektura informacji I stopnia niestacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Archiwistyka, biurowość, cyfryzacja II stopnia niestacjonarne
Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo I stopnia niestacjonarne
Arteterapia II stopnia niestacjonarne
Audyt finansowy II stopnia niestacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Automatyka przemysłowa i robotyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Bankowość i zarządzanie ryzykiem II stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo międzynarodowe I stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo państwa I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Bezpieczeństwo zdrowotne I stopnia niestacjonarne
Biogospodarka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Bioinformatyka I stopnia niestacjonarne
Biologia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego II stopnia niestacjonarne
Budownictwo I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Dietetyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Dietetyka i ekologiczna żywność II stopnia niestacjonarne
Digital media - kreatywność, analiza, zarządzanie I stopnia niestacjonarne
Dziennikarstwo I stopnia niestacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Dziennikarstwo przyrodnicze II stopnia niestacjonarne
Edukacja techniczno - informatyczna I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Ekonomia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Ekonomia społeczna I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Elektronika i telekomunikacja I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Elektrotechnika I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Elektrotechnika i automatyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Energetyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Environmental protection II stopnia niestacjonarne
Etyka - mediacje i negocjacje I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Europeistyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach I stopnia niestacjonarne
Filologia angielska I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Filologia angielska z językiem niemieckim I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Filologia germańska I stopnia niestacjonarne
Filologia polska I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Filologia w zakresie języka angielskiego I stopnia niestacjonarne
Finanse i controlling II stopnia niestacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Finanse, bankowość, ubezpieczenia I stopnia niestacjonarne
Fizjoterapia jednolite niestacjonarne
Fizyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Geografia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Geoinżynieria i górnictwo otworowe I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Geopolityka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Gospodarka i administracja publiczna II stopnia niestacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Grafika reklamowa i multimedia I stopnia niestacjonarne
Historia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Informatyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Informatyka gier komputerowych II stopnia niestacjonarne
Informatyka i ekonometria I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Informatyka stosowana I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Informatyka techniczna I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Informatyka w inżynierii komputerowej I stopnia niestacjonarne
Innowacje w biznesie I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Innowacyjność produktu I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa II stopnia niestacjonarne
Inżynieria górnicza I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Inżynieria i monitoring środowiska I stopnia niestacjonarne
Inżynieria i zarządzanie procesami przemysłowymi I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Inżynieria kształtowania środowiska I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Inżynieria materiałowa I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Inżynieria mechatroniczna I stopnia niestacjonarne
Inżynieria metali I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Inżynieria naftowa i gazownicza I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Inżynieria organizacji i zarządzania I stopnia niestacjonarne
Inżynieria procesów przemysłowych I stopnia niestacjonarne
Inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Inżynieria zarządzania I stopnia niestacjonarne
Jakość i bezpieczeństwo środowiska II stopnia niestacjonarne
Kierunek lekarski jednolite niestacjonarne
Kierunek lekarsko-dentystyczny jednolite niestacjonarne
Komunikowanie promocyjno-wizerunkowe - reklama, branding, pr II stopnia niestacjonarne
Kosmetologia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Kryminalistyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Kryminologia i resocjalizacja I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Leśnictwo I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Lingwistyka dla biznesu I stopnia niestacjonarne
Logistyka II stopnia niestacjonarne
Logistyka międzynarodowa I stopnia niestacjonarne
Marketing i komunikacja rynkowa I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Marketing i logistyka II stopnia niestacjonarne
Matematyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Media content & creative writing II stopnia niestacjonarne
Media społecznościowe w zarządzaniu II stopnia niestacjonarne
Metalurgia II stopnia niestacjonarne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Odnowa biologiczna II stopnia niestacjonarne
Ogrodnictwo I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Organizacja i zarządzanie - studia menedżerskie II stopnia niestacjonarne
Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej I stopnia niestacjonarne
Pedagogika I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite niestacjonarne
Pedagogika specjalna jednolite niestacjonarne
Pedagogika stosowana I stopnia niestacjonarne
Pielęgniarstwo II stopnia niestacjonarne
Pojazdy samochodowe I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Polityka społeczna I stopnia niestacjonarne
Praca socjalna I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Prawo jednolite niestacjonarne
Przedsiębiorczość i innowacje w gospodarce I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Psychologia I stopnia, jednolite niestacjonarne
Psychologia i biologia zwierząt jednolite niestacjonarne
Rachunkowość i controlling I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Rachunkowość i zarządzanie finansami II stopnia niestacjonarne
Ratownictwo medyczne I stopnia niestacjonarne
Rolnictwo I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Skandynawistyka: studia filologiczno-biznesowe I stopnia niestacjonarne
Socjologia I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Studia miejskie I stopnia niestacjonarne
Sztuka ogrodowa I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Środki transportu i logistyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Technologia chemiczna II stopnia niestacjonarne
Technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Transport I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Transport i logistyka I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Tworzywa i technologie motoryzacyjne II stopnia niestacjonarne
Wychowanie fizyczne II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie - firmą, personelem, międzynarodowe I stopnia niestacjonarne
Zarządzanie - psychologia w zarządzaniu II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie finansami państwa i samorządu terytorialnego II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie mediami i reklamą II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie międzynarodowe II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi I stopnia niestacjonarne
Zarządzanie projektami I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie strategiczne I stopnia niestacjonarne
Zarządzanie w służbach społecznych I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie w turystyce i w sporcie II stopnia niestacjonarne
Zarządzanie zasobami ludzkimi I stopnia, II stopnia niestacjonarne
Zootechnika I stopnia, II stopnia niestacjonarne
 

Uczelnie w Krakowie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Kierunki studiów: 161 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 41 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie

Kierunki studiów: 24 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 30 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Ignatianum w Krakowie

Kierunki studiów: 12 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Kierunki studiów: 62 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 69 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie

Kierunki studiów: 2 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 3 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Kierunki studiów: 75 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 74 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 20

Akademia WSB w Krakowie

Kierunki studiów: 3 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 65 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Kierunki studiów: 4 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 11 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Politechnika Krakowska

Kierunki studiów: 33 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 25 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Kierunki studiów: 35 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 31 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 2

Kierunki studiów w Krakowie - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Jak wyglądają studia niestacjonarne w Krakowie

Kraków jest jednym z najstarszych polskich miast, które przez lata pełniło funkcję stołeczną i było siedzibą władców polskich. Współcześnie miejsce to jest areną wielu istotnych wydarzeń politycznych i kulturalnych oraz celem podróży dla turystów z całego świata. Jednak to nie tylko wspaniała architektura, muzea czy miejsca historyczne są wizytówką miasta. Kraków to także kolebka nauki. To właśnie tutaj powstała w 1364 roku pierwsza uczelnia wyższa w Polsce oraz jedna z najstarszych na całym świecie.

Mowa oczywiście o Uniwersytecie Jagiellońskim, kilkakrotnie uznawanym za najlepszą polską akademię. Nic dziwnego, że z roku na rok w Krakowie pojawią się coraz więcej studentów, których wyborem jest właśnie Uniwersytet Jagielloński. Przyszli studenci będą mogli wybierać także spośród innych krakowskich ośrodków akademickich. Współcześnie, wiele uczelni decyduje się na wprowadzenie do swojej oferty kierunków realizowanych w trybie niestacjonarnym, co jest dużym ułatwieniem dla osób chcących połączyć naukę z innymi aktywnościami, między innymi z pracą zawodową.

Uczelnie wychodzą naprzeciw potrzebom studentów, poszerzając swoje programy kształcenia o wiele ciekawych kierunków, dzięki czemu każdy znajdzie w nich coś dla siebie. Idealnym wyborem dla miłośników nauk humanistycznych, filologicznych, społecznych oraz pedagogicznych będzie Uniwersytet Jagielloński, Społeczna Akademia Nauk czy Uniwersytet Pedagogiczny. Politechnika Krakowska oraz Akademia Górniczo-Hutnicza to uczelnie, na których odnajdą się pasjonaci nauk ścisłych i technicznych. Jeżeli natomiast marzy Ci się kariera w branży finansowej, to koniecznie wybierz Uniwersytet Ekonomiczny. Kraków oferuje także coś dla osób chcących związać swoją przyszłość z rolnictwem, mianowicie interesujące kierunki dostępne na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja. Duży wybór, długoletnia tradycja, bogata oferta kształcenia i program nauczania dopasowany do realiów współczesnego świata. Oto czynniki, które składają się na sukces krakowskich uczelni.

Studenci chętnie korzystają z bogatej oferty uczelni wyższych w Krakowie. Jednak nieprzerwanie od lat największą popularnością cieszą się takie kierunki, jak: filologia, pedagogika, ekonomia, informatyka, architektura, psychologia, zarządzanie czy finanse i rachunkowość. Wszystkie powyższe kierunki można realizować w trybie niestacjonarnym, zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu, co daje wiele możliwości rozwoju. Jeżeli zależy Ci na zdobyciu wszechstronnego wykształcenia, które otworzy Ci wiele zawodowych drzwi, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej, to wybierz studia w Krakowie, a na pewno w przyszłości podziękujesz sobie za podjęcie tej decyzji!

 

Komentarze (0)