Niemcoznawstwo - Gdańsk

Niemcoznawstwo - Gdańsk

Niemcoznawstwo - Gdańsk
Dodaj do ulubionych

06.06.2023

Niemcoznawstwo studia Gdańsk - 2023 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Niemcoznawstwo to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.
 

Studia na kierunku niemcoznawstwo w Gdańsku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Niemcoznawstwo dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. współczesnej kultury i sztuki Niemiec oraz kompetencji językowych z języka niemieckiego.

 

Praca po studiach

Studia w Gdańsku na kierunku Niemcoznawstwo dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w branży turystycznej, wydawnictwach czy środkach masowego przekazu.

 

czytaj dalej wszystko o Niemcoznawstwo - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku jest kierunek NIEMCOZNAWSTWO

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Niemcoznawstwo stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku niemcoznawstwo

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia w Gdańsku na kierunek Niemcoznawstwo wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia przed kandydatem rekrutacja na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Niemcoznawstwo:

 • język polski,
 • język niemiecki,
 • historia,
 • geografia,
 • WOS,
 • historia sztuki,
 • matematyka,
 • filozofia,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • język kaszubski,
 • inny język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Niemcoznawstwo w Gdańsku

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NIEMCOZNAWSTWO?

Niemcoznawstwo to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Gdańsku. Studenci tego kierunku mogą zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne, np. poprzez zajęcia w formie ćwiczeń czy praktyki zawodowe.

Kierunki studiów w Gdańsku takie jak Niemcoznawstwo dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Niemcoznawstwo możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Niemcoznawstwo umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. współczesnej kultury i sztuki niemieckiej oraz zdobycia kompetencji z zakresu języka niemieckiego. Program studiów zakłada również, że studenci tego kierunku zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi np. historii filozofii niemieckiej, zarządzania projektami międzynarodowymi czy historii krajów niemieckich.

Studenci kierunku Niemcoznawstwo mogą też zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych problemów społeczno-polityczno-gospodarczych krajów niemieckich, zapoznać się z zagadnieniami z literatury obszaru dawnych Prus Wschodnich czy historią literatury niemieckiej.

W zależności od wybranej specjalności, studenci tego kierunku mogą także np. zdobyć wiedzę z zakresu współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych i gospodarczych, marketingu i badań marketingowych czy krajoznawstwa historyczno-literackiego Polski północnej. Mają również możliwość zapoznania się z zagadnieniami dotyczącymi źródłoznawstwa niemieckiego obszaru kulturowego, historii historiografii niemieckiej czy literackich kontaktów polsko-niemieckich.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Gdańsku na kierunku Niemcoznawstwo: muzea i galerie w komunikacji kulturowej, obsługa ruchu turystycznego, pragmatyka komunikacji.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU NIEMCOZNAWSTWO?

Studia na kierunku Niemcoznawstwo trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

Niemcoznawstwo w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU NIEMCOZNAWSTWO

Studia na kierunku Niemcoznawstwo dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w placówkach muzealnych, wydawnictwach, redakcjach czasopism, branży turystycznej, jednostkach administracji publicznej czy fundacjach działających w obszarze gospodarki polskiej i niemieckiej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Niemcoznawstwo:

 • placówki muzealne w Polsce i za granicą,
 • wydawnictwa, redakcje czasopism, środki masowego przekazu,
 • branża turystyczna,
 • jednostki administracji publicznej,
 • fundacje i przedsiębiorstwa działające w obszarze gospodarki polskiej i niemieckiej.

 

Kierunki historyczne w Gdańsku

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia