Historia - Gdańsk

Historia - Gdańsk

Historia - Gdańsk
Dodaj do ulubionych

27.12.2022

Historia studia Gdańsk - 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Historia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.
 

Studia na kierunku historia w Gdańsku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Historia dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie historii i jej różnych dziedzin, np. historii politycznej, społecznej, kultury, gospodarczej czy regionu.
 

Praca po studiach

Studia w Gdańsku na kierunku Historia dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. jako nauczyciele, a także w mediach, instytucjach kulturalnych, archiwach czy muzeach.

 

czytaj dalej wszystko o Historia - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku jest kierunek historia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Historia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Gdańsku na kierunek Historia, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę ocenę na dyplomie.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Historia:

 • historia,
 • język polski,
 • język obcy,
 • historia sztuki,
 • WOS,
 • geografia,
 • filozofia,
 • matematyka,
 • język kaszubski,
 • język łaciński i kultura antyczna.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Historia w Gdańsku

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISTORIA?

Historia to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Gdańsku. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. wybranych dziedzin historii, np. historii politycznej, społecznej, gospodarczej, regionu, kultury, rodziny czy gender history.

Kierunki studiów w Gdańsku takie jak Historia dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Historia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Historia umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. historii wojskowości, metod badań w historii gospodarcej, prasoznawstwa, statystyki i demografii historycznej czy historii histografii. Program studiów zakłada też, że studenci tego kierunku zapoznają się z dziejami Polski na przestrzeni dziejów, a także z historią powszechną różnych epok.

W zależności od wybranej specjalności, studenci kierunku Historia mogą np. nauczyć się, jak zarządzać dokumentacją współczesną, zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu aktoznawstwa czy neografii niemieckiej oraz poznać tradycyjne formy popularyzacji wiedzy historycznej. Mogą też zdobyć wiedzę i umiejętności z zkaresu edytorstwa, grafiki komputerowej i projektowania stron internetowych, poznać źródła informacji dziennikarskiej czy dowiedzieć się, jak popularyzować wiedzę historyczną w Internecie. Mają możliwość dowiedzieć się, jak zarządzać muzeum, jak prowadzić dokumentację muzealną czy organizować wystawy. Po wybraniu specjalności nauczycielskiej mogą także zdobyć kompetencje nauczania historii i WOSU.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Gdańsku na kierunku Historia: komputeryzacja archiwów, warsztat dziennikarski, system polityczny RP, historia kolekcjonerstwa.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU HISTORIA?

Studia na kierunku Historia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Historia w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU HISTORIA

Studia na kierunku Historia dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w archiwach państwowych, instytucjonalnych albo samorządowych, jednostkach administracji samorządowej i rządowej, mediach, instytucjach naukowych, a także w szkołach wszystkich typów, placówkach oświatowo-wychowawczych, muzeach i instytucjach kulturalnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Historia:

 • nauczyciel historii i WOS-u,
 • jednostki administracji samorządowej i rządowej,
 • media,
 • archiwa,
 • placówki oświatowo-wychowawcze,
 • muzea,
 • instytucje kulturalne,
 • instytucje naukowe.

 

Kierunki historyczne w Gdańsku

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu