Archeologia - Gdańsk

Archeologia - Gdańsk

Archeologia - Gdańsk
Dodaj do ulubionych

04.08.2022

Archeologia studia Gdańsk - 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Archeologia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku archeologia w Gdańsku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Archeologia dają studentom możliwość zdobycia wiedzy oraz umiejętności z zakresu m.in. konserwacji zabytków, metodyki badań terenowych czy antropologii fizycznej. To kierunek studiów skupiający się na wiedzy historycznej, który ma za zadanie przygotować studentów do pracy w zawodzie archeologa.
 

Praca po studiach

Studia w Gdańsku na kierunku Archeologia dają ich absolwentom możliwość pracy w charakterze archeologa w instytucjach różnego typu, np. w muzeach archeologicznych, placówkach konserwatorskich czy instytutach regionalnych.

czytaj dalej wszystko o Archeologia - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku jest kierunek ARCHEOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Archeologia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Gdańsku na kierunek Archeologia, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia to konkurs ocen na dyplomach. Mogą wziąć w niej udział absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Archeologia:

 • historia,
 • historia sztuki,
 • geografia,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • język polski,
 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Archeologia w Gdańsku

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHEOLOGIA?

Uczelnie w Gdańsku oferujące kierunek Archeologia dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności praktycznych niezbędnych do pracy w charakterze archeologa. Studenci mogą zdobyć wiedzę m.in. z zakresu historii, a także umiejętności w zakresie takim jak techniki dokumentacji źródłowej czy pracy naukowej.

Kierunki studiów takie jak Archeologia to nie tylko wiedza, ale również odpowiednie wykorzystanie zdobytych kompetencji w praktyce. Program studiów kierunku oferowanego przez szkoły wyższe w Gdańsku zakłada, że student nauczy się np. projektować wystawę muzealną, sporządzić kalkulację kosztów prac ratowniczych czy przedstawić ofertę wykonania wykopalisk.

Podczas studiów studenci biorą udział w terenowych ćwiczeniach wykopaliskowych oraz w praktykach muzealno-konserwatorskich.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Archeologia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów w Gdańsku takie jak Archeologia mają za zadanie przede wszystkim przygotować studentów do pracy po studiach jako archeolog, w różnego rodzaju instytucjach. Dzięki przedmiotom takim jak np. ochrona prawna i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym, muzealnictwo archeologiczne czy podstawy konserwacji zabytków, studenci mogą zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne w pracy archeologa.

Podczas studiów studenci mają również możliwość nauczyć się m.in. projektować wystawę muzealną czy zaprojektować organizację prac ratowniczych.

Studenci mogą również brać udział w badaniach wykopaliskowych w kraju i za granicą.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ARCHEOLOGIA?

Studia na kierunku Archeologia trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Archeologia w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ARCHEOLOGIA

Studia na kierunku Archeologia są skoncentrowane na przygotowaniu studentów do pracy w zawodzie archeologa. Absolwenci mogą podjąć pracę w instytucjach prowadzących prace wykopaliskowe, np. w instytucjach naukowych czy muzeach archeologicznych. Mogą również zajmować się konserwacją zabytków czy ochroną dziedzictwa narodowego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Archeologia:

 • instytucje naukowe,
 • muzea archeologiczne i regionalne,
 • placówki zbiorów archeologicznych,
 • pracownik techniczny przy badaniach archeologicznych,
 • pracownik służb konserwatorskich,
 • pracownik ochrony dziedzictwa narodowego.

Kierunki historyczne w Gdańsku

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia