Oceanografia - Gdańsk

Oceanografia - Gdańsk

Oceanografia - Gdańsk
Dodaj do ulubionych

06.06.2023

Oceanografia studia Gdańsk - 2023 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Oceanografia to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.
 

Studia na kierunku oceanografia w Gdańsku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Oceanografia dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. nauk przyrodniczych, nauk o morzu czy analizy i interpretacji danych z użyciem metod statystycznych i narzędzi informatycznych.
 

Praca po studiach

Studia w Gdańsku na kierunku Oceanografia dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w instytutach i laboratoriach naukowo-badawczych, urzędach nadzoru i kształcenia środowiska morskiego czy jednostkach administracji samorządowej i państwowej.

 

czytaj dalej wszystko o Oceanografia - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku jest kierunek OCEANOGRAFIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Oceanografia stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia w Gdańsku na kierunek Oceanografia wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia przed kandydatem rekrutacja na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Oceanografia:

 • język obcy,
 • matematyka,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • informatyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Oceanografia w Gdańsku

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCEANOGRAFIA?

Oceanografia to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Gdańsku. Studenci tego kierunku mogą zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne, np. poprzez zajęcia w formie ćwiczeń czy praktyki zawodowe.

Kierunki studiów w Gdańsku takie jak Oceanografia dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Oceanografia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Oceanografia umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. nauk przyrodniczych, nauk o morzu oraz analizy i interpretacji danych. Program studiów zakłada również, że studenci zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi np. zjawisk biologicznych, fizycznych, geologicznych oraz chemicznych, a także procesów przyrodniczych zachodzących w środowisku morskim.

Studenci tego kierunku mogą też zdobyć umiejętność pozyskiwania informacji i danych, prowadzenia i obserwacji w terenie i laboratorium z użyciem technik i narzędzi badawczych, posługiwania się statystycznymi i matematycznymi metodami do analizy danych czy opisu zjawisk i procesów przyrodniczych, które zachodzą w środowisku.

W zależności od wybranej specjalności, studenci kierunku Oceanografia mogą np. zdobyć wiedzę z zakresu mikrobiologii morza i podstaw biologii bezkręgowców morskich czy zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi chemii morza i atmosfery czy paleontologii. Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Gdańsku na kierunku Oceanografia: podstawy genetyki organizmów morskich, sozologia morza, geologia fizyczna.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU OCEANOGRAFIA?

Studia na kierunku Oceanografia trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

Oceanografia w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU OCEANOGRAFIA

Studia na kierunku Oceanografia dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w instytutach i laboratoriach naukowo-badawczych, urzędach nadzoru i kształtowania środowiska morskiego, jednostkach administracji samorządowej i państwowej, branży turystycznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Oceanografia:

 • instytuty i laboratoria naukowo-badawcze,
 • urzędy nadzoru i kształtowania środowiska morskiego,
 • jednostki administracji samorządowej i państwowej,
 • branża turystyczna.

 

Kierunki morskie w Gdańsku

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia