Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód - Gdańsk

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód - Gdańsk

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód - Gdańsk
Dodaj do ulubionych

27.12.2022

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód studia Gdańsk - 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku gospodarka wodna i ochrona zasobów wód w Gdańsku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. praw rządzących obiegiem wody w przyrodzie czy gospodarowania zasobami wodnymi.
 

Praca po studiach

Studia w Gdańsku na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w jednostkach administracji samorządowej czy instytucjach zajmujących się gospodarką wodną.

 

czytaj dalej wszystko o Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku jest kierunek gospodarka wodna i ochrona zasobów wód

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia w Gdańsku na kierunek Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia przed kandydatem rekrutacja na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód:

 • matematyka,
 • geografia,
 • język obcy,
 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód w Gdańsku

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA WODNA I OCHRONA ZASOBÓW WÓD?

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Gdańsku. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. nauk przyrodniczych, ścisłych i społecznych. Mogą oni zrozumieć prawidłowości rządzące obiegiem wody w przyrodzie oraz poznać metody gospodarowania zasobami wodnymi, w uwzględnieniem sposobów monitorowania, zarządzania kryzysowego i ochrony wód.

Kierunki studiów w Gdańsku takie jak Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód dają studentom możliwość zdobycia nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także umiejętności wykorzystania jej w sposób praktyczny, np. poprzez zajęcia terenowe i projektowe.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Gospodakra wodna i ochrona zasobów wód możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

 2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. prowadzenia i interpretacji pomiarów hydrologicznych, bydrobiologicznych i hydrochemicznych w terenie i laboratoriach, a także sporządzania dokumentacji hydrologicznych czy oceny zasobów wodnych i prognozowania zaopatrzenia w wodę ludności.

Studenci tego kierunku mogą także np. zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi biologii i chemii wód, meteorologii i klimatologii, hydrofizyki czy mikrobiologii, uczestniczyć w zajęciach terenowych z hydrologii oraz zapoznać się z funkcjonowaniem służby hydrologiczno-meteorologicznej i aspektami gospodarki wodnej w planowaniu przestrzennym.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Gdańsku na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód: bioindykacja i biomonitoring wód, rekultywacja wód, ochrona wód powierzchniowych i podziemnych.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA WODNA I OCHRONA ZASOBÓW WÓD?

Studia na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód trwają 3 lata (studia I stopnia).

 

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GOSPODARKA WODNA I OCHRONA ZASOBÓW WÓD

Studia na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w jednostkach administracji samorządowej, instytucjach zajmujących się ochroną zasobów wód i gospodarką wodną, biurach zarządzania kryzysowego, stacjach sanitarno-epidemiologicznych czy biurach, które przygotowują opracowania i dokumenty planistyczne.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód:

 • jednostki administracji samorządowej,
 • instytucje zajmujące się ochroną zasobów wód i gospodarką wodną,
 • biura zarządzania kryzysowego,
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne,
 • biura przygotowujące opracowania i dokumenty planistyczne.

 

Kierunki morskie w Gdańsku

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Gospodarka wodna i ochrona zasobów wód w miastach

Nadchodzące wydarzenia

 • ulica Rzemieślnicza 5, 81-855 Sopot https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=sopocka%20szko%C5%82a%20wy%C5%BCsza https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/59f1e-sans-sopot.jpg Sopocka Akademia Nauk Stosowanych
 • Wydział Nauk Społecznych, Wydział Humanistyczny, Wydział Teologiczny oraz Wydział Prawa i Administracji UŚ https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJq50dkTbOFkcR6qGXE6SyeGo https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/397da-US-Katowice.jpg Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • ul. Kowalska 5 20-115 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ73HP7UFXIkcR6V4MugltyWs https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/9778e-collegium-humanum.jpg Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska (filia w Lublinie)
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski
 • ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00 – 908 Warszawa 46 https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ8WBAKPfKHkcRBWVI4EFdjeM https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/113ce-wat.jpg Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
 • Wrocław https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJuZqGraPpD0cRMBocD0T8VY8 https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/d8caa-awl-wroclaw.jpg Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu