Międzynarodowe studia polskie - Katowice i woj. śląskie

Międzynarodowe studia polskie - Katowice i woj. śląskie

Międzynarodowe studia polskie - Katowice i woj. śląskie
Dodaj do ulubionych

06.06.2023

Międzynarodowe studia polskie studia Katowice 2023 | woj. śląskie

Studia na kierunku Międzynarodowe studia polskie to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.
 

Studia na kierunku międzynarodowe studia polskie w Katowicach i woj. śląskim
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Międzynarodowe studia polskie dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. kultury, sztuki, literatury polskiej z perspektywy relacji międzynarodowych i międzykulturowych.

 

Praca po studiach

Studia w Katowicach na kierunku Międzynarodowe studia polskie dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w mediach, biurach tłumaczeń czy instytucjach kultury.

 

czytaj dalej wszystko o Międzynarodowe studia polskie - Katowice i woj. śląskie

Zobacz, na jakich uczelniach w Katowicach i woj. śląskim jest kierunek MIĘDZYNARODOWE STUDIA POLSKIE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Międzynarodowe studia polskie stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Katowicach na kierunek Międzynarodowe studia polskie, w przypadku studiów I stopnia, wymagają od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę ocenę na dyplomie i średnią ocen ze studiów.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Międzynarodowe studia polskie:

 • język polski,
 • język obcy,
 • dowolny przedmiot.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STUDIA POLSKIE?

Międzynarodowe studia polskie to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Katowicach. Studenci tego kierunku mogą zdobyć nie tylko wiedzę teoretyczną, ale i umiejętności praktyczne, np. poprzez zajęcia w formie ćwiczeń czy praktyki zawodowe.

Kierunki studiów w Katowicach takie jak Międzynarodowe studia polskie dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Międzynarodowe studia polskie możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne.


2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Międzynarodowe studia polskie umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. języka, literatury, sztuki oraz kultury powszechnej Polski w zestawieniu z kulturami regionów europejskich i pozaueropejskich. Program studiów zakłada również, że studenci tego kierunku zapoznają się z zagadnieniami dotyczącymi np. badań kulturowych i językowych, analizy tekstów kultury, teorii wspólnot czy komunikacji międzykulturowej.

Studenci tego kierunku mogą też zdobyć wiedzę dotyczącą filozofii i systemów religijnych, historii sztuki, dziejów wspólnot i regionów czy literatury światowej. Mają możliwość zdobycia szerokiej wiedzy o języku polskim w kontekście historii, literaturze polskiej na przestrzeni lat, a także z zakresu kina i teatru polskiego.

W zależności od wybranej specjalności, studenci kierunku Międzynarodowe studia polskie mogą np. zdobyć wiedzę i umiejętności w zakresie kultury i komunikacji w biznesie, turystyki kulturalnej czy komunikacji interkulturowej w dyplomacji. Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Katowicach na kierunku Międzynarodowe studia polskie: kultura polska – tradycja i dziedzictwo, polityka zagraniczna Polski i UE w dziedzinie kultury, promocja i reklama turystyki kulturowej.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STUDIA POLSKIE?

Studia na kierunku Międzynarodowe studia polskie trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

Międzynarodowe studia polskie w Katowicach i woj. śląskim - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU MIĘDZYNARODOWE STUDIA POLSKIE

Studia na kierunku Międzynarodowe studia polskie dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w mediach, branży turystycznej, korporacjach międzynarodowych, placówkach dyplomatycznych czy biurach tłumaczeń.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Międzynarodowe studia polskie:

 • media,
 • dziennikarz,
 • branża turystyczna,
 • korporacje i instytucje międzynarodowe,
 • ambasady i konsulaty,
 • biura tłumaczeń.

 

Poziom i tryb studiów


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Międzynarodowe studia polskie Katowice i woj. śląskie studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku międzynarodowe studia polskie w Katowicach i woj. śląskim

Kierunki filologiczne w Katowicach i woj. śląskim

Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia