Rekrutacja na studia 2023 w Katowicach i woj. śląskim

Rekrutacja na studia 2023 w Katowicach i woj. śląskim

Rekrutacja na studia 2023 w Katowicach i woj. śląskim

Rekrutacja na studia

w Katowicach i woj. śląskim 2023

Odkryj kierunki na śląskich uczelniach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Rekrutacja na studia 2023/2024 w Katowicach i woj. śląskim

Rekrutacja na studia 2023/2024 w Katowicach i woj. śląskim przeprowadzona zostanie online w terminie od 8 maja do 30 września 2023 roku. Na kandydatów czekają miejsca na 216 kierunkach na studiach I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Wyniki I tury rekrutacji na studia stacjonarne w uczelniach publicznych będą dostępne od 14 do 17 lipca 2023 roku.

Dodatkowa rekrutacja na studia w Katowicach i woj. śląskim w uczelniach publicznych potrwa od 21 lipca 2023 r. do 15 września 2023 r. Z kolei kandydaci na uczelnie niepubliczne w Katowicach i woj. śląskim mogą składać dokumenty na studia do 30 października 2023 roku.

 

Dodatkowa rekrutacja 2023 na uczelniach w Katowicach - data:

 • Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach: od 04.09.2023 do 15.09.2023
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach: od 01.08.2023 do 10.09.2023
 • Politechnika Śląska w Gliwicach: od 21.07.2023 do 24.07.2023
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: od 31.07.2023 do 12.09.2023
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach: od 01.08.2023

dodatkowa rekrutacja na studia

Tegoroczni kandydaci na studia w Katowicach oraz w innych górnośląskich miastach mogą aplikować na studia pierwszego stopnia na 173 kierunkach studiów stacjonarnych i 80 kierunkach studiów niestacjonarnych. W ramach studiów drugiego stopnia czeka na nich 143 kierunków realizowanych na studiach stacjonarnych oraz 71 kierunków prowadzonych na studiach niestacjonarnych.

Kandydaci na studia w Katowicach oraz w innych górnośląskich miastach mogą aplikować na 7 uczelni publicznych oraz 14 niepublicznych szkół wyższych.

 

Dowiedz się więcej

kierunki studiów w Katowicach 2023/2024

uczelnie i studia w Katowicach

terminy rekrtuacji na studia

 

Terminy rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne 2023 w popularnych uczelniach w Katowicach i woj. śląskim:

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach: od 01.06.2023 do 10.07.2023
 • Politechnika Śląska w Gliwicach: od 30.05.2023
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach: od 28.04.2023 do 04.08.2023
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: od 01.06.2023 do 10.07.2023
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach: od 10.05.2023
 • Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach: od 24.04.2023

 

Dodatkowa rekrutacja 2023 na uczelniach w Katowicach - data:

 • Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach: od 04.09.2023 do 15.09.2023
 • Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach: od 01.08.2023 do 10.09.2023
 • Politechnika Śląska w Gliwicach: od 21.07.2023 do 24.07.2023
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach: od 31.07.2023 do 12.09.2023
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach: od 01.08.2023

 

Nowe kierunki studiów 2023/2024 w Katowicach 

Oferta dydaktyczna warszawskich uczelni publicznych powiększyła się o 15 nowych kierunków studiów. Na kandydatów czekają m.in.: english for business purposes, filologia wschodnioslowianska, mikroinformatyka systemów cyfrowych, sport management czy technologie kognitywne i media społecznościowe.

Nowe kierunki studiów 2023 w Katowicach

 • analityk finansowy 2.0
 • chemia kosmetyczna
 • english for business purposes
 • filologia  hiszpańska
 • filologia francuska
 • filologia wloska
 • filologia wschodnioslowianska
 • informatyka dla inżynierów
 • inżynieria ogólna
 • lingwistyka stosowana
 • mikroinformatyka systemów cyfrowych
 • odnowa biologicza
 • sport management
 • technologie kognitywne i media społecznościowe
 • trener zdrowia

 

Wyniki rekrutacji na studia w roku akademickim 2022/2023 w Katowicach

W zestawieniu najchętniej wybieranych kierunków kształcenia znalazły się: Kierunek lekarski, Filologia angielska, Psychologia, Kierunek lekarsko- dentystyczny, Prawo, Fizjoterapia, Finanse i rachunkowość. Ponadto, dużym zainteresowaniem kandydatów cieszyły się między innymi: Ekonomia oraz Zarządzanie.

Które kierunki były najbardziej oblegane? Biorąc pod uwagę liczbę osób na jedno miejsce wyróżnić należy takie kierunki jak: Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia, Psychologia, Kierunek lekarsko- dentystyczny, Reżyseria, Filologia angielska, Kierunek lekarski, Prawo. Dalsze pozycje w notowaniu zajęły między innymi: Biotechnologia, Farmacja, Analityka medyczna, Kognitywistyka, Informatyka, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe.

 

Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Śląski w Katowicach od lat cieszy się dużym uznaniem kandydatów i świadczą o tym konkretne liczby. Wystarczy powiedzieć, że tylko w połowie postępowania kwalifikacyjnego 2022/2023 chęć studiowania w tej uczelni zgłosiło 14,5 tysiąca kandydatów, którzy dokonali ponad 18 tysięcy rejestracji. Wśród najchętniej wybieranych kierunków znalazły się: Filologia angielska, Psychologia, Prawo oraz Dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Jakie liczby towarzyszą tym wyborom?

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach:
 • psychologia: 2160 kandydatów 
 • prawo: 1348 kandydatów
 • filologia angielska - specjalność: kultura-media-translacja: 531 kandydatów
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna: 512 kandydatów
 • filologia angielska - specjalność: język biznesu: 507 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów
 
Uniwersytet Śląski w Katowicach - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia: 19 kandydatów
 • Reżyseria: 16 kandydatów
 • Psychologia: 12 kandydatów
 • Filologia angielska, specjalność: tłumaczeniowa z językiem koreańskim: 11 kandydatów
 • Filologia angielska, specjalność: kultura-media-translacja: 11 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

Sprawdź Uniwersytet Śląski kierunki

 

 

Uniwersytet Ekonomiczny. Finanse i rachunkowość zdecydowanie na czele

W postępowaniu kwalifikacyjnym 2022/2023 na stacjonarne studia pierwszego stopnia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach zarejestrowało się 3400 kandydatów, a uczelnia przygotowała 1775 miejsc na świeżo upieczonych studentów. Które kierunki okazały się najpopularniejsze? W zestawieniu opracowanym na bazie ogólnej liczby zgłoszeń znalazły się: Finanse i rachunkowość, Informatyka, Zarządzanie, Ekonomia oraz Logistyka.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach:
 • finanse i rachunkowość: 566 kandydatów  
 • informatyka: 430 kandydatów  
 • zarządzanie: 337 kandydatów  
 • ekonomia: 282 kandydatów  
 • logistyka: 279 kandydatów 
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 
 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • Informatyka: 3 kandydatów
 • Międzynarodowe stosunki gospodarcze: 2 kandydatów
 • Zarządzanie: 2 kandydatów
 • Logistyka: 2 kandydatów
 • International business: 2 kandydatów
 • Informatyka i ekonometria: 2 kandydatów

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

Sprawdź Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach kierunki

 

Śląski Uniwersytet Medyczny. Tutaj rządzi Kierunek lekarski

Postępowanie kwalifikacyjne 2022/2023 na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach nie przyniosło zaskoczenia, bowiem najpopularniejszym kierunkiem okazał się Kierunek lekarski, który zdominował proces naboru nowych studentów. W gronie kierunków, które również cieszyły się zainteresowaniem kandydatów znalazły się: Kierunek lekarsko- dentystyczny oraz Fizjoterapia.

 

Najpopularniejsze kierunki studiów w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach:
 • kierunek lekarski: 6119 kandydatów 
 • kierunek lekarsko-dentystyczny: 1711 kandydatów  
 • fizjoterapia: 699 kandydatów 
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2021/2022 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów

 

 1. Kierunek lekarsko- dentystyczny – 13,7 osób na miejsce,
 2. Kierunek lekarski – 7 osób na miejsce,
 3. Biotechnologia – 4 osoby na miejsce.

Sprawdź Śląski Uniwersytet Medyczny kierunki

 

AWF. Najwięcej chętnych na Fizjoterapię

Fizjoterapia jest kierunkiem, który cieszy się rosnącym zainteresowaniem kandydatów, zwłaszcza tych ubiegających się o przyjęcie na uczelnie o profilu sportowym i wychowania fizycznego. Potwierdza to postępowanie kwalifikacyjne 2022/2023 w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach. Fizjoterapia zdominowała grupę, w której znalazły się kierunki posegregowane według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów. Ponadto, znalazły się w niej: Wychowanie fizyczne, Sport, Zarządzanie, Aktywność fizyczna i żywienie.

Najpopularniejsze kierunki studiów w Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach:
 • Fizjoterapia: 827 kandydatów
 • Zarządzanie: 252 kandydatów
 • Sport: 214 kandydatów
 • Wychowanie fizyczne: 172 kandydatów
 • Aktywność fizyczna i żywienie w zdroiwu publicznym: 126 kandydatów
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne: 98 kandydatów
 • Turystyka i rekreacja: 63 kandydatów
*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 
 
Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach - najpopularniejsze kierunki pod względem liczby osób na 1 miejsce:
 • Fizjoterapia: 6 kandydatów
 • Sport: 2 kandydatów
 • Zarządzanie: ponad 1 kandydat

*Najpopularniejsze kierunki studiów 2022/2023 na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia i  jednolitych studiach magisterskich według ogólnej liczby zgłoszeń kandydatów 

Sprawdź Akademia Wychowania Fizycznego w Katowiach kierunki

 

Kierunki studiów w Katowicach

Kandydaci na studia w Katowicach podczas rekrutacji 2023/2024 do wyboru ponad 200 kierunków studiów w ramach studiów stacjonarnych (201 kierunków), niestacjonarnych (97 kierunków) oraz online (kierunki).

sprawdź kierunki studiów w Katowicach - wyszukiwarka

 

Kierunki studiów w Katowice - rekrutacja 2023/2024

 • administracja
 • administracja publiczna
 • administrowanie środowiskiem
 • aeronautics and aerospace engineering
 • aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym
 • analityka biznesowa
 • analityka gospodarcza
 • analityka medyczna
 • animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną
 • aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi
 • architektura
 • architektura informacji
 • architektura wnętrz
 • arteterapia
 • automatyka i informatyka przemysłowa
 • automatyka i robotyka
 • automatyka i robotyka przemysłowa
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • bezpieczeństwo narodowe
 • bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe
 • bezpieczeństwo w biznesie
 • bezpieczeństwo wewnętrzne
 • biofizyka
 • biologia
 • biomedical engineering
 • biotechnologia
 • biotechnologia medyczna
 • biotechnology
 • biznes i administracja
 • budowa i eksploatacja maszyn - studia doktoranckie
 • budownictwo
 • business english
 • chemia
 • civil engineering
 • coaching medyczny
 • cognitive technologies
 • computer science
 • control, electronic and information engineering
 • creative management in new media
 • dietetyka
 • doradztwo filozoficzne i coaching
 • doradztwo polityczne i publiczne
 • dyrygentura
 • dziennikarstwo i komunikacja społeczna
 • e-commerce
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
 • edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
 • edukacja kulturalna
 • ekonomia
 • electrical engineering
 • elektronika i telekomunikacja
 • elektroradiologia
 • elektrotechnika
 • energetyka
 • english in management
 • english studies - american and canadian studies for intercultural communications and diplomacy
 • etnologia i antropologia kulturowa
 • farmacja
 • filologia angielska
 • filologia germańska
 • filologia klasyczna
 • filologia polska
 • filologia romańska
 • filologia rosyjska
 • filologia słowiańska
 • filozofia
 • finance and accounting for business
 • finanse i rachunkowość
 • finanse menedżerskie
 • fizjoterapia
 • fizyka
 • fizyka medyczna
 • fizyka techniczna
 • geodezja i kartografia
 • geografia
 • geoinżynieria i eksploatacja surowców
 • geologia
 • geologia stosowana
 • gospodarka cyfrowa
 • gospodarka miejska i nieruchomości
 • gospodarka przestrzenna
 • gospodarka turystyczna
 • grafika
 • historia
 • historia sztuki
 • industrial and engineering chemistry
 • indywidualne studia nauczycielskie
 • informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
 • informatics
 • informatyka
 • informatyka i ekonometria
 • informatyka przemysłowa
 • informatyka stosowana
 • informatyka w systemach i układach elektronicznych
 • instrumentalistyka
 • international business
 • international business law and arbitration
 • international environmental doctoral school
 • inżynieria bezpieczeństwa
 • inżynieria biomedyczna
 • inżynieria i technologie materiałowe
 • inżynieria lotnicza i kosmiczna
 • inżynieria materiałowa
 • inżynieria produkcji i zarządzania
 • inżynieria środowiska
 • inżynieria zagrożeń środowiskowych
 • inżynieria zarządzania
 • jazz i muzyka estradowa
 • język angielski w biznesie
 • kameralistyka instrumentalna
 • kierunek lekarski (medycyna)
 • kierunek lekarsko-dentystyczny (stomatologia)
 • kognitywistyka
 • kompozycja i teoria muzyki
 • komunikacja cyfrowa
 • komunikacja promocyjna i kryzysowa
 • koordynator medyczny
 • kosmetologia
 • kulturoznawstwo
 • kultury mediów
 • lingwistyka stosowana
 • logistics
 • logistyka
 • logistyka w biznesie
 • logopedia
 • malarstwo
 • management
 • management and production engineering
 • marketing and sales
 • marketing i sprzedaż
 • marketing i sprzedaż - studia online
 • matematyka
 • materials science and engineering
 • mechanical engineering
 • mechanika i budowa maszyn
 • mechatronika
 • mechatronika przemysłowa
 • mediteranistyka
 • międzynarodowe stosunki gospodarcze
 • międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji
 • międzynarodowe studia polskie
 • mikro i nanotechnologia
 • modelowanie komputerowe
 • muzyka w multimediach
 • nauki o rodzinie
 • neurobiologia
 • ochrona środowiska
 • organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej
 • pedagogika
 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 • pedagogika specjalna
 • pielęgniarstwo
 • politologia
 • polityki miejskie i doradztwo publiczne
 • położnictwo
 • power engineering
 • praca socjalna
 • prawo
 • prawo w biznesie
 • prawo w zarządzaniu
 • projektowanie gier i przestrzeni wirtualnej
 • projektowanie graficzne
 • przedsiębiorczość
 • przedsiębiorczość i finanse
 • psychologia
 • psychologia w biznesie
 • rachunkowość i podatki
 • ratownictwo medyczne
 • realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia
 • rekultywacja i zagospodarowanie terenów poprzemysłowych
 • reżyseria
 • socjologia
 • sport
 • stosunki międzynarodowe
 • studia menedżerskie
 • studia w języku angielskim
 • studia w języku rosyjskim
 • studia w języku ukraińskim
 • sustainable energy engineering
 • szkoła doktorska w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych oraz inżynieryjno-technicznych
 • sztuka pisania
 • środkowoeuropejskie studia historyczne
 • taniec
 • technologia chemiczna
 • teleinformatyka
 • teologia
 • transport
 • transport - studia doktoranckie
 • transport kolejowy
 • trener osobisty z dietetyką sportową
 • turystyka
 • turystyka historyczna
 • turystyka i rekreacja
 • twórcze pisanie i marketing wydawniczy
 • wokalistyka
 • wychowanie fizyczne
 • wzornictwo
 • zarządzanie
 • zarządzanie - studia online
 • zarządzanie dla inżynierów
 • zarządzanie finansami i rachunkowość
 • zarządzanie i inżynieria produkcji
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie publiczne
 • zarządzanie ryzykiem zdrowotnym
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zdrowie publiczne

 

Nowe kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim - rekrutacja 2022/2023

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

 1. koordynator medyczny

 2. bezpieczeństwo i higiena pracy

 

Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

 1. business english

 2. marketing i sprzedaż – studia online

 3. game delopment

 4. pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

 

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

 1. pielęgniarstwo

 2. prawo

 3. studia w języku ukraińskim

 4. english in management

 5. zarządzanie finansami i rachunkowość

 

Uniwerstytet Śląski w Katowicach

 1. międzynarodowe studia nauk politycznych i dyplomacji

 

Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

 1. kameralistyka instrumentalna

 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 1. finance and accounting for business

 2. prawo w zarządzaniu

 3. zarządzanie publiczne

 

Politechnika Śląska w GLiwicach

 1. aeronautics and aerospace engineering

 2. inżynieria lotnicza i kosmiczna

 3. informatyka w systemach i układach elektronicznych

 4. sustainable energy engineering

 

 

Rekrutacja na studia 2023/2024 w Katwicach i woj. śląskim

Uczelnie w Katowicach i woj. śląskim - rekrutacja 2023/2024

 

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

Harmonogram rekrutacji - uczelnie w Katowicach i woj. śląskim

Studia I stopnia i jednolite Studia II stopnia Dodatkowa rekrutacja Ważne informacje
Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach Studia stacjonarne do 30.09.2023 do 30.09.2023 więcej
Studia niestacjonarne do 30.09.2023 do 30.09.2023 więcej
Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach od 08.05.2023 do 31.05.2023 od 04.09.2023
do 15.09.2023
więcej
Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach od 24.04.2023 do 07.06.2023 od 24.04.2023
do 07.06.2023
więcej
Akademia Śląska Studia stacjonarne od 08.05.2023
do 30.09.2023
od 08.05.2023
do 30.09.2023
więcej
Studia niestacjonarne od 08.05.2023
do 30.09.2023
od 08.05.2023
do 30.09.2023
więcej
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej Studia stacjonarne od 01.05.2023
do 30.10.2023
od 01.05.2023
do 30.10.2023
więcej
Studia niestacjonarne od 01.05.2023
do 30.10.2023
od 01.05.2023
do 30.10.2023
więcej
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie
Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach
Zwiń

* Podane terminy dotyczą większości kierunków studiów na danej uczelni, mogą zdarzać się wyjątki dla poszczególnych kierunków studiów. Zachęcamy do sprawdzenia dokładnych terminów rekrutacji na uczelniach poprzez kliknięcie przycisku „dowiedz się więcej”.

Rekrutacja na uczelnie w Katowicach i woj. śląskim

Zwiń

Kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

Kierunki studiów - Katowice i woj. śląskie: znaleziono 216

Uczelnia
Grupa kierunku
Poziom studiów
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administracja publiczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Administrowanie środowiskiem II stopnia stacjonarne
Aeronautics and aerospace engineering II stopnia stacjonarne
Aktywność fizyczna i żywienie w zdrowiu publicznym I stopnia stacjonarne
Analityk finansowy 2.0 I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka biznesowa I stopnia, II stopnia stacjonarne
Analityka gospodarcza I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka medyczna jednolite stacjonarne
Animacja społeczno-kulturalna z edukacją kulturalną I stopnia stacjonarne
Aquamatyka - interdyscyplinarne gospodarowanie środowiskami wodnymi I stopnia, II stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura informacji I stopnia stacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Arteterapia I stopnia stacjonarne
Automatyka i informatyka przemysłowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia, II stopnia stacjonarne
Automatyka i robotyka przemysłowa I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia, II stopnia stacjonarne, niestacjonarne

Aktualności rekrutacyjne

Uczelnie w Katowicach i woj. śląskim

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

Kierunki studiów: 28 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 98 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Śląska

Kierunki studiów: 10 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 21 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Kierunki studiów: 6 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 7 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Akademia Muzyczna w Katowicach

Kierunki studiów: 7 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 9 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 1

Akademia Górnośląska w Katowicach

Kierunki studiów: 13 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 49 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet WSB Merito w Chorzowie

Kierunki studiów: 24 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 142 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Kierunki studiów: 24 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 53 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Katowicach

Kierunki studiów: 1 (I stopnia) Studia podyplomowe: 3 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Śląski Uniwersytet Medyczny

Kierunki studiów: 20 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 7 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Nadchodzące wydarzenia