Filologia - Katowice i Gliwice

Studia w Katowicach i Gliwicach

na kierunku Filologia

Odkryj kierunek Filologia w Katowicach i Gliwicach i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

21.07.2022

Filologia studia Katowice i Gliwice 2022 | woj. śląskie

Studia na kierunku filologia w Katowicach to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia na kierunku filologia w Katowicach i woj. śląskim
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów
Poziom studiów
Czas trwania

W Katowicach i woj. śląskim filologię możesz studiować w ramach specjalności na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (UŚ) oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

 

Na filologii odnajdą się osoby mające predyspozycje językowe do nauki języków obcych. W trakcie zdobywanego wykształcenia studenci zgłębiają wiedzę językoznawczą i literaturoznawczą w zakresie określonych języków obcych, a umiejętności językowe opanowują na poziomie minimum B2. Uczęszczają także na specjalizacje, które pozwalają nabyć dodatkowe umiejętności.

W zależności od nabytych kompetencji absolwenci pracują w mediach, polityce, marketingu, public relations, działach HR, administracji, sądownictwie, przedsiębiorstwach czy korporacjach. Zatrudniani są jako dziennikarze, krytycy, urzędnicy, mediatorzy kultury, animatorzy kultury, asystenci biurowi, sekretarze, nauczyciele.

czytaj dalej wszystko o Filologia - Katowice i Gliwice

Uczelnie, gdzie filologia jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Filologia klasyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku filologia klasyczna

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek filologia w Katowicach i Gliwicach?

By dostać się na studia filologiczne w Katowicach, podstawą będzie język obcy zdany na jak najlepszym poziomie zarówno ustnie, jak i pisemnie. Jeśli rozważasz filologię z językiem angielskim, oczywiście obligatoryjnym przedmiotem jest język angielski.
Jednak jeśli myślisz na przykład o języku francuskim jako specjalnościowym, warto byś miał podstawy z francuskiego. Prócz języków obcych, zdawanych oczywiście na poziomie rozszerzonym, postępowanie rekrutacyjne dopuszcza także inne przedmioty humanistyczne: język polski, historię, wiedzę o społeczeństwie, geografię. Postaraj się o jak najlepsze wyniki z egzaminów maturalnych, kandydatów bowiem zawsze jest wielu na jedno miejsce.
*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Filologia w Katowicach i woj. śląskim

Jak wyglądają studia na kierunku filologia w Katowicach i Gliwicach?

1. Dla kogo ten kierunek?

Termin „filologia” po raz pierwszy pojawia się u Platona i oznacza „miłośnika naukowej dyskusji". Nie mija się to z prawdą, ponieważ filologia to nauka humanistyczna zajmująca się językiem i literaturą, gdzie bada się i komentuje tekst. Wiąże się to przecież z zaciętą dyskusją.
Gdy słyszymy hasło „filologia”, od razu mamy w głowie „angielska”, „polska”, „germańska". Są to podstawowe i najpopularniejsze kierunki, na które decydują się kandydaci na studia. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się także filologie włoska czy francuska, a nawet japońska. Umiejętność posługiwania się językami obcymi jest w dzisiejszych czasach niezbędna do funkcjonowania w wielu korporacjach, instytucjach czy organizacjach na terenie kraju, jak i w skali międzynarodowej. Jeśli wykazujesz umiejętności językowe i interesują Cię kwestie związane z językami, kulturą i literaturą innych krajów, kierunek filologia w Katowicach i Gliwicach jest właśnie dla Ciebie!
 

2. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku filologia możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

Studia na kierunku filologia w Katowicach realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3 lata. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. 

Uczelnie w Katowicach umożliwiają kształcenie w trybie stacjonarnym. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne.

 

3. Program studiów i gdzie studiować

Program kształcenia przewiduje elementarną wiedzę, która ma się przysłużyć do pracy w przyszłości. Studenci zdobędą szerokie wykształcenie w zakresie literatury, kultury, ale przede wszystkim języka, który będzie analizowany na różnych płaszczyznach i z wielu perspektyw. Nie zabraknie zajęć z gramatyki, ale i mówienia, czy słuchania. Komplementarna wiedza z historii i mediów wspomoże zrozumienie kultury krajów, których językami zajmą się studenci w ramach specjalności.
Studia filologiczne są w dzisiejszych czasach bardzo popularne, ponieważ ludzie chcą rozwijać się językowo, a kult poligloty trwa. Uczelnie w Katowicach i Gliwicach także mają je w swojej ofercie, ponieważ cieszą się one nieustannym zainteresowaniem. Kierunek filologia można studiować zarówno na Uniwersytecie Śląskim, w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy,  jak i na Politechnice Śląskiej. Ze względu na różną specyfikę uczelni spodziewać się można różnic w programach studiów.
 

4. Praca po studiach

Studia w Katowicach ukierunkowują studentów na konkretną pracę, którą gwarantują ukończone specjalności. Absolwenci mogą być zarówno nauczycielami, jak i tłumaczami różnego rodzaju. Wielu z nich nastawia się na język biznesowy i pracę w biznesie, na pracę w mediach, turystyce czy kulturze i instytucjach kulturowych, a nawet w polityce.
Prawda jest taka, że umiejętności językowe są cenne w każdej dziedzinie wiedzy i niemal w każdym przemyśle, o ile dana firma, instytucja czy organizacja potrzebuje w pracy lingwistów.
Dzięki interdyscyplinarnej wiedzy studenci zyskują komplementarne wykształcenie sprawdzające się w wielu dziedzinach, a przede wszystkim cenione przez pracodawców. Z tego właśnie powodu studia filologiczne są uniwersalne i zapewniają stabilną pozycję na rynku pracy. Jeśli masz predyspozycje językowe, wykorzystaj je i wybierz kierunek filologia w Katowicach i Gliwicach!
Uczelnie w Katowicach dążą do zapewnienia komfortowych warunków związanych z kolejnymi szczeblami edukacji kandydatów na studia. Z tego powodu kierunki studiów w Katowicach i Gliwicach takie jak filologia można studiować zarówno stacjonarnie, jak i niestacjonarnie. Studia dzienne wiążą się z regularnymi spotkaniami i systematyczną nauką na każde zajęcia. Studia zaoczne to idealne rozwiązanie dla osób pracujących, jednak weekendowe spotkania uniemożliwiają zrealizowanie całego program kształcenia, dlatego szereg treści studenci muszą uzupełniać indywidualnie.
 

5. Program studiów i przedmioty

Program kształcenia, mimo różnorodności uczelni, jest nastawiony na lektoraty i zajęcia specjalizacyjne, które ukierunkowują studentów w znajomości językowej z naciskiem na konkretną dziedzinę czy też branżę. Studenci mogą wybrać specjalności związane z:
 • biznesem,
 • tłumaczeniem,
 • nauczaniem,
 • kulturą,
 • mediami.
Siatka przedmiotów nastawiona jest na naukę wybranego języka, na przykład angielskiego, hiszpańskiego, rosyjskiego czy francuskiego. Prócz zajęć ze słuchania, mówienia i gramatyki, nie zabraknie historii literatury czy kultury danego państwa, którego język dla kandydatów staje się obligatoryjny.
Absolwenci studiów filologicznych mogą poszczycić się praktyczną wiedzą z zakresu kultury i mediów. Potrafią analizować i interpretować wybrane utwory literackie, teorie i szkoły badawcze. Są zaznajomieni także z wiedzą na temat prawa autorskiego oraz formy rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości. Absolwenci potrafią prawidłowo dobrać metody, które pomogą w formułowaniu i analizowaniu problemów badawczych.
Absolwenci specjalności nauczycielskiej otrzymują odpowiednie przygotowanie pedagogiczne. W przypadku innych specjalności jest to praktyczne przygotowanie z zakresu tłumaczeń, biznesu czy kultury i mediów. Kierunek filologia w Katowicach i Gliwicach zapewnia gruntowną wiedzę literacko-kulturową czy też biznesowo-społeczną i umiejętności językowe, które są niezwykłym atutem na wielu stanowiskach pracy.
Ile trwają studia na kierunku filologia w Katowicach i Gliwicach?

Ile trwają studia na kierunku filologia w Katowicach i Gliwicach?

Studia na kierunku administracja w Katowicach, w zależności od typu studiów trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Studia filologiczne w Katowicach i Gliwicach można realizować zarówno na pierwszym, jak i drugim stopniu. Podział na dwa komplementarne cykle kształcenia umożliwia rozpoczęcie pracy w zawodzie już po pierwszym stopniu, który po sześciu semestrach kończy się egzaminem licencjackim. Drugi stopień trwa cztery semestry i kończy się egzaminem magisterskim.
Stopień pierwszy nakierowany jest na podstawową wiedzę z języka i literatury. Doskonałe opanowanie językowe pozwoli na poszerzanie swoich umiejętności na stopniu drugim oraz zapewni dodatkowy rozwój kierunkowy. Podział na dwa etapy studiowania to także dodatkowa możliwość kształcenia dla studentów innych kierunków, którzy wiedzę filologiczną pragną zyskać jedynie dodatkowo na stopniu drugim.
Jaka praca po kierunku filologia w Katowicach i Gliwicach?

Jaka praca po kierunku filologia w Katowicach i Gliwicach?

Studia filologiczne w Katowicach i Gliwicach zapewniają bardzo wiele możliwości zatrudnienia. Języki obce są w dzisiejszych czasach niezbędną umiejętnością cenioną przez wielu pracodawców i zapewniają drogę do pracy w firmach i instytucjach nie tylko w kraju, ale i za granicą.
Absolwenci kierunku filologia w Katowicach i Gliwicach pracują jako nauczyciele języków obcych w szkołach prywatnych i państwowych. To także wykształceni tłumacze, znajdujący zatrudnienie w wydawnictwach, sądownictwie czy biznesie. Filolodzy niejednokrotnie skupiają się na pracy w szeroko pojętej kulturze i mediach, co zapewnia im również możliwość pracy jako dziennikarze czy redaktorzy. Wiele osób wykorzystuje interdyscyplinarną wiedzę w pracy przewodnika turystycznego lub w polityce.
Przyszli absolwenci z powodzeniem mogą szukać zatrudnienia w marketingu, public relations, działach HR, administracji, szkolnictwie, sądownictwie, przedsiębiorstwach i korporacjach. Mogą także pokusić się o otworzenie własnej działalności i służyć swoim doświadczeniem i umiejętnościami językowymi. Wielu filologów współpracuje z firmami i w ich imieniu kontaktuje się z zagranicznymi przedsiębiorstwami, a także zajmuje się tłumaczeniem podczas spotkań z przedstawicielami firm areny międzynarodowej.
Solidne wykształcenie daje możliwość pracy o charakterze naukowym, nie tylko w sektorze edukacyjnym, ale i wydawniczym.
Kierunek filologia w Katowicach i Gliwicach to jeden z najpopularniejszych kierunków ostatnich lat. Cieszy się on dużym zainteresowaniem, ponieważ wiąże się z wieloma możliwościami zatrudnienia i rozwoju. Jest to także idealny sposób na uzupełnienie swoich kompetencji językowych, nawet jeśli specjalizujesz się w innych dziedzinach zawodowych. Rozwój językowy stanowi jedynie dodatkowy atut dla Twojej sylwetki pracownika na aktualnym rynku pracy.

Gdzie studiować na kierunku filologia w Katowicach?

Studia możesz podjąć na uczelni publicznej: Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej: Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.

Uczelnie na których można studiować kierunek filologia w Katowicach:

czytaj dalej uczelnie w Katowicach

Uczelnie w Katowicach i woj. śląskim - kierunek filologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Śląski w Katowicach (Wydział Humanistyczny UŚ) stacjonarne studia I i II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek filologia w Katowicach i Gliwicach?

Studia filologiczne to aktualnie jeden z najbardziej popularnych kierunków studiów. Umiejętności językowe to bardzo ważny atut ceniony przez pracodawców praktycznie w każdym sektorze zawodowym. Zapewniają one pracę nie tylko w kraju, ale i za granicą. Jeśli i Ty chciałbyś rozwijać się w tym kierunku, pamiętaj o kilku ważnych kwestiach:
 • kandydat ma predyspozycje językowe i nieustannie pragnie je rozwijać;
 • kandydat interesuje się kulturą i literaturą także obcojęzyczną;
 • kandydat pragnie pracować i nieustannie przebywać z językiem, a także pragnie wyspecjalizować się w języku branżowym.
Jeśli odnajdujesz w sobie te cechy, ten kierunek może być idealny dla Ciebie. Pamiętaj jednak, że na jedno miejsce jest wielu kandydatów, dlatego warto przygotować się jak najlepiej do egzaminów maturalnych przede wszystkim z języków obcych na poziomie rozszerzonym.
 
Proces rekrutacji i przedmioty
Wymagania rekrutacyjne pod uwagę biorą zarówno część ustną, jak i pisemną, a niejednokrotnie uczelnie przewidują dodatkowe testy językowe, które na studia zakwalifikują najlepszych, zwłaszcza jeśli dany kandydat będzie chciał studiować jedynie w języku obcym. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronach uczelni.
Prócz wyników z języków obcych, które są podstawą do rekrutacji na studiach filologicznych w Katowicach i Gliwicach, możesz rozważyć także zdawanie innych przedmiotów humanistycznych takich jak:
 • historia,
 • wiedza o społeczeństwie,
 • geografia,
 • język polski.
Twoje szanse wzrosną, jeśli będziesz laureatem lub finalistą konkursu bądź olimpiady. Jeśli czujesz się na siłach i masz taką możliwość, weź pod uwagę udział w olimpiadach językowych bądź humanistycznych. Wysokie wyniki mogą zapewnić zwolnienie ze zdawania egzaminów maturalnych.
Postępowanie rekrutacyjne przebiega podobnie na każdej uczelni. Po rejestracji internetowej, podczas której wypełnisz swoje dane osobowe i wyniki maturalne, pamiętaj o terminowym dostarczeniu odpowiednich dokumentów do Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, gdy tylko znajdziesz się na liście przyjętych. Niezbędne będą: podanie i oświadczenie, świadectwo dojrzałości, dowód osobisty do wglądu, zdjęcia do legitymacji, zaświadczenia o osiągnięciach w olimpiadach i konkursach, jeśli takowe posiadasz. Szczegóły postępowania rekrutacyjnego znajdziesz na stronach uczelni w Katowicach i Gliwicach.
 
STUDIA W KATOWICACH I WOJ. ŚLĄSKIM - ważne informacje

kierunki studiów w Katowicach i woj. śląskim

studia w Katowicach i woj. śląskim

 

FILOLOGIA - ważne informacje

filologia studia

studia filologiczne w Katowicach i woj. śląskim

studia filologiczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Jakie opinie mają studia na kierunku filologia w Katowicach i Gliwicach?

Studia filologiczne w Katowicach i Gliwicach kształcą przyszłych poliglotów i ekspertów w zakresie języków obcych.

Martyna, studentka trzeciego roku studiów licencjackich, wyznała:

Uwielbiam języki obce. Chciałabym być tłumaczem przysięgłym, dlatego wybrałam specjalizację tłumaczeniową. Studia filologiczne zapewniły mi rozwój podstawowych umiejętności językowych z liceum. To był dobry wybór, w końcu robię to, co lubię.

Kierunki filologiczne w Katowicach i woj. śląskim

Rozwiń

19 Uczelni w Katowicach i okolicach

W samych Katowicach studiuje około 80 tys., osób, a w całej metropolii nawet 200 tys. Oprócz Uniwersytetu Ekonomicznego i Politechniki Śląskiej (czyli dwóch najlepiej rozwijających się szkół w regionie) studenci mogą wybierać spośród renomowanych publicznych uczelni o innych profilach: Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Muzycznej, Uniwersytetu Śląskiego, Akademii Sztuk Pięknych oraz uczelni niepublicznych.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują śląskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów w Katowicach

 

 

Komentarze (0)

Popularne

studia

matura 2023

 

 

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2022

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Dzień otwarty https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/1bd10-uniwersytet-szczecinski.jpg Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Zielonogórski, Kampus A, budynek A-29, ul. prof. Z. Szafrana 4a, Zielona Góra https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=uniwersytet%20zielonog%C3%B3rski https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/acf58-uniwersytet-zielona-gora.jpg Uniwersytet Zielonogórski