Psychologia zdrowia - Gdańsk

Psychologia zdrowia - Gdańsk

Studia na kierunku psychologia zdrowia w Gdańsku możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym).

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania

Gdański Uniwersytet Medyczny

Psychologia zdrowia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne

Ścieżki kształcenia na kierunku psychologia zdrowia

25.11.2023

Psychologia zdrowia studia Gdańsk - 2023 | woj. pomorskie

Studia na kierunku psychologia zdrowia to jednolite studia magisterskie, których program kształcenia trwa 5 lat (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia możesz podjąć stacjonarnie lub niestacjonarnie.

Psychologia zdrowia - Gdańsk
Studia na kierunku psychologia zdrowia w Gdańsku
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

 

Opis kierunku

W ramach studiów na kierunku psychologia zdrowia słuchacze uczą się opisywania oraz wyjaśniania zachowań człowieka w odniesieniu do zdrowia oraz choroby. W trakcie kształcenia poruszane są także zagadnienia z zakresu odpowiedniego doboru i posługiwania się narzędziami pozwalającymi diagnozować i stosować techniki pomocy psychologicznej.

 

Praca po studiach

Studia w Gdańsku na kierunku psychologia zdrowia przygotowują absolwentów do pracy w obszarze zdrowia człowieka – w poradniach psychologicznych, prywatnych klinkach zdrowia psychicznego.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Rekrutacja na studia w Gdańsku na kierunku psychologia zdrowia przeznaczona jest dla osób ze starą lub nową maturą. Wymagane jest uzyskanie pozytywnego wyniku na świadectwie maturalnym z takich przedmiotów, jak np.:

 • język polski,
 • język obcy nowożytny,
 • biologia,
 • chemia,
 • filozofia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • historia,
 • matematyka.

Kierunki studiów w Gdańsku, do których należy psychologia zdrowia, prowadzą rekrutację na podstawie konkursu. Kandydatów kwalifikuje się w ramach liczby uzyskanych punktów. 

 * Uczelnie mają określone wymagania rekrutacyjne, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

Psychologia zdrowia w Gdańsku

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA ZDROWIA?

Studia realizowane w ramach kierunku psychologia zdrowia obejmują swoim programem wszystkie zakresy wiedzy i umiejętności psychologicznych. Wykładowcami są uznani psychologowie, lekarze oraz inny specjaliści z zakresu ochrony zdrowia. Osoby te mają udokumentowany dorobek naukowy i łączą pracę naukową z praktyką w zakresie klinicznym.

Uczelnie w Gdańsku w ramach kierunku psychologia zdrowia realizują kształcenie przy współpracy z lekarzami oraz ekspertami z różnych dziedzin medycznych. W efekcie zagadnienia programu kształcenia wykraczają poza ramy dostępne na innych uczelniach.

Siatkę zajęć zaplanowano w taki sposób, aby spełniała wymagania międzynarodowych standardów EuroPsy – ujednoliconego ogólnoeuropejskiego wzorca kwalifikacji zawodowych psychologów. Kształcenie odbywa się na podstawie dwóch dostępnych ścieżek psychologicznych.

Studenci mają do wyboru specjalność z zakresu zaburzeń psychicznych i psychosomatycznych oraz neuropsychologię kliniczną.  

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku psychologia zdrowia możemy podzielić na:

1. Typ

 • jednolite studia magisterskie.

2. Tryb:

 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studia na kierunku psychologia zdrowia w zależności od wybranej specjalności, kształcą absolwentów, którzy potrafią opisywać oraz wyjaśniać zachowania ludzkie w kontekście zdrowia oraz choroby. Udzielają także podopiecznym odpowiedniej pomocy.

Dobierają i posługują się narzędziami, dzięki którym umiejętnie diagnozują, stosują różne techniki pomocy psychologicznej oraz współpracują w zespole interdyscyplinarnym dla dobra pacjenta. Wykazują się także obszerną wiedzą w zakresie metodologii badań psychologicznych czy rzetelnego prowadzenia badań naukowych.

Absolwent integruje wiedzę psychologiczną z wiedzą w zakresie neuroanatomii, neuropatologii, neurofizjologii czy obrazowania czynności i struktur mózgu. Ma także kompetencje w zakresie etiologii i diagnozy zaburzeń psychicznych. Potrafi nieść pomoc psychologiczną i prowadzić psychoterapię z uwzględnieniem czynników, które ograniczają lub zaburzają rozwój psychiczny.

Po ukończeniu kształcenia na tym kierunku absolwenci mogą podjąć dalsze kształcenie w formie studiów podyplomowych w każdej dyscyplinie psychologicznej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA ZDROWIA?

Studia na kierunku psychologia zdrowia trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

Psychologia zdrowia w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA ZDROWIA

Studia realizowane w ramach kierunku psychologia zdrowia przygotowują absolwentów do pracy w zakresie zdrowia człowieka. Odnajdą się w przychodniach lekarskich, poradniach psychologiczno-pedagogicznych i gabinetach psychologicznych.

Mogą podjąć pracę również na oddziałach neurologicznych, rehabilitacyjnych, neurochirurgicznych czy psychogeriatrycznych. Bez problemu będą prowadzić konsultacje na oddziale internistycznym. Podejmą pracę również w placówkach świadczących opiekę długoterminową. Absolwent jest też przygotowany do pracy naukowej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku psychologia zdrowia

 • oddziały neurologiczne,
 • oddziały rehabilitacyjne,
 • oddziały neurochirurgiczne,
 • oddziały psychogeriatryczne,
 • oddział internistyczny,
 • placówki świadczące opiekę długoterminową,
 • gabinety psychologiczne,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • przychodnie lekarskie.

Studia na kierunku psychologia zdrowia obejmują wszechstronną wiedzę, która jest ukierunkowana na zdrowie człowieka. Absolwenci bez problemu znajdą więc zatrudnienie w tej branży i wykażą się niezbędnymi umiejętnościami.

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia

 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJ-1e4NozBD0cRCFt8gAWtS5k https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/bfdcf-wsh-wroclaw.jpg Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych
 • ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=Wyższa+Szkoła+Przedsiębiorczości+i+Administracji+w+Lublinie https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/67f82-wspa-lublin.jpg Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji UMCS https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJCxKWr2NXIkcRYECcap5lmJQ https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/99092-umcs-kierunki.jpg Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJlUta6UScGEcReTNKOPAxYMc https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/36d11-wsosp-deblin.jpg Lotnicza Akademia Wojskowa
 • UL.ROLNA 43,, 40-555 KATOWICE, WOJ. ŚLĄSKIE https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=wyższa+szkoła+techniczna+katowice https://www.otouczelnie.pl/assets/uploads/uczelnia/b6936-wst-katowice.jpg Akademia Śląska
 • Drzwi Otwarte https://www.google.com/maps/embed/v1/place?q=place_id:ChIJiVhlHiMJqkcR3LRNnD9vans Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie