Elektroradiologia - Gdańsk

Elektroradiologia - Gdańsk

Elektroradiologia - Gdańsk
Dodaj do ulubionych

25.10.2022

Elektroradiologia studia Gdańsk - 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Elektroradiologia to studia licencjackie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku elektroradiologia w Gdańsku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Elektroradiologia dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. anatomii i fizjologii człowieka, obsługi sprzętu radiologicznego, diagnostyki radioizotopowej czy przepisów ochrony radiologicznej.

 

Praca po studiach

Studia w Gdańsku na kierunku Elektroradiologia dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy w zakładach radiologii przy obsłudze m.in. aparatów rentgenografii tradycyjnej, tomografii jądrowego rezonansu medycznego czy skanerów tomografii komputerowej.

czytaj dalej wszystko o Elektroradiologia - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku jest kierunek ELEKTRORADIOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Gdański Uniwersytet Medyczny

Elektroradiologia stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia w Gdańsku na kierunek Elektroradiologia wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia przed kandydatem rekrutacja na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Elektroradiologia:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka,
 • język obcy,
 • informatyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Elektroradiologia w Gdańsku

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ELEKTRORADIOLOGIA?

Elektroradiologia to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Gdańsku. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. anatomii i fizjologii człowieka, obsługi sprzętu radiologicznego, radioterapeutycznego oraz diagnostyki radioizotopowej. Program studiów zakłada także, że studenci zapoznają się z podstawami profilaktyki, promocji zdrowia, epidemiologii oraz edukacji zdrowotnej.

Kierunki studiów w Gdańsku takie jak Elektroradiologia dają studentom możliwość zdobycia umiejętności i wiedzy dotyczących wykonywania badań rentgenodiagnostycznych, na przykład klatki piersiowej, badań kontrastowych czy zasad wykonywania badań tomografii komputerowej i jądrowego rezonansu magnetycznego.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Elektroradiologia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Elektroradiologia dają studentom możliwość zdobycia wiedzy z zakresu np. podstaw fizycznych elektroradiologii, fizyki promieniowania jonizującego, radiobiologii czy radioterapii. Program studiów zakłada również, że studenci zdobędą wiedzę dotyczącą organizacji pracy pracowni rentgenodiagnostyki i diagnostyki obrazowej oraz zasad prowadzenia dokumentacji w niej, a także szczegółową wiedzę dotyczącą specyfiki badań obrazowych w różnych dziedzinach medycyny.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Gdańsku na kierunku Elektroradiologia: fizyczne i techniczne podstawy elektroradiologii, pracownia diagnostyki obrazowej, podstawy naukowej informacji medycznej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU ELEKTRORADIOLOGIA?

Studia na kierunku Elektroradiologia trwają 3 lata (studia I stopnia).

Elektroradiologia w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU ELEKTRORADIOLOGIA

Studia na kierunku Elektroradiologia dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w zakładach radiologii, medycyny nuklearnej, radioterapii oraz w pracowniach elektromedycznych, fizjologii klinicznej, audiologii czy informatyki medycznej. Mogą również znaleźć zatrudnienie w inspekcji ochrony radiologicznej. Mogą zajmować się zarówno obsługą aparatów rentgenografii tradycyjnej, jak i na przykład skanerów tomografii komputerowej, przyspieszaczy liniowych w radioterapii czy gammakamery medycyny nuklearnej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Elektroradiologia:

 • zakłady radiologii,
 • zakłady medycyny nuklearnej,
 • zakłady radioterapii,
 • pracownie elektromedyczne,
 • pracownie audiologii,
 • pracownie informatyki medycznej,
 • inspekcja ochrony radiologicznej,
 • obsługa aparatów rentgenografii tradycyjnej, skanerów tomografii komputerowej, przyspieszaczy liniowych w radioterapii itp.

Kierunki medyczne w Gdańsku

cosmetology
farmacja
Rozwiń

Komentarze (0)

wsaib

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia