Farmacja - Gdańsk

Farmacja - Gdańsk

Farmacja - Gdańsk
Dodaj do ulubionych

22.11.2022

Farmacja studia Gdańsk - 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Farmacja to studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5,5 roku (jednolite studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.
 

Studia na kierunku farmacja w Gdańsku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5,5 roku (studia jednolite magisterskie)

Opis kierunku

Studia na kierunku Farmacja dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. historii farmacji, etyki zawodowej, psychologii i socjologii, chemii czy farmakognozji.
 

Praca po studiach

Studia w Gdańsku na kierunku Farmacja dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w aptekach szpitalnych i ogólnodostępnych czy w przemyśle farmaceutycznym.

 

czytaj dalej wszystko o Farmacja - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku jest kierunek FARMACJA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Gdański Uniwersytet Medyczny

Farmacja stopień: (Jednolite), czas trwania: 5,5 roku
tryb: stacjonarne

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia w Gdańsku na kierunek Farmacja wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia przed kandydatem rekrutacja na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Farmacja:

 • chemia,
 • biologia,
 • fizyka,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Farmacja w Gdańsku

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FARMACJA?

Farmacja to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Gdańsku. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności zarówno z dziedzin ogólnych, jak np. historia farmacji, jak i z zakresu specjalistycznego, np. farmakognozji, chemii leków czy technologii postaci leku.

Kierunki studiów w Gdańsku takie jak Farmacja umożliwiają studentom również zdobycie umiejętności praktycznych poprzez trwającą 6 miesięcy praktykę zawodową.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Farmacja możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Farmacja umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. biofizyki, chemii fizycznej, higieny i epidemiologii, podstaw projektowania leków, farmacji klinicznej, toksykologii czy prawa farmaceutycznego. Mogą także np. zapoznać się z historią aptekarstwa i zawodu farmaceuty, a także światowymi organizacjami farmaceutycznymi i innymi organizacjami, które zrzeszają farmaceutów.

Program studiów zakłada, że studenci nauczą się dobierać leki w stanach chorobowych, które nie wymagają konsultacji lekarskiej czy poznają zasady promocji zdrowia, jej zadania oraz rolę farmaceuty w propagowaniu zdrowego stylu życia. Umiejętności, które mogą zdobyć w toku studiów studenci, dotyczą też m.in. oceny i interpretowania wyników badań epidemiologicznych i wyciągania z nich wniosków czy doboru postaci leku dla pacjentów z uwzględnieniem zaleceń klinicznych i potrzeb pacjenta.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Gdańsku na kierunku Farmacja: technologia postaci leku, synteza i technologia środków leczniczych, podstawy radiofarmacji, biotechnologia farmaceutyczna.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FARMACJA?

Studia na kierunku Farmacja trwają 5,5 roku (jednolite studia magisterskie).

 

Farmacja w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5,5 roku magister farmacji

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FARMACJA

Studia na kierunku Farmacja dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy jako farmaceuci, m.in. w aptekach ogólnodostępnych i szpitalnym, a także przy hurtowym i detalicznym obrocie leku czy przy wytwarzaniu leków oraz w przemyśle farmaceutycznym. Mogą też znaleźć zatrudnienie w hurtowniach farmaceutycznych, zakładach opieki zdrowotnej, które prowadzą badania kliniczne, laboratoriach, instytutach naukowo-badawczych czy instytucjach publicznych i prywatnych działających w systemie ochrony zdrowia.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Farmacja:

 • farmaceuta,
 • apteki ogólnodostępne i szpitalne,
 • hurtowy i detaliczny obrót leku,
 • wytwarzanie leków,
 • przemysł farmaceutyczny,
 • hurtownie farmaceutyczne,
 • zakłady opieki zdrowotnej prowadzące badania kliniczne,
 • laboratoria,
 • instytuty naukowo-badawcze,
 • instytucje publiczne i prywatne działające w systemie ochrony zdrowia.

 

Kierunki medyczne w Gdańsku

farmacja
Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia