Inżynieria biomedyczna - Gdańsk

Inżynieria biomedyczna - Gdańsk

Advertisement

Inżynieria biomedyczna - Gdańsk
Dodaj do ulubionych

20.02.2023

Inżynieria biomedyczna studia Gdańsk - 2023 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Inżynieria biomedyczna to studia inżynierskie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.
 

Studia na kierunku inżynieria biomedyczna w Gdańsku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia), 1,5 roku (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Inżynieria biomedyczna dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. chemii, fizyki, inżynierii materiałowej, biopomiarów, elektroniki czy informatyki medycznej.

 

Praca po studiach

Studia w Gdańsku na kierunku Inżynieria biomedyczna dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w laboratoriach, przedsiębiorstwach wprowadzających na rynek nowoczesną aparaturę medyczną czy szpitalach i klinikach wykorzystujących diagnostykę obrazową i laserową.

 

czytaj dalej wszystko o Inżynieria biomedyczna - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku jest kierunek INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Inżynieria biomedyczna +

Wydział Chemiczny stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku,
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria biomedyczna

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Gdańsku na kierunek Inżynieria biomedyczna, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę kryterium podobieństwa między ukończonymi przez kandydata studiami a kierunkiem, na który kandyduje, średnią ocen ze studiów oraz ocenę na dyplomie.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Inżynieria biomedyczna:

 • matematyka,
 • fizyka,
 • chemia,
 • informatyka,
 • język polski,
 • język obcy.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Inżynieria biomedyczna w Gdańsku

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA?

Inżynieria biomedyczna to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Gdańsku. Studenci tego kierunku, oprócz wiedzy teoretycznej, mogą zdobywać również umiejętności praktyczne, np. poprzez zajęcia laboratoryjne czy staż.

Kierunki studiów w Gdańsku takie jak Inżynieria biomedyczne dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Inżynieria biomedyczna możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (inżynierskie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Inżynieria biomedyczna dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. elektroniki, inżynierii materiałowej, chemii, fizyki czy biopomiarów i informatyki medycznej. Program studiów zakłada również, że studenci nauczą się, jak udoskonalać produkcję i obsługę sprzętu medycznego, oprzyrządowania obrażującego czy urządzeń diagnostycznych.

W zależności od wybranej specjalności, studenci kierunku Inżynieria biomedyczna mogą też np. zdobyć wiedzę z zakresu elektroniki medycznej, obrazowania medycznego czy biomechaniki inżynierskiej. Mają także możliwość zapoznania się z zasadami tworzenia systemów i programów informatycznych czy przetwarzania obrazów i pracy sieci teleinformatycznych w środowisku aplikacji biomedycznych. Program studiów zakłada, że mogą również zdobyć wiedzę i umiejętności dotyczące fizyki jądrowej, radiobiologii, technik wykorzystywania promieniowania czy chemii bioorganicznej, analityki klinicznej, toksykologii sądowej czy chemii farmaceutycznej.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Gdańsku na kierunku Inżynieria biomedyczna: techniki obrazowania medycznego, podstawy przetwarzania obrazów, metody badania materiałów i tkanek.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA?

Studia na kierunku Inżynieria biomedyczna trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub od 1,5 roku do 2 lat (studia II stopnia).

 

Inżynieria biomedyczna w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier
studia II stopnia 1,5 roku magister inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

Studia na kierunku Inżynieria biomedyczna dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w ośrodkach badawczo-rozwojowych, przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem nowoczesnej aparatury medycznej, laboratoriach, szpitalach, jednostkach ochrony zdrowia.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Inżynieria biomedyczna:

 • ośrodki badawczo-rozwojowe,
 • laboratoria,
 • przedsiębiorstwa wytwarzające nowoczesną aparaturę medyczną,
 • szpitale,
 • jednostki ochrony zdrowia.

 

Kierunki inżynierskie i techniczne w Gdańsku

architektura
nawigacja
transport
Rozwiń

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia