Fizyka medyczna - Gdańsk

Fizyka medyczna - Gdańsk

Fizyka medyczna - Gdańsk
Dodaj do ulubionych

24.11.2022

Fizyka medyczna studia Gdańsk - 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku Fizyka medyczna to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym.

Studia na kierunku fizyka medyczna w Gdańsku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Opis kierunku

Studia na kierunku Fizyka medyczna dają studentom możliwość zdobycia wiedzy w zakresie m.in. fizyki oraz matematyki, a także umiejętność pracy laboratoryjnej.

 

Praca po studiach

Studia w Gdańsku na kierunku Fizyka medyczna dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w zakładach opieki zdrowotnej, pracowniach radiologii czy radioterapii.

czytaj dalej wszystko o Fizyka medyczna - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku jest kierunek FIZYKA MEDYCZNA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański

Fizyka medyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie fizyka medyczna jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

Inżynieria biomedyczna stopień: (I)  (II), czas trwania: 3,5 roku • 1,5 roku
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku inżynieria biomedyczna

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE? / WYMAGANIA REKRUTACYJNE

Rekrutacja na studia w Gdańsku na kierunek Fizyka medyczna, w przypadku studiów I stopnia, wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Z kolei rekrutacja na studia II stopnia bierze pod uwagę ocenę na dyplomie oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Fizyka medyczna:

 • biologia,
 • język angielski,
 • chemia,
 • fizyka,
 • matematyka.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Fizyka medyczna w Gdańsku

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZYKA MEDYCZNA?

Fizyka medyczna to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Gdańsku. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu m.in. fizyki, matematyki oraz pracy laboratoryjnej. Program studiów zakłada też, że studenci zapoznają się z medycznymi zastosowaniami fizyki.

Kierunki studiów w Gdańsku takie jak Fizyka medyczna dają studentom możliwość zdobycia zarówno wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności wykorzystania jej w praktyce poprzez np. zajęcia laboratoryjne.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Fizyka medyczna możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Fizyka medyczna umożliwiają studentom zdobycie wiedzy z zakresu fizyki, zwłaszcza fizyki jądrowej, a także jej zastosowań w medycynie oraz z zakresu prawa atomowego. Program studiów zakłada również, że studenci m.in. zapoznają się z nowoczesnymi metodami diagnostycznymi, procedurami diagnostycznymi i terapeutycznymi czy zdobędą umiejętność interpretacji i prezentacji wyników badań eksperymentalnych i teoretycznych.

Studenci kierunku Fizyka medyczna mogą też nauczyć się, jak posługiwać się bazami danych medycznych i jak stosować właściwe metody naukowe przy wykonywaniu procedur diagnostycznych i terapeutycznych. Wiedza, którą mogą zdobyć studenci w toku studiów, dotyczy także anatomii, fizjologii i patofizjologii oraz nowoczesnych technik informacyjnych, przetwarzania danych czy stosowania metod statystycznych.

Studenci kierunku Fizyka medyczna mogą zdobyć umiejętności i kompetencje w zakresie m.in. kalibracji urządzeń, doboru dawek promieniowania, obsługi sprzętu medycznego czy współpracy z lekarzami przy np. aparatach EKG, aparatach radioterapii onkologicznej czy aparatach do hemodializy.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Gdańsku na kierunku Fizyka medyczna: podstawy medycyny klinicznej i jej diagnostyki obrazowej, biofizyka układów biologicznych, analiza i wizualizacja sygnałów.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU FIZYKA MEDYCZNA?

Studia na kierunku Fizyka medyczna trwają 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

Fizyka medyczna w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU FIZYKA MEDYCZNA

Studia na kierunku Fizyka medyczna dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. w zakładach opieki zdrowotnej, zwłaszcza w pracowniach radiologii, medycyny nuklearnej i radioterapii, jako specjaliści fizyki medycznej.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Fizyka medyczna:

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • pracownie radiologii,
 • pracownie medycyny nuklearnej,
 • pracownie radioterapii.

Popularne kierunki fizyczne w Gdańsku

Kierunki fizyczne w Gdańsku

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2023

zmiany na maturze 2023

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia