Fizjoterapia - Gdańsk

Fizjoterapia - Gdańsk

Fizjoterapia - Gdańsk
Dodaj do ulubionych

15.06.2022

Fizjoterapia studia Gdańsk - 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku fizjoterapia w Gdańsku to studia jednolite magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia jednolite magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra).

Studia na kierunku fizjoterapia w Gdańsku
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Uczelnie

Studia możesz podjąć na 2 uczelniach publicznych - Gdańskim Uniwersytecie Medycznym (GUMED), Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu (AWF) im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku oraz niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej - Wyższa Szkoła Zdrowia w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

 

Opis kierunku

Fizjoterapia to kierunek, na którym studenci dowiadują się, jak utrzymywać ciało w zdrowiu, jak je leczyć w przypadku chorób oraz jak pracować z osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Fizjoterapeuci dzięki swoim zdolnościom gotowi są m.in. do pomagania w utrzymywaniu lub przywracaniu sprawności psychoruchowej człowieka. Studenci poznają tajniki ludzkiego ciała oraz przebieg wielu chorób – uczą się także tego, jak im zapobiegać oraz jak je leczyć z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi oraz specjalistycznej aparatury.

 

Specjalności

Absolwenci tego kierunku mogą szukać zatrudnienia m.in. na stanowiskach, które wymagają uprawnień do pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi. Dzięki temu fizjoterapeuci mają szansę rozwinąć swoją karierę zawodową np. w: publicznych i niepublicznych placówkach ochrony zdrowia, ośrodkach gimnastyki korekcyjnej, ośrodkach rehabilitacyjno-wychowawczych, zakładach pracy chronionej, podmiotach gospodarczych prowadzących działalność prozdrowotną czy placówkach sportowych.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia w Gdańsku na kierunku fizjoterapia w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka.

 

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

Fizjoterapia należy do najpopularniejszych kierunków w Polsce. W roku akademickim 2021/2022 na studiach stacjonarnych jednolitych magisterskich wybrana była przez ponad 10 tys. kandydatów. W Gdańsku najwięcej kandydatów (ponad 640 osób) chciało studiować fizjoterapię w Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku. 

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku fizjoterapia w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić.

 

czytaj dalej wszystko o Fizjoterapia - Gdańsk

Zobacz, na jakich uczelniach w Gdańsku jest kierunek FIZJOTERAPIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Gdański Uniwersytet Medyczny

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku

Fizjoterapia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Jakie wymagania na kierunek Fizjoterapia w Gdańsku?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

 

Kandydaci na fizjoterapię muszą wykazać się podstawową wiedzą medyczną – w tym celu na maturalnej liście powinni oni uwzględnić przedmioty przyrodnicze. Dobrze też, by przyszli studenci potrafili komunikować się za pomocą języka obcego.

dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji na studia

Zasady rekrtuacji na studia

Rekrtuacja na studia krok po kroku

 

W procesie rekrutacji na studia na kierunku fizjoterapia w Gdańsku najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

  biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • informatyka,
 • język obcy,
 • matematyka

Uczelnie niepubliczne w Gdańsku przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Fizjoterapia w Gdańsku

Jak wyglądają studia na kierunku fizjoterapia w Gdańsku?

Jak wyglądają studia na kierunku fizjoterapia w Gdańsku?

Fizjoterapia stanowi jeden z elementów postępowania w dziedzinie ochrony zdrowia – jako kierunek medyczny przygotowuje studentów do prowadzenia działań mających na celu leczenie lub łagodzenie skutków choroby i ich następstw, zapobieganie oraz przywracanie sprawności człowieka w ciągu całego życia.

 

Dowiedz się więcej

studia medyczne w Trójmieście

fizjoterapia studia w Trójmieście

studia w Gdańsku

kierunki studiów w Gdańsku

 

1. Wiedza i umiejętności:

Absolwenci fizjoterapii przygotowani są do udzielania profesjonalnych świadczeń zdrowotnych. W trakcie nauki studenci zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie m.in. diagnostyki funkcjonalnej, planowania i wykonywania zabiegów fizjoterapeutycznych oraz prowadzenia działań na rzecz profilaktyki zdrowia. Fizjoterapeuci dzięki nabytym kompetencjom stanowią wszechstronnie wykształconych specjalistów, którzy zdolni są do koordynowania procesem powrotu pacjenta do zdrowia.

 

Wiedza

Na kierunku fizjoterapia w Gdańsku studenci szkół wyższych zdobywają wiedzę z zakresu różnorodnych dziedzin medycznych i społecznych. Uczestnicy zajęć poznają anatomię i fizjologię człowieka, a także zgłębiają tajniki nauk biochemicznych. W trakcie nauki przyszli specjaliści realizują program przedmiotów kierunkowych, które poświęcone są m.in.: fizjoterapii ogólnej, kinezjologii czy kinezyterapii. Ponadto poszerzają oni swoją wiedzę kliniczną.

Absolwenci fizjoterapii wiedzą, jak postępować w prowadzeniu współpracy z pacjentem, a także rozumieją trudności, które mogą się w jej trakcie pojawić. Specjaliści tego kierunku wiedzą, w jaki sposób postępować m.in. z osobami starszymi, kobietami w ciąży oraz dziećmi. Poprawnie prowadzą dokumentację medyczną i znają zasady tworzenia i rozwoju własnej działalności gospodarczej.

 

Wiedza, którą mają absolwenci fizjoterapii:

 • rozumieją medyczne i społeczne aspekty fizjoterapii
 • znają anatomię i fizjologię człowieka oraz podstawy biochemii
 • znają podstawy fizjoterapii ogólnej, kinezjologii i kinezyterapii
 • rozumieją kliniczne problemy pacjentów fizjoterapeuty
 • prowadzą współpracę z pacjentami i rozwiązują problemy w niej występujące
 • pracują m.in. z osobami chorymi, niepełnosprawnymi lub starszymi, kobietami w ciąży i dziećmi
 • prowadzą dokumentację medyczną
 • znają zasady tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej

 

 

Umiejętności

Fizjoterapeuci odpowiadają za przywracanie i utrzymywanie sprawności psychofizycznej pacjentów oraz klientów. Studenci tego kierunku szkolą się w zakresie m.in. wykonywania zabiegów z zakresu fizjoterapii – absolwenci potrafią poprawnie wykonywać masaże i terapie manualne, a także stosują inne metody fizjoterapeutyczne.

Specjaliści tej dziedziny umiejętnie kontrolują efekty postępowania fizjoterapeutycznego i odpowiednio dobierają wyroby medyczne do konkretnych dysfunkcji i potrzeb pacjenta. Absolwenci tego kierunku dbają o zdrowie, kulturę fizyczną oraz edukację zdrowotną zarówno w przestrzeni prywatnej, jak i publicznej.

 

Umiejętności, które mają absolwenci fizjoterapii:

 • przywracają i utrzymują sprawność psychofizyczną pacjentów i klientów
 • wykonują zabiegi fizjoterapeutyczne (m.in. masaże i terapie manualne)
 • kontrolują efekty postępowania fizjoterapeutycznego
 • dobierają odpowiednie wyroby medyczne do dysfunkcji i potrzeb pacjenta
 • prowadzą działania doradcze w zakresie fizjoterapii
 • dbają o zdrowie, kulturę fizyczną i edukację zdrowotną


 

2. Poziom i forma studiów

 

1. Poziom:

 

2. Forma:


Studia w Gdańsku na kierunku fizjoterapia realizowane są w ramach studiów jednolitych magisterskich i trwają 5 lat. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Stacjonarne studia pozwalają studentom rozwijać różnorodne kompetencje ogólne, specjalistyczne oraz interpersonalne na terenie uczelni. Dzięki odpowiednim narzędziom oraz nowoczesnym technikom oferowanym przez uczelnie stacjonarni studenci kształcą się w profesjonalnych warunkach.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Niestacjonarna nauka często wiąże się z ograniczonym kontaktem z wykładowcami oraz innymi uczestnikami zajęć. Ten tryb umożliwia jednak studentom podjęcie pracy na pełnym etacie bez konieczności rezygnowania z wykształcenia wyższego. Studenci niestacjonarni powinni aktywnie uczestniczyć w zajęciach oraz samodzielnie poszerzać swoją wiedzę.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.3. Program studiów i przedmioty

W trakcie zajęć studenci fizjoterapii poznają podstawowe i specjalistyczne zagadnienia związane z tą dziedziną. W programie studiów przewidywane są przedmioty poświęcone m.in. chemicznym i biologicznym podstawom fizjoterapii lub poszczególnym zastosowaniom ten nauki w innych dziedzinach medycznych. Studenci tego kierunku uczą się także określonych zabiegów fizjoterapeutycznych oraz zdobywają cenne doświadczenie podczas praktyk m.in. w klinikach czy szpitalach.

 

W programie studiów na kierunku fizjoterapia znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • biochemia
 • kinezjologia
 • fizykoterapia
 • masaż leczniczy
 • terapia manualna
 • fizjoterapia w ortopedii
 • neurologia
 • onkologia
 • reumatologia

 

Dowiedz się więcej:

fizjoterapia - Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Fizjoterapeuci powinni być przygotowani do ciężkiej pracy nie tylko pod względem fizycznym, ale i emocjonalnym. W trakcie swojej pracy niejednokrotnie obserwować będą sytuacje związane m.in. z cierpieniem ludzkim lub chorobami. Dlatego kandydaci na ten kierunek powinni być odporni na stres i potrafić pracować w trudnych warunkach.

Studenci fizjoterapii powinni być empatyczni i wrażliwi, dobrze też, żeby byli otwarci i wyrozumiali. Na tych studiach niezbędne jest zainteresowani naukami medycznymi oraz umiejętność nawiązywania kontaktów. Przyszli specjaliści powinni chcieć nieść pomoc innym oraz być odpowiedzialni. Fizjoterapeuci muszą mieć zdolności organizacyjne i manualne.

 

Predyspozycje kandydatów na studia na kierunek fizjoterapia:

 • zainteresowanie naukami medycznymi
 • otwartość, wyrozumiałość, cierpliwość
 • umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów
 • chęć niesienia pomocy innym, empatia
 • odpowiedzialność, umiejętność pracy w stresie
 • zdolność do podejmowania decyzji
 • zdolność do pracy w trudnych warunkach

 

Specjalizacja fizjoterapeutyczna wymaga od przyszłych ekspertów dużej sprawności manualnej i sprawności fizycznej. Kandydaci na te studia, którzy są osobami niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi, powinni zapoznać się z wymaganiami psychofizycznymi oraz zdrowotnymi na kierunku fizjoterapia na poszczególnych uczelniach.

 

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

studia w Gdańsku

kierunki studiów w Gdańsku

 

FIZJOTERAPIA - ważne informacje

fizjoterapia studia

studia medyczne w Trójmieście

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

Ile trwają studia na kierunku fizjoterapia w Gdańsku?

Program studiów na kierunku fizjoterapia w Gdańsku organizowany jest w ramach studiów jednolitych magisterskich.

dowiedz się więcej

studia I stopnia w Gdańsku

studia II stopnia w Gdańsku

 

Fizjoterapia jako oddzielny kierunek medyczny pozwala studentom zdobyć specjalne kompetencje kliniczne z zakresu usprawniania oraz przywracania sprawności psychoruchowej ludziom, którzy znajdują się na dowolnym etapie wiekowym. Przez 10 semestrów uczestnicy zajęć rozwijają swoją wiedzę medyczną oraz zyskują zdolności związane m.in. z prawidłowym wykonywaniem zabiegów fizjoterapeutycznych. Absolwenci tego kierunku mogą otrzymać dyplom magistra.

Fizjoterapia w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister
Jaka praca po studiach na kierunku fizjoterapia w Gdańsku?

Jaka praca po studiach na kierunku fizjoterapia w Gdańsku?

Wykształcenie na tym kierunku umożliwia fizjoterapeutom podjęcie pracy z osobami niepełnosprawnymi lub tymi, które wskutek choroby czy wypadku borykają się z problemami ruchowymi. Specjalne przygotowanie medyczne otwiera przed absolwentami możliwość podjęcia pracy np. w szpitalu lub klinice leczniczej. Fizjoterapeuci znajdą swoje miejsce także m.in. w sanatoriach, hospicjach, domach opieki czy ośrodkach rehabilitacyjnych.

 

Przykładowe miejsca zatrudnienia dla absolwenta fizjoterapii:

 • szpitale, klinki i lecznice;
 • prywatne i publiczne specjalistyczne przychodnie, np. ortopedyczne;
 • ośrodki rehabilitacyjne;
 • sanatoria;
 • domy opieki;
 • hospicja.

 

Studenci fizjoterapii przygotowują się nie tylko do bezpośredniej pracy z klientami i pacjentami zdrowymi, chorymi lub niepełnosprawnymi, ale także do prowadzenia działań doradczych oraz na rzecz promocji zdrowia. Zapotrzebowanie na usługi fizjoterapeutyczne umożliwia absolwentom tego kierunku znalezienie zatrudnienia np. w: ośrodkach sportu, centrach SPA czy gabinetach odnowy biologicznej.

 

Fizjoterapeuci odnajdą się w miejscach takich jak:

 • ośrodki spa i wellness;
 • gabinety odnowy biologicznej;
 • siłownie i różnego typu ośrodki rekreacyjno-sportowe.

Gdzie studiować na kierunku fizjoterapia w Gdańsku?

Uczelnie na których można studiować kierunek fizjoterapia w Gdańsku 2022/2023:

Uczelnie w Gdańsku - kierunek fizjoterapia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku (Wydział Kultury Fizycznej) stacjonarne studia jednolite więcej
Gdański Uniwersytet Medyczny (Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej) stacjonarne studia jednolite więcej
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku stacjonarne studia jednolite więcej
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne studia jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Kierunki medyczne w Gdańsku

farmacja
Rozwiń

14 Uczelni w Gdańsku

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Gdańsk ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują gdańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź

uczelnie i kierunki studiów w Gdańsku

uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia