Dietetyka - Gdańsk

Dietetyka - Gdańsk

Studia na kierunku dietetyka w Gdańsku możesz podjąć na 1 uczelni publicznej oraz 2 niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku

Dietetyka stopień: (I), czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku dietetyka

Gdański Uniwersytet Medyczny

Dietetyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
forma: stacjonarne, niestacjonarne

15.06.2022

Dietetyka studia Gdańsk - 2022 | woj. pomorskie

Studia na kierunku dietetyka w Gdańsku to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3 lata (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Dietetyka - Gdańsk
Studia na kierunku dietetyka w Gdańsku
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia I i II stopnia
Czas trwania 3 lata (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia)

Uczelnie

Studia możesz podjąć na 1 uczelni publicznej – Gdański Uniwersytet Medyczny GUMED oraz dwóch niepublicznych (prywatnych) szkołach wyższych - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku, Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

 

Opis kierunku

Studenci dietetyki rozwijają kompetencje niezbędne do prowadzenia działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia. Dzięki odpowiednio skonstruowanemu programowi studiów na kierunku dietetyka w Gdańsku przyszli dietetycy kształceni są do pracy w obszarach związanych m.in. z: oceną stanu odżywienia ludności, kontrolą i produkcją żywności, zapobieganiem chorobom żywieniowo-zależnym czy planowaniem racjonalnego żywienia dla różnych grup ludności.

 

Wymagania

W procesie rekrutacji na studia w Gdańsku na kierunku dietetyka w roku akademickim 2022/2023 najczęściej wymagane przedmioty maturalne to: biologia, chemia, fizyka, informatyka, język obcy, matematyka.

*Wymagania mogą się różnić w zależności od uczelni oraz trybu studiów (szczegółowe wymagania w dziale poniżej).

 

Ceny

Studia stacjonarne na kierunku dietetyka w uczelniach publicznych są bezpłatne. Z kolei za naukę w uczelniach niepublicznych oraz na studiach niestacjonarnych w uczelniach publicznych będziemy musieli zapłacić.Ceny wahają się od 4100 zł do 10000 zł za pierwszy rok studiów. (Wykaz opłat za studia znajdziesz w dziale poniżej)

 
Praca po studiach

Dietetyka to kierunek, który przygotowuje studentów do profesjonalnego stawiania czoła poszczególnym chorobom cywilizacyjnym. Wyspecjalizowani dietetycy mogą szukać zatrudnienia w takich miejscach jak np.: placówki sportowe, zakłady cateringowe, szpitale, kliniki czy poradnie żywieniowe i dietetyczne.

Jakie wymagania na kierunek dietetyka w Gdańsku?

Rekrutacja na uczelnie publiczne w Polsce odbywa się na podstawie konkursu świadectw. Oznacza to, że kandydaci do państwowych szkół wyższych powinni wykazać się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych.

dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji na studia

Zasady rekrtuacji na studia

Rekrtuacja na studia krok po kroku

Dietetyka to kierunek poświęcony zagadnieniom o charakterze medycznym. Kandydaci na te studia powinni uwzględnić w liście maturalnych egzaminów głównie przedmioty ścisłe. Studenci dietetyki muszą znać podstawy biologii i chemii – przydatna będzie także wiedza z zakresu m.in. fizyki, matematyki czy informatyki.

W procesie rekrutacji na studia 2022/2023 na kierunku dietetyka w Gdańsku najczęściej brane są pod uwagę następujące przedmioty maturalne:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka
 • informatyka
 • matematyka
 • język obcy

Uczelnie niepubliczne w Gdańsku przyjmują kandydatów najczęściej na podstawie kolejności zgłoszeń.

* Przed rekrutacją na wybrany kierunek należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami obowiązującymi w poszczególnych szkołach wyższych. Szczegółowe wytyczne znaleźć można na oficjalnych stronach rekrutacyjnych uczelni.

Jak wyglądają studia na kierunku dietetyka w Gdańsku?

Jak wyglądają studia na kierunku dietetyka w Gdańsku?

Studenci dietetyki poznają najskuteczniejsze działania w zakresie m.in.: edukacji żywnościowej, promocji zdrowia i żywienia człowieka zdrowego, a także żywienia w różnych stanach chorobowych. Uczestnicy zajęć pogłębiają swoją wiedzę z zakresu nauk nie tylko medycznych, ale i np. społecznych.

Dowiedz się więcej

studia medyczne w Trójmieście

dietetyka studia w Trójmieście

studia w Trójmieście

studia w Gdańsku

kierunki studiów w Gdańsku


 

1. Wiedza i umiejętności:

Dietetycy przygotowani są zarówno do pracy badawczej, jak i doradczej. Studenci zdobywają także podstawową wiedzę z zakresu przedsiębiorstwa, marketingu i zarządzania. Przyszli dietetycy poznają w trakcie zajęć m.in. sposoby oceny stanu odżywienia ludności oraz zasady racjonalnego żywienia. Dietetyka pozwalaj studentom wykształcenie zdolności służących np. zapobieganiu chorobom dietozależnym, promocji zdrowia i urody, a także produkcji lub oceny jakości żywności.

Wiedza
Studenci dietetyki w trakcie studiów dowiadują się, jak odżywianie wpływa na zdrowie, urodę, wigor i kondycję psychiczną człowieka. Absolwenci tego kierunku wiedzą, w jaki sposób profesjonalnie postępować w przypadku m.in. schorzeń onkologicznych, alergii czy nietolerancji pokarmowych.
Przyszli specjaliści uczą się tego, w jaki sposób projektować i prowadzić procesy technologiczne stosowane w produkcji żywności. Studenci dietetyki wykorzystują w praktyce wiedzę z zakresu m.in. biochemii, chemii i mikrobiologii żywności, a także poznają metody ocen żywienia i sposobu odżywienia np. młodzieży, osób dorosłych lub w podeszłym wieku, kobiet w ciąży czy sportowców.

Wiedza, którą mają absolwenci dietetyki:

 • rozumieją wpływ odżywienia na zdrowie, urodę, wigor i kondycję psychiczną człowieka
 • prowadzą działania dietetyczne w zakresie profilaktyki zdrowia osób zdrowych i chorych
 • rozpoznają indywidualne potrzeby pacjentów i klientów
 • projektują i prowadzą procesy technologiczne stosowane w produkcji żywności
 • znają budowę i funkcjonowanie ludzkiego organizmu
 • poznają metody ocen żywienia i sposoby odżywienia osób z różnych grup wiekowych
 • dokonują oceny interakcji żywności i leków


Umiejętności
Studenci tego kierunku uczą się m.in. tego, w jaki sposób opracowywać indywidualny program dietetyczny dla sportowców i osób chcących utrzymać zdrowie i sylwetkę. Uczestnicy zajęć planują i prowadzą programy dotyczące ochrony i promocji zdrowia, a także szkolą się w zakresie diagnostyki czy analizy i interpretacji badań.

Studenci układają odpowiednio dobrane diety zarówno dla osób chorych, jak i zdrowych – w swoich działaniach uwzględniają oni m.in. cechy genetyczne pacjenta, jego styl życia, prywatne preferencje oraz możliwe nietolerancje pokarmowe czy alergie.
Uczestnicy zajęć uczą się tego, w jaki sposób przeprowadzać wywiad żywieniowy, udzielać porady indywidualne i grupowe, obsługiwać i wykorzystywać narzędzia specjalistyczne czy sporządzać określone potrawy. Dietetycy planują i wdrażają odpowiednie postępowania żywieniowe w celu zapobiegania chorobom dietozależnym i ich leczenia.

Umiejętności, które mają absolwenci dietetyki:

 • opracowują indywidualny program dietetyczny dla klientów chcących utrzymać zdrowie i sylwetkę
 • planują i prowadzą programy dotyczące ochrony i promocji zdrowia
 • diagnozują pacjenta, poprawnie interpretują i analizują wyniki badań
 • przeprowadzają wywiad żywieniowy
 • udzielają indywidualnych i grupowych porad dietetycznych
 • obsługują i wykorzystują narzędzia specjalistyczne
 • sporządzają określone potrawy
 • planują i wdrażają postępowania żywieniowe w celu zapobiegania chorobom dietozależnym

 

2. Poziom i forma studiów

 

1. Poziom:

 

2. Forma:


Studia w Gdańsku na kierunku dietetyka realizowane są w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Studia I stopnia trwają 3 lata, studia II stopnia przewidują 2 lata nauki. Studenci mogą rozpocząć studia na tym kierunku zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

 

Studia stacjonarne

Zajęcia stacjonarne na studiach dziennych najczęściej odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach porannych i popołudniowych.

Stacjonarni studenci mogą liczyć na profesjonalne warunki do nauki. Studia stacjonarne pozwalają studentom pracować nie tylko w specjalistycznie wyposażonych salach, ale również pod okiem doświadczonych ekspertów. Stacjonarna nauka na studiach dziennych może utrudnić lub uniemożliwić studentom pracę na pełnym etacie.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych są zazwyczaj bezpłatne. Za stacjonarną naukę na uczelniach prywatnych najczęściej należy zapłacić.

 

Studia niestacjonarne

Zajęcia niestacjonarne mogą odbywać się wieczorowo lub zaocznie. Studenci wieczorowi spotykają się na terenie uczelni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych. Studenci zaoczni pojawiają się tam w weekendy średnio co dwa tygodnie, a ich spotkania przyjmują formę tzw. zjazdów.

Niestacjonarni studenci bez problemu mogą połączyć możliwość studiowania z pracą na pełnym etacie lub rozwijaniem własnych zainteresowań Ograniczony kontakt z prowadzącymi zajęcia może wymagać od studentów zdolności do samodzielnej pracy oraz aktywnego udziału w zajęciach.

Studia niestacjonarne zazwyczaj są płatne zarówno na uczelniach publicznych, jak i niepublicznych.

 

3. Program studiów i przedmioty

Studenci dietetyki poznają biochemiczne i fizyczne podstawy budowy i funkcjonowania ludzkiego ciała. Program tego kierunku przewiduje liczne przedmioty poświęcone medycznym i produkcyjnym aspektom dietetyki. Studenci badają wpływ określonych produktów żywnościowych na zdrowie, wygląd i kondycję człowieka. Ponadto przygotowują się do prowadzenia działań m.in. doradczych i marketingowych w zakresie promocji zdrowia.

 

W programie studiów na kierunku dietetyka znajdziesz takie przedmioty jak np.:

 • genetyka

 • chemia żywności

 • anatomia i fizjologia człowieka

 • promocja zdrowia

 • parazytologia

 • analiza i ocena jakości żywności

 • technologia potraw dietetycznych

 • marketing żywności

 • psychodietetyka

 • aktywność ruchowa w kształtowaniu sylwetki ciała

Przyszli dietetycy zdobywają w trakcie zajęć także podstawową wiedzę, która umożliwia im rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

 

Dowiedz się więcej:

dietetyka - Gdański Uniwersytet Medyczny

dietetyka - Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

dietetyka - Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku

 

4. Jakie predyspozycje i zainteresowania są ważne?

Studenci dietetyki powinni być otwarci i komunikatywni. Dobrze, by kandydaci na ten kierunek wykazywali się wyrozumiałością i cierpliwością. W pracy dietetyka niezbędna jest umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji zawodowych. Specjaliści tej dziedziny muszą być odpowiedzialni i zorganizowani. W studiowaniu dietetyki przydatne będzie zainteresowanie naukami przyrodniczymi.

Kandydaci na dietetykę powinni lubić gotować, a także pracować z ludźmi. W zależności od tego, jakie problemy żywieniowe przyszli specjaliści będą chcieli rozwiązywać, powinni być oni odporni na stres i przygotowani na prowadzenie współpracy z osobami chorymi lub cierpiącymi. Studentom dietetyki przydadzą się także zdolności informatyczne i analityczne.

Predyspozycje kandydatów na studia na kierunek dietetyka:

 • otwartość, komunikatywność
 • wyrozumiałość, cierpliwość
 • umiejętność nawiązywania i utrzymywania relacji zawodowych
 • odpowiedzialność, zorganizowanie
 • zainteresowanie naukami przyrodniczymi
 • zamiłowanie do gotowania i pracy z ludźmi
 • odporność na stres, umiejętność pracy w trudnych warunkach.

 

STUDIA W GDAŃSKU - ważne informacje

studia w Gdańsku

kierunki studiów w Gdańsku

 

DIETETYKA - ważne informacje

dietetyka studia

dietetyka studia online

studia medyczne w Trójmieście

studia medyczne w Polsce

zasady rekrutacji na studia

 

Uczelnie w Gdańsku - kierunek dietetyka:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Gdański Uniwersytet Medyczny (Wydział Nauk o Zdrowiu z Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej) stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej
Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne I stopnia więcej
Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku stacjonarne, niestacjonarne I stopnia, II stopnia więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

Ile trwają studia na kierunku dietetyka w Gdańsku?

Program studiów na kierunku dietetyka w Gdańsku organizowany jest w ramach studiów I stopnia (licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

dowiedz się więcej

studia I stopnia w Gdańsku

studia II stopnia w Gdańsku

 

Pierwsze lata dietetyki pozwalają studentom tego kierunku zdobyć podstawową wiedzę medyczną z zakresu promocji i profilaktyki zdrowego żywienia ludności. Ci, którzy ukończyli studia I stopnia mogą otrzymać tytuł licencjata.

Licencjaci swoją edukację mogą kontynuować m.in. na studiach II stopnia. Po 4 semestrach specjalistycznej nauki mogą oni zawalczyć o dyplom magistra, a także związać swoją karierę zawodową z promocją i profilaktyką zdrowia w zakresie żywienia indywidualnego lub grupowego.

Dietetyka w Gdańsku - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3 lata licencjat
studia II stopnia 2 lata magister
Jaka praca po studiach na kierunku dietetyka w Gdańsku?

Jaka praca po studiach na kierunku dietetyka w Gdańsku?

Kompetencje absolwentów dietetyki pozwalają specjalistom tej dziedziny m.in. prowadzić badania, oceniać jakość żywności, prowadzić działania doradcze w zakresie żywienia czy planowania programów żywienia dla indywidualnych klientów oraz grup.

Przykładowe miejsca zatrudnienia dla absolwentów studiów na kierunku dietetyka w Gdańsku:

 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
 • zakłady żywienia zbiorowego
 • zakłady dostarczające pożywienie do szpitali i innych placówek zdrowego żywienia
 • organizacje konsumenckie
 • placówki sportowe
 • szkolnictwo
 • zakłady produkujące wyposażenie i sprzęt gastronomiczny
 • spółdzielnie mleczarskie, zakłady mięsne itp.
 • gabinety dietetyczne, poradnie specjalistyczne

 

Absolwenci tego kierunku mogą aplikować na różnorodne stanowiska związane m.in. z zapobieganiem chorobom dietozależnym oraz ich leczeniem, promocją zdrowia czy produkcją żywności.

 

Przykładowe stanowiska po studiach na kierunku Dietetyka:

 • dietetyk
 • specjalista ds. ochrony zdrowia
 • edukator żywieniowy w ramach promocji zdrowia
 • dietoterapeuta
 • konsultant dietetyczny


Doświadczeni dietetycy mają szansę rozpocząć własną działalność gospodarczą – specjaliści tej dziedziny mogą otworzyć prywatny gabinet dietetyczny lub poradnię.

Gdzie studiować na kierunku dietetyka w Gdańsku?

Dietetyka studia w Gdańsku - uczelnie 2022/2023:

Dietetyka w Gdańsku

14 Uczelni w Gdańsku

Gdańsk ma wszystko, czego potrzebuje młody człowiek: dobre uczelnie, niesamowity klimat i bogatą historię, puby, bary, kawiarnie… Jako region turystyczny ma rozbudowaną strefę gastronomiczną i hotelową. Studenci nie mają tu żadnych problemów ze znalezieniem dodatkowej pracy.

W kwestii edukacji Gdańsk ma wiele do zaoferowania: działa tutaj 19 uczelni wyższych, w tym 6 publicznych: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Akademia Sztuk Pięknych, Akademia Wychowania Fizycznego i Akademia Muzyczna.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują gdańskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź

uczelnie i kierunki studiów w Gdańsku

uczelnie i kierunki studiów w Trójmieście

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia