Teologia - Katowice

Teologia - Katowice

Studia na kierunku teologia w Katowicach i woj. śląskim możesz podjąć na 1 uczelni publicznej w trybie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym.

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Filtrowanie
Status uczelni
Typ uczelni
Poziom studiów
Forma studiów
Więcej filtrów
Czas trwania
Uniwersytet Śląski w Katowicach

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Teologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
forma: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku teologia

22.02.2024

Teologia- studia Katowice 2024 | woj. śląskie

Studia na kierunku teologia to jednolite studia magisterskie, których program kształcenia trwa 5 lat (studia magisterskie) i kończy się uzyskaniem dyplomu magistra. Specyfika studiów zależy od wyboru ścieżki kształcenia. Studia możesz podjąć stacjonarnym oraz niestacjonarnym.

Teologia - Katowice
Studia na kierunku teologia w Katowicach i woj. śląskim
Rok akademicki 2024/2025
Forma studiów stacjonarne, niestacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Terminy rekrutacji

Rekrutacja na uczelnie, które prowadzą studia na kierunku teologia w Katowicach i woj. śląskim rozpocznie się 3 czerwca 2024 r. i potrwa do 28 lipca 2024 r. | Teologia Katowice i woj. śląskie - terminy rekrutacji >

 

Opis kierunku

W ramach kształcenia na kierunku teologia uczestnicy zgłębiają studium filozofii i uzyskują wiedzę w zakresie historii o początku czy rozwoju chrześcijaństwa. Rozwijają również swoje umiejętności z innych dziedzin – duchowości, liturgii czy prawa kanonicznego.

 

Praca po studiach

Studia w Katowicach umożliwiają absolwentom pracę jako nauczyciele religii czy misjonarze. Mogą podjąć zatrudnienie także w wydawnictwach oraz mediach chrześcijańskich.

Jakie przedmioty zdawać na maturze?

Kierunki studiów w Katowicach, do których zalicza się teologia, prowadzona jest w ramach rankingu utworzonego na podstawie sumy punktów, jakie kandydat uzyskał z egzaminu maturalnego i rozmowy kwalifikacyjnej. Pod uwagę brany jest wynik z takich przedmiotów, jak np.:

 • język polski,
 • język angielski.

Rekrutacja na studia w Katowicach obejmuje również rozmowę kwalifikacyjną w zakresie podstawowych wiadomości z religii i motywacji wyboru tego kształcenia. Kandydat powinien uzyskać co najmniej 30 punktów w ramach przeprowadzanej rozmowy.

 *Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TEOLOGIA?

Studia na kierunku teologia, opierają się na pogłębianiu studium filozofii – logiki i historii filozofii. W siatce zajęć uwzględniono także wprowadzenie do właściwego studium teologii, historii o początku i rozwoju chrześcijaństwa. Trzonem siatki zajęć jest teologia biblijna oraz systematyczna.

Aby student został dopuszczony do egzaminu dyplomowanego, musi osiągnąć efekty uczenia przewidziane w programie studiów. Warunek ukończenia studiów stanowi otrzymanie pozytywnej oceny przygotowanej przez studenta pracy dyplomowej.

Wykładowcy w trakcie zajęć mają bezpośredni kontakt ze studentami, umożliwiając im lepsze efekty w zdobywaniu wiedzy. Uczestnicy mogą wybrać jedną z dwóch specjalności – teologię nauczycielską oraz ogólną.

W zależności od ścieżki kształcenia, wymagane są obowiązkowe praktyki, których celem jest skonfrontowanie wiedzy zdobytej w trakcie zajęć z wymaganiami rynku pracy. Celem praktyk jest oswojenie studentów z kulturą pracy.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku teologia możemy podzielić na:

1. Typ

 • jednolite studia magisterskie.

2. Tryb:

 • studia stacjonarne,
 • studia niestacjonarne.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Uczelnie w Katowicach na kierunku teologia, kształcą absolwentów, którzy wykazują się rozbudowaną wiedzą w zakresie podstawowych dyscyplin teologicznych. Obserwują i interpretują zjawiska społeczne, analizując ich powiązania z różnymi obszarami aktywności pedagoga i katechety.

Wykorzystują pogłębioną wiedzę teoretyczną w ramach pedagogiki i psychologii w odniesieniu do teologii. Analizują i interpretują problemy edukacyjne oraz katechetyczne. Korzystają z metod, procedur i dobrych zasad etyki zawodowej do realizowania zadań związanych z różnymi sferami działalności pedagogicznej i katechetycznej z zastosowaniem nowoczesnych strategii edukacyjnych.

Projektują plan własnego rozwoju zawodowego, dokonując analizy swoich działań pedagogicznych i katechetycznych. Dobierają i tworzą materiały oraz środki dydaktyczne w zależności od potrzeb uczniów.

Animują i monitorują realizację zespołowych działań edukacyjnych swoich podopiecznych. Pracują z dziećmi mającymi specjalne potrzeby edukacyjne – w tym również z dziećmi z trudnościami adaptacyjnymi.

Absolwent zna historię Kościoła, zasady ewangelizacji czy działań charytatywnych Kościoła katolickiego. Prowadzi dialog ekumeniczny czy międzyreligijny. Wie, w jaki sposób przygotować konspekt czy scenariusz do prowadzenia lekcji religii.

Samodzielnie wyszukuje oraz analizuje informacje. Korzysta przy tym z różnych źródeł oraz formułuje na tej podstawie krytyczne sądy teologiczne. Przygotuje odmienne prace pisemne oraz wystąpienia ustne w języku polskim oraz wybranym języku obcym.

Uczelnie w Katowicach i woj. śląskim - kierunek teologia:

Uczelnia Forma studiów Poziom studiów  
Uniwersytet Śląski w Katowicach (Wydział Teologiczny UŚ) stacjonarne, niestacjonarne jednolite więcej

Tabela uwzględnia uczelnie, które prowadzą studia w ramach kierunku lub specjalności

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TEOLOGIA?

Studia na kierunku teologia trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

Teologia w Katowicach i woj. śląskim - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TEOLOGIA

Kształcenie przygotowuje uczestników do podjęcia pracy w roli nauczycieli religii w placówkach oświatowych. Mogą znaleźć zatrudnienie w szkołach publicznych oraz prywatnych.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku teologia

 • nauczyciele religii,
 • placówki oświaty,
 • wydawnictwa,
 • media chrześcijańskie,
 • misjonarze,
 • kapłani.

Studia na kierunku teologia to unikatowy program zajęć, który pozwala uczestnikom uzyskać niezbędne kwalifikacje wymagane do pełnienia roli nauczycieli oraz osób przekazujących wiedzę z zakresu filozofii czy religii.

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Teologia Katowice i woj. śląskie studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Teologia Katowice i woj. śląskie studia stacjonarne

Teologia Katowice i woj. śląskie studia niestacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku teologia w Katowicach i woj. śląskim

Studia jednolite

Teologia w Katowicach i woj. śląskim

Popularne kierunki teologiczne w Katowicach i woj. śląskim

komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia