Teologia - Toruń
Dodaj do ulubionych

03.03.2023

Teologia studia Toruń 2023 | woj. kujawsko-pomorskie

Studia na kierunku Teologia to jednolite studia magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 5 lat (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (magistra). Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym. Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności.

Studia na kierunku teologia w Toruniu
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia jednolite magisterskie
Czas trwania 5 lat (studia jednolite magisterskie)

Uczelnie

W Toruniu teologię możesz studiować w ramach kierunku na 1 uczelni publicznej: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Teologiczny UMK).

 

Opis kierunku

Studia na kierunku Teologia dają studentom możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. filozofii, teologii, pedagogiki, katolickiej nauki społecznej, psychologii czy prawa kanonicznego.

 

Praca po studiach

Studia w Toruniu na kierunku Teologia dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. jako nauczyciele-katecheci, w wydawnictwach i mediach chrześcijańskich czy jako kapłani.

 

czytaj dalej wszystko o Teologia - Toruń

Zobacz, na jakich uczelniach w Toruniu jest kierunek TEOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Teologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku teologia

JAKIE PRZEDMIOTY ZDAWAĆ NA MATURZE?

Rekrutacja na studia w Toruniu na kierunek Teologia wymaga od kandydatów egzaminów maturalnych z konkretnych przedmiotów. Przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego warto sprawdzić, jakie dokładnie wymagania stawia przed kandydatem rekrutacja na studia.

Najczęściej wymagane przedmioty maturalne w procesie rekrutacyjnym na studia na kierunku Teologia:

 • język polski,
 • język obcy,
 • matematyka,
 • biologia,
 • geografia,
 • historia,
 • WOS,
 • filozofia,
 • historia sztuki.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

 

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TEOLOGIA?

Teologia to kierunek studiów oferowany przez szkoły wyższe w Toruniu. Studenci tego kierunku mają możliwość zdobycia nie tylko wiedzy teoretycznej, ale i umiejętności praktycznych, np. poprzez praktyki zawodowe.

Kierunki studiów w Toruniu takie jak Teologia dają studentom możliwość wyboru specjalności, przez co mogą oni uczestniczyć w zajęciach zgodnych z ich zainteresowaniami i przyszłymi planami zawodowymi.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Teologia możemy podzielić na:

1. Typ

 • Studia jednolite magisterskie

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

   

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Kierunki studiów takie jak Teologia umożliwiają studentom zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie m.in. filozofii, nauk biblijnych, teologii systematycznej i praktycznej, duchowości i liturgiki. Program studiów zakłada też, że studenci zdobędą wiedzę z zakresu nauk społecznych, np. pedagogiki, katolickiej nauki społecznej, psychologii oraz prawa kanonicznego, a także wiedzę o chrześcijańskim dziedzictwie kulturowym.

Studenci kierunku Teologia mogą również zdobyć umiejętności z zakresu m.in. analizy tekstów filozoficznych, teologicznych i biblijnych czy prowadzenia krytycznych analiz. Mają także możliwość zapoznania się ze współczesnym nauczaniem Kościoła katolickiego odnośnie relacji wiary i rozumu, zapoznania się z zagadnieniami z zakresu filozofii Boga, religii czy przyrody oraz antropologii filozoficznej.

Program studiów zakłada, że studenci będą uczestniczyć w zajęciach z filozofii kultury, sztuki i techniki, filozofii społeczno-politycznej oraz historii i geografii biblijnej. W zależności od wybranej specjalności, studenci kierunku Teologia mogą również zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki czy zapoznać się z poszczególnymi częściami Pisma Świętego.

Przykładowe przedmioty oferowane przez uczelnie w Toruniu na kierunku Teologia: teologia duchowości, teologia moralna fundamentalna, historia Kościoła w starożytności.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU TEOLOGIA?

Studia na kierunku Teologia trwają 5 lat (jednolite studia magisterskie).

 

Teologia w Toruniu - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
jednolite magisterskie 5 lat magister

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU TEOLOGIA

Studia na kierunku Teologia dają ich absolwentom możliwość znalezienia pracy m.in. jako nauczyciele religii, a także w dziedzinach związanych z wykształceniem teologicznym. Mogą pełnić również funkcje kapłana oraz znaleźć zatrudnienie w instytucjach kulturalnych czy mediach związanych z chrześcijaństwem i wiarą.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku Teologia:

 • nauczyciel religii,
 • kapłan,
 • instytucje kulturalne,
 • media i wydawnictwa chrześcijańskie,
 • instytucje zajmujące się szerzeniem wiary.

 

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Teologia Toruń studia jednolite magisterskie


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Teologia Toruń studia stacjonarne

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku teologia w Toruniu

Studia jednolite

Popularne kierunki teologiczne w Toruniu

Kierunki teologiczne w Toruniu

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Teologia w miastach

Nadchodzące wydarzenia