Gospodarka nieruchomościami - studia podyplomowe we Wrocławiu

Gospodarka nieruchomościami - studia podyplomowe we Wrocławiu

Gospodarka nieruchomościami - studia podyplomowe we Wrocławiu
Dodaj do ulubionych

Gospodarka nieruchomościami - studia podyplomowe we Wrocławiu

Studia na kierunku gospodarka nieruchomościami to studia podyplomowe, których program kształcenia trwa 1 rok. Studia możesz podjąć w formie niestacjonarnej.

 

Studia podyplomowe we Wrocławiu, do których należy gospodarka nieruchomościami, skupiają się na przekazaniu uczestnikom umiejętności oraz wiedzy z zakresu prawnych aspektów gospodarowania nieruchomościami. W programie kształcenia uwzględniono zarówno wykłady, jak i praktyczne warsztaty umożliwiające zdobicie wiedzy na temat zespołowego rozwiązywania problemów prawnych.

Absolwenci po ukończeniu tego kierunku są przygotowani do pracy w roli zarządców nieruchomości oraz rzeczoznawców majątkowych przy wycenie nieruchomości.

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek gospodarka nieruchomościami - studia podyplomowe

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska

JAKIE WYMAGANIA REKRUTACYJNE?

Studia we Wrocławiu na tym kierunku adresowane są do absolwentów studiów wyższych po dowolnej ścieżce dydaktycznej. To doskonała propozycja dla osób interesujących się uzyskaniem państwowych uprawnień do wykonywania zawodu rzeczoznawcy majątkowego.

Kandydatem może być też pracownik banku czy spółdzielni mieszkaniowej. To również świetna propozycja dla deweloperów, architektów czy administratorów budynków.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI?

Studia obejmują tematykę zarządzania, utrzymania i wyceny nieruchomości różnego przeznaczenia. Uczestnicy mają możliwość zapoznania się z podstawami prawa rzeczowego, zobowiązań, ochrony danych osobowych, zamówień publicznych czy ekonomicznymi podstawami rynku nieruchomości.

Program zajęć został przygotowany przy ścisłej współpracy z praktykami zawodowymi. Dzięki temu dostarcza aktualne treści dydaktyczne, które odpowiadają wymaganiom rynku pracy. Studenci korzystają jednocześnie z nowoczesnych urządzeń czy programów komputerowych, które wspierają zdobywanie wiedzy i kompetencji zawodowych. Mają też możliwość kontaktu z gronem praktyków i specjalistów, co stwarza im warunki do rozwoju umiejętności.

 

1. Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku gospodarka nieruchomościami, możemy podzielić na:

1. Typ

2. Tryb:

 

2. Zdobywana wiedza i umiejętności

Po ukończeniu studiów na tym kierunku absolwenci mają obszerną wiedzę i kompetencje w zakresie prawa, ekonomii czy dziedzin technicznych obejmujących tematykę gospodarowania nieruchomościami.

Zdobywają także umiejętności posługiwania się przepisami prawa i nakazami etyki w ramach obrotu nieruchomościami. Znają metody wyceny obiektów budowlanych i zarządzania budynkami komercyjnymi oraz mieszkaniowymi.

Potrafią w efekcie planować inwestycje, analizować sytuację i transakcje na rynku nieruchomości.

 

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI?

Studia na kierunku gospodarka nieruchomościami, trwają 1 rok (studia podyplomowe).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU gospodarka nieruchomościami

Kształcenie na tym kierunku umożliwia absolwentom zdobycie niezbędnych kwalifikacji w zakresie prawa gospodarowania nieruchomościami. Absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień w zawodzie rzeczoznawcy majątkowego.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku gospodarka nieruchomościami

  • agenci nieruchomości,
  • analitycy rynku nieruchomości,
  • specjaliści do spraw inwestycji nieruchomości,
  • kierownicy biur nieruchomości,
  • pośrednicy obrotu nieruchomości,
  • zarządcy nieruchomości,
  • firmy deweloperskie,
  • firmy doradcze.

Kształcenie na tym kierunku studiów realizowane jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładowców i praktyków zawodowych, którzy mają doświadczenie i kompetencje środowiskowe w zakresie gospodarki nieruchomości. Uczestnicy w trakcie roku akademickiego mają kontakt z gronem specjalistów, co stwarza duże możliwości rozwoju oraz profilowania kompetencji absolwentów czy ich zatrudnienia. Studenci korzystają także z nowoczesnej infrastruktury technicznej oraz narzędzi informatycznych wspierających naukę.

Komentarze (0)