Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Toruń

Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Toruń

Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Toruń

Studia I stopnia

w Toruniu 2022

Odkryj studia I stopnia w Toruniu i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia I stopnia Toruń (licencjackie i inżynierskie)

Studia I stopnia w Toruniu to studia licencjackie lub inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 4 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub inżyniera). Ukończenie studiów I stopnia umożliwia podjęcie studiów II stopnia na tym samym kierunku lub kierunkach pokrewnych.

Na studia I stopnia przyjmowane są osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym)

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w Toruniu

Kierunki studiów - Toruń: znaleziono 88

Uczelnia
Grupa kierunku
I stopnia
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Archeologia I stopnia stacjonarne
Architektura informacji I stopnia stacjonarne
Architektura wnętrz I stopnia stacjonarne
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją I stopnia stacjonarne
Astronomia I stopnia stacjonarne
Audiofonologia I stopnia stacjonarne
Automatyka i robotyka I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia I stopnia stacjonarne
Biologia sądowa I stopnia stacjonarne
Biotechnologia I stopnia stacjonarne
Biotechnologia medyczna I stopnia stacjonarne
Chemia I stopnia stacjonarne
Chemia i technologia żywności I stopnia stacjonarne
Chemia kosmetyczna I stopnia stacjonarne
Chemia medyczna I stopnia stacjonarne
Design w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dietetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia stacjonarne
Elektroradiologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Engineering management I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Etnologia i antropologia kulturowa I stopnia stacjonarne
Filologia angielska I stopnia stacjonarne
Filologia bałkańska I stopnia stacjonarne
Filologia germańska I stopnia stacjonarne
Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie I stopnia stacjonarne
Filologia polska I stopnia stacjonarne
Filologia romańska I stopnia stacjonarne
Filologia rosyjska I stopnia stacjonarne
Filologia włoska I stopnia stacjonarne
Filozofia I stopnia stacjonarne
Finance and accounting I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Fizyka I stopnia stacjonarne
Fizyka techniczna I stopnia stacjonarne
Geografia i kształtowanie środowiska I stopnia stacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia stacjonarne
Historia I stopnia stacjonarne
Historia sztuki I stopnia stacjonarne
Informatyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka medialna I stopnia stacjonarne
Informatyka stosowana I stopnia stacjonarne
Informatyka w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Informatyka w biznesie studia inżynierskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria zarządzania I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
It in business I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Japonistyka I stopnia stacjonarne
Kognitywistyka I stopnia stacjonarne
Komunikacja i psychologia w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kosmetologia I stopnia stacjonarne
Krytyka artystyczna I stopnia stacjonarne
Kulturoznawstwo I stopnia stacjonarne
Lingwistyka praktyczna i copywriting I stopnia stacjonarne
Lingwistyka stosowana I stopnia stacjonarne
Logistics I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logistyka - studia inżynierskie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Management I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Matematyka I stopnia stacjonarne
Matematyka i ekonomia I stopnia stacjonarne
Matematyka stosowana I stopnia stacjonarne
Medioznawstwo I stopnia stacjonarne
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne I stopnia stacjonarne
Nauki o rodzinie I stopnia stacjonarne
Ochrona dóbr kultury I stopnia stacjonarne
Optyka okularowa z elementami optometrii I stopnia stacjonarne
Pedagogika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pielęgniarstwo I stopnia stacjonarne
Politologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Położnictwo I stopnia stacjonarne
Praca socjalna I stopnia stacjonarne
Prawo w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia w biznesie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ratownictwo medyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Socjologia I stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopnia stacjonarne
Studia skandynawsko-bałtyckie I stopnia stacjonarne
Sztuka mediów i edukacja wizualna I stopnia stacjonarne
Terapia zajęciowa I stopnia stacjonarne
Tourism and recreation I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Wojskoznawstwo I stopnia stacjonarne
Zarządzanie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Zarządzanie - studia online I stopnia online
 

Uczelnie w Toruniu

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierunki studiów: 100 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 41 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 12

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Kierunki studiów: 25 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 104 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Kierunki studiów w Toruniu - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Komentarze (0)