Computer science - Wrocław

Computer science - Wrocław

Computer science - Wrocław

Studia we Wrocławiu

computer science

Odkryj kierunek computer science we Wrocławiu i sprawdź gdzie możesz studiować

Dodaj do ulubionych

Computer science studia Wrocław | woj. dolnośląskie

Studia na kierunku kosmetologia we Wrocławiu to studia licencjackie lub magisterskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub magistra).

Studia możesz podjąć na uczelni niepublicznej (prywatnej) szkole wyższej w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. 

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia (to zdanie dodajemy jeśli są specjalności lub ścieżki). Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Computer science - Wrocław

Zobacz, na jakich uczelniach w mieście Wrocławiu jest kierunek computer science

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej

Jednostka prowadząca

Computer science stopień: (I)  (II), czas trwania: 2 lata • 3-3,5 roku • 3,5-4 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek computer science we Wrocławiu?

W przypadku uczelni prywatnych wymogi rekrutacyjne ograniczają się do złożenia wymaganych dokumentów we wskazanym terminie. Kandydaci wypełniają kwestionariusz osobowy, przedstawiają do wglądu świadectwo dojrzałości, przekazują zdjęcia do legitymacji oraz potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej, a także wszystkie potrzebne umowy i podania.

Studenci muszą pozytywnie zaliczyć egzaminy maturalne, jednak wyniki nie odgrywają kluczowej roli, jak w przypadku kierunków proponowanych przez uczelnie publiczne. Jeśli myślisz o studiach w języku angielskim, warto opanować ten język przynajmniej na poziomie podstawowym. Szczegóły kwalifikacyjne znajdziesz na stronie internetowej wybranej uczelni.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.05.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 10.05.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 10.05.2021
do 15.10.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 10.05.2021
do 15.10.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku computer science w Mieście wrocławiu

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Czas trwania studiów na kierunku computer science na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej stac. I stopnia:
3-3,5 roku
(inżynier lub licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
3,5-4 lata
(inżynier lub licencjat)
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

COMPUTER SCIENCE WROCŁAW STUDIA I STOPNIA

COMPUTER SCIENCE WROCŁAW STUDIA II STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek computer science na poszczególnych uczelniach

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

COMPUTER SCIENCE WROCŁAW STUDIA STACJONARNE

COMPUTER SCIENCE WROCŁAW STUDIA NIESTACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku computer science na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek computer science na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na kierunku computer science we Wrocławiu?

 

Uczelnie na których można studiować kierunek computer science we Wrocławiu:

czytaj dalej uczelnie we Wrocławiu

Kierunki informatyczne w mieście Wrocławiu

Rozwiń

Popularne kierunki informatyczne niestacjonarne w mieście Wrocławiu

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU COMPUTER SCIENCE?

Computer science to nowoczesna propozycja kształcenia stawiająca na rozwój w zakresie prężnie rozwijającej się informatyki. Zajęcia prowadzone są w całości w języku angielskim, co pozwala studentom pracować w tym języku na bardzo wysokim poziomie. Absolwenci kierunku zajmują się projektowaniem systemów informatycznych, tworzeniem i testowaniem oprogramowania, przetwarzaniem i analizą danych.

Studia informatyczne mają przygotować kandydatów do zajmowania się rozwiązywaniem złożonych problemów technicznych, a także rozwijania predyspozycji w zakresie programowania czy projektowania graficznego. Informatyka, a w tym przypadku computer science, wymagają od przyszłych studentów kreatywności, a zarazem analitycznego myślenia, które pozwoli im realizować wszystkie przedsięwzięcia na najwyższym poziomie.

 

1. Typ i tryb studiów:


Studia na kierunku computer science możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia I stopnia (licencjackie)
 • Studia II stopnia (magisterskie)

2. Tryb:

 • studia stacjonarne
 • studia niestacjonarne

 

Studia na kierunku computer science we Wrocławiu realizowane są zarówno w ramach pierwszego i drugiego stopnia. Pierwszy stopień to studia licencjackie, które trwają 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata.

Uczelnie we Wrocławiu umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku. 

Studia stacjonarne w uczelniach niepublicznych trybie stacjonarnym i niestacjonarnym zazwyczaj są odpłatne.

 

2. Program studiów i przedmioty

Kierunki studiów we Wrocławiu takie jak computer science realizowane są w języku angielskim. Przez kandydatów na studia postrzegane są jako prestiżowe, a przede wszystkim niezwykle opłacalne. Rynek pracy nieustannie poszukuje ekspertów w zakresie informatyki, ale również poliglotów, którzy poradzą sobie ze współpracą na rynku międzynarodowym. Wykaz uczelni we Wrocławiu, które mają w swojej ofercie tego typu studia informatyczne, znajdziesz w dziale poniżej.

Studenci uczęszczają na zajęcia obowiązkowe dla wszystkich studentów kierunków informatycznych. Nie brakuje programowania, baz danych, sieci komputerowych, grafiki komputerowej. Program kształcenia dostosowany jest do realizowanych specjalności:

 • Programming
 • Computer Network Administrator
 • Computer Graphics (studenci mogą wybrać programowania, sieci komputerowe lub grafikę komputerową)

Ile trwają studia na kierunku computer science we Wrocławiu?

Studia na kierunku computer science we Wrocławiu, w zależności od typu studiów trwają 3,5 roku (studia I stopnia) lub 2 lata (studia II stopnia).

 

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU COMPUTER SCIENCE?

Studia we Wrocławiu na kierunku computer science dają bardzo wiele możliwości pracy na arenie międzynarodowej lub w firmach krajowych, które współpracują z zagranicznymi kontrahentami. W zależności od wybranej specjalności studenci mogą odnaleźć się w pracy na różnych stanowiskach. Absolwenci zatrudniani są w charakterze:

 • programistów
 • analityków i inżynierów systemów
 • administratorów baz danych
 • grafików komputerowych
 • projektantów i programistów gier komputerowych
 • administratorów i projektantów sieci komputerowych

 

Studia informatyczne we Wrocławiu umożliwiają pracę w agencjach reklamowych, w firmach, które zajmują się doradztwem i konsultingiem, w bankach, w instytucjach, które zajmują się bezpieczeństwem systemów i sieci komputerowych, w administracji biurowej i administracji publicznej, w firmach zajmujących się badaniami i rozwojem, w firmach wdrażających nowoczesne rozwiązania informatyczne, w biznesie, w instytucjach państwowych.

25 Uczelni we Wrocławiu

Wrocław jest jednym z największych ośrodków akademickich. Na 10 uczelniach publicznych i kilkunastu niepublicznych studiuje blisko 100 tysięcy studentów. Według rankingów oceniających blisko 200 szkół wyższych, uczelnie we Wrocławiu są jednymi z najlepszych w kraju.

Istotny jest również poziom i zakres kierunków studiów, jakie oferują wrocławskie uczelnie, współpraca z sektorem biznesowym, a także rosnąca współpraca i kontakty międzynarodowe.

Sprawdź uczelnie i kierunki studiów we Wrocławiu

 


#MUSISZ TO WIEDZIEĆ

 

 

Komentarze (0)