Computer science - Łódź

Computer science - Łódź

Computer science - Łódź

Studia w Łodzi

computer science

Odkryj kierunek computer science w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

10.02.2023

Computer science studia Łódź - 2023 | woj. łódzkie

Studia na kierunku computer science to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia na kierunku computer science w Łodzi
Rok akademicki 2023/2024
Forma studiów stacjonarne
Poziom studiów studia I stopnia
Czas trwania 3,5 roku (studia I stopnia)

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

 

Uczelnie
W Łodzi computer science możesz studiować w ramach kierunku lub specjalności na 2 uczelniach publicznych: Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Matematyki i Informatyki UŁ) oraz Politechnice Łódzkiej (Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ, Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ).
 

Opis kierunku

Studia otwierają możliwości na zatrudnienie przyszłych specjalistów nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim i dotyczą m.in. specyfikacji sprzętu komputerowego, czy programowania. Tworzenie aplikacji mobilnych, czy projektowanie grafiki 3D nie powinny stanowić żadnego problemu dla absolwentów kierunku. Praktyczny charakter studiów pozwala na dokładne zapoznanie się z oprogramowaniem, wykorzystywanym przez specjalistów w branży.

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

 

Praca po studiach

Ukończenie kierunku daje wiele możliwości na rozwój zawodowej kariery. Absolwenci doskonale odnajdą się jako programiści, administratorzy baz danych, czy twórcy aplikacji. Mogą również administrować sieciami komputerowymi, czy projektować gry wideo.

czytaj dalej wszystko o Computer science - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek COMPUTER SCIENCE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Computer science +

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku,
tryb: stacjonarne

Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku,
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie computer science jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: stacjonarne, niestacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek computer science?

Kierunek computer science w Łodzi realizowany jest w języku angielskim, dlatego od kandydatów na tego typu studia wymaga się wysokich predyspozycji językowych. Warto wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Computer science w Łodzi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU COMPUTER SCIENCE W ŁODZI?

Computer science to propozycja kształcenia, która prowadzona jest całkowicie w języku angielskim. Opracowywany program kształcenia skupia się na najnowszych dokonaniach z zakresu informatyki, która jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki i techniki.

Odpowiada kształceniu przede wszystkim w ramach informatyki ogólnej. W trakcie poszczególnych etapów edukacji studenci zdobywają podstawową wiedzę obejmującą technologie informatyczne, chociażby programowanie, bazy danych czy systemy i sieci komputerowe. Kierunek gwarantuje zdobycie interdyscyplinarnego wykształcenia, które zwieńczone jest tytułem inżyniera.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Computer science możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Innowacyjny kierunek computer science w Łodzi możesz realizować w ramach pierwszego stopnia. Są to studia inżynierskie, trwające trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Studia tego typu realizowane są w trybie dziennym.

Stacjonarna forma kształcenia odbywa się od poniedziałku do piątku, a proponowany program studiów wypełniony jest zajęciami obowiązkowymi i dodatkowymi oraz praktykami zawodowymi, które umożliwiają zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych zazwyczaj są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci computer science w trakcie całego procesu kształcenia zdobywają wiedzę i umiejętności odnoszące się do szeroko pojmowanych technologii informatycznych z uwzględnieniem algorytmiki, programowania, baz danych, systemów i sieci komputerowych, technologii internetowych, projektowania systemów informatycznych.

Program kształcenia kładzie nacisk na rozwijanie analitycznego i syntetycznego myślenia, które umożliwi niestandardowe podejście, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów, które wymagają stworzenia lub zaadaptowania technologii informatycznych.

Z pewnością będziesz miał/a także okazję opanować różnego rodzaju techniki, które związane są stricte z przetwarzaniem informacji. Bardzo istotne okazuje się tutaj rozwijanie umiejętności logicznego myślenia oraz pracy zespołowej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU COMPUTER SCIENCE W ŁODZI?

Studia na kierunku Computer science trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

Computer science w Łodzi - czas trwania

Poziom studiów czas trwania otrzymywany tytuł
studia I stopnia 3,5 roku inżynier

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU COMPUTER SCIENCE W ŁODZI?

Absolwenci computer science mogą poszczycić się specjalistyczną wiedzą, która obejmuje współczesną informatykę, ale także organizację pracy zespołowej. Dzięki temu odnajdują się w przedsiębiorstwach sektora nowoczesnych technologii.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku computer science:

  • branża informatyczna
  • branża teleinformatyczna
  • przedsiębiorstwa projektujące systemy i oprogramowania komputerowe
  • firmy konsultingowe
  • działy IT
  • ośrodki naukowo-badawcze wdrażające nowe technologie

Absolwenci studiów informatycznych w tym zakresie odnajdą się w pracy na stanowiskach programistów, administratorów systemów informatycznych, administratorów baz danych, webmasterów, specjalistów od zabezpieczeń systemów informatycznych. Z powodzeniem mogą liczyć na zatrudnienie nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Co warto sprawdzić przed rekrutacją na kierunek Computer science w Łodzi?

Poziom i tryb studiów

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

Computer science Łódź studia i stopnia


Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

Computer science Łódź studia stacjonarne

Kierunki informatyczne w Łodzi

Komentarze (0)

Teraz najważniejsze

matura 2024

zmiany na maturze 2024

arkusze maturalne

wyniki matur 2023

rekrutacja na studia

studia

kierunki studiów

studia podyplomowe

 

Ciekawe

 


gdzie studiować

 

 

Nadchodzące wydarzenia