Computer science - Łódź

Computer science - Łódź

Computer science - Łódź

Studia w Łodzi

computer science

Odkryj kierunek computer science w Łodzi i sprawdź gdzie możesz studiować 

Dodaj do ulubionych

Computer science studia Łódź - 2021 | woj. łódzkie

Studia na kierunku computer science to studia inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa 3,5 roku (studia I stopnia) i kończy się uzyskaniem dyplomu (inżyniera).

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym

Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Computer science - Łódź

Zobacz, na jakich uczelniach w Łodzi jest kierunek computer science

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Łódzka

Politechnika Łódzka

Jednostka prowadząca

Computer science +

Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku,
tryb: stacjonarne

Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku,
tryb: stacjonarne

Uczelnie, gdzie computer science jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Łódzki

Uniwersytet Łódzki

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I)  (II), czas trwania: 3 lata • 2 lata
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Jakie wymagania podczas rekrutacji na kierunek computer science?

Kierunek computer science w Łodzi realizowany jest w języku angielskim, dlatego od kandydatów na tego typu studia wymaga się wysokich predyspozycji językowych. Warto wcześniej zapoznać się z wymaganiami rekrutacyjnymi, ponieważ uczelnie ustalają je indywidualnie.

Przyszli studenci muszą przedstawić wyniki z obowiązkowych egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym, ale warto także pokusić się o zdawanie egzaminów dodatkowych na rozszerzeniu. 

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Łódzka Politechnika Łódzka stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.06.2021
do 13.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 18.06.2021
do 13.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 18.06.2021
do 16.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Łódzki Uniwersytet Łódzki stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 24.05.2021
do 08.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 24.05.2021
do 09.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 29.07.2021
do 14.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Czas trwania studiów na kierunku computer science na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
stac. I stopnia:
3,5 roku
(inżynier)
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź jakiego typu znajdziesz studia na poszczególnych uczelniach:

COMPUTER SCIENCE ŁÓDŹ STUDIA I STOPNIA

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek computer science na poszczególnych uczelniach

Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
Przedmioty:

chemia, drugi język obcy, fizyka, informatyka, język angielski, matematyka

Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
Przedmioty:

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Sprawdź w jakim trybie możesz studiować na poszczególnych uczelniach:

COMPUTER SCIENCE ŁÓDŹ STUDIA STACJONARNE

Orientacyjne limity miejsc na kierunku computer science na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
stac. I stopnia:
25
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
stac. I stopnia:
25
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek computer science na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
Politechnika Łódzka
Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
Politechnika Łódzka
Centrum Kształcenia Międzynarodowego (IFE) PŁ
stac. I stopnia:
zapytaj uczelnię
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Kierunki informatyczne w Łodzi

Popularne kierunki informatyczne niestacjonarne w Łodzi

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU COMPUTER SCIENCE W ŁODZI?

Computer science to propozycja kształcenia, która prowadzona jest całkowicie w języku angielskim. Opracowywany program kształcenia skupia się na najnowszych dokonaniach z zakresu informatyki, która jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki i techniki.

Odpowiada kształceniu przede wszystkim w ramach informatyki ogólnej. W trakcie poszczególnych etapów edukacji studenci zdobywają podstawową wiedzę obejmującą technologie informatyczne, chociażby programowanie, bazy danych czy systemy i sieci komputerowe. Kierunek gwarantuje zdobycie interdyscyplinarnego wykształcenia, które zwieńczone jest tytułem inżyniera.

 

Typ i tryb studiów:

Studia na kierunku Computer science możemy podzielić na:

1. Typ

  • Studia I stopnia (licencjackie, inżynierskie)

 

2. Tryb:

  • studia stacjonarne

 

Innowacyjny kierunek computer science w Łodzi możesz realizować w ramach pierwszego stopnia. Są to studia inżynierskie, trwające trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Studia tego typu realizowane są w trybie dziennym.

Stacjonarna forma kształcenia odbywa się od poniedziałku do piątku, a proponowany program studiów wypełniony jest zajęciami obowiązkowymi i dodatkowymi oraz praktykami zawodowymi, które umożliwiają zdobywanie pierwszych doświadczeń zawodowych.

Studia stacjonarne na uczelniach publicznych zazwyczaj są bezpłatne, wymagają jednak uiszczenia opłaty rekrutacyjnej.

 

Zdobywana wiedza i umiejętności

Studenci computer science w trakcie całego procesu kształcenia zdobywają wiedzę i umiejętności odnoszące się do szeroko pojmowanych technologii informatycznych z uwzględnieniem algorytmiki, programowania, baz danych, systemów i sieci komputerowych, technologii internetowych, projektowania systemów informatycznych.

Program kształcenia kładzie nacisk na rozwijanie analitycznego i syntetycznego myślenia, które umożliwi niestandardowe podejście, jeśli chodzi o rozwiązywanie problemów, które wymagają stworzenia lub zaadaptowania technologii informatycznych.

Z pewnością będziesz miał/a także okazję opanować różnego rodzaju techniki, które związane są stricte z przetwarzaniem informacji. Bardzo istotne okazuje się tutaj rozwijanie umiejętności logicznego myślenia oraz pracy zespołowej.

ILE TRWAJĄ STUDIA NA KIERUNKU COMPUTER SCIENCE W ŁODZI?

Studia na kierunku Kosmetologia trwają 3,5 roku (studia I stopnia).

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU COMPUTER SCIENCE W ŁODZI?

Absolwenci computer science mogą poszczycić się specjalistyczną wiedzą, która obejmuje współczesną informatykę, ale także organizację pracy zespołowej. Dzięki temu odnajdują się w przedsiębiorstwach sektora nowoczesnych technologii.

Możliwości zatrudnienia po studiach na kierunku computer science:

  • branża informatyczna
  • branża teleinformatyczna
  • przedsiębiorstwa projektujące systemy i oprogramowania komputerowe
  • firmy konsultingowe
  • działy IT
  • ośrodki naukowo-badawcze wdrażające nowe technologie

Absolwenci studiów informatycznych w tym zakresie odnajdą się w pracy na stanowiskach programistów, administratorów systemów informatycznych, administratorów baz danych, webmasterów, specjalistów od zabezpieczeń systemów informatycznych. Z powodzeniem mogą liczyć na zatrudnienie nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

Komentarze (0)