Studia podyplomowe Częstochowa

Studia podyplomowe Częstochowa

Studia podyplomowe Częstochowa

Największy wybór studiów

podyplomowych w Częstochowie

Odkryj kierunki podyplomowe i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia podyplomowe w Częstochowie 2024

Studia podyplomowe w Częstochowie zazwyczaj trwają 2 semestry, czyli 1 rok akademicki. Zdarza się jednak, że studia podyplomowe trwają dłużej.

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych.

 

STRUDIA PODYPLOMOWE - KIERUNKI W CZĘSTOCHOWIE

Uczelnia
Grupa kierunków
TrybStudia podyplomowe Typ Tryb
Administracja publiczna podyplomowe zjazdy
Analiza danych i big data w zarządzaniu podyplomowe zjazdy
Asystent medyczny podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo i higiena pracy podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo i jakość żywności podyplomowe zjazdy
Bezpieczeństwo wewnętrzne podyplomowe zjazdy
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa podyplomowe zjazdy
Dietetyka - poradnictwo żywieniowe podyplomowe zjazdy
Doradztwo zawodowe podyplomowe zjazdy
Dyrygentura chóralna podyplomowe zjazdy
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – dla pedagogów specjalnych podyplomowe zjazdy
Instrumentalistyka podyplomowe zjazdy
Kameralistyka podyplomowe zjazdy
Kwalifikacyjne studia z neurologopedii podyplomowe zjazdy
Logopedia podyplomowe zjazdy
Materiały i technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych podyplomowe zjazdy
Medycyna estetyczna dla lekarzy podyplomowe zjazdy
Metodyka i metodologia pracy socjalnej podyplomowe zjazdy
Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej podyplomowe zjazdy
Ochrona danych osobowych podyplomowe zjazdy
Ochrona wolności i praw jednostki podyplomowe zjazdy
Oligofrenopedaogogika - edukacja, rewalidacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną podyplomowe zjazdy
Pedagogika specjalna w zakresie edukacji włączającej podyplomowe zjazdy
Pedagogika tańca podyplomowe zjazdy
Pełnomocnik ds. cyberbezpieczeństwa podyplomowe zjazdy
Podatki i doradztwo podatkowe podyplomowe zjazdy
Prawo i zarządzanie w sporcie podyplomowe zjazdy
Programowanie i bazy danych podyplomowe zjazdy
Prowadzenie zespołów instrumentalnych podyplomowe zjazdy
Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym podyplomowe zjazdy
Specjalista ds. kadr i płac podyplomowe zjazdy
Specjalistyczne studia z optometrii podyplomowe zjazdy
Spectrum autyzmu. komunikacja. diagnoza i terapia podyplomowe zjazdy
Studia trenerskie taekwon-do podyplomowe zjazdy
Systemy sap w zarządzaniu przedsiębiorstwem podyplomowe zjazdy
Tyflopedagogika podyplomowe zjazdy
Tyflopedagogika z pismem punktowym braille'a podyplomowe zjazdy
Wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem, w tym z zespołem aspergera oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi podyplomowe zjazdy
Wychowanie fizyczne podyplomowe zjazdy
Wychowanie fizyczne i gimnastyka korekcyjna podyplomowe zjazdy
Wymagania i kompetencje międzynarodowego inżyniera spawalnika (iwe) podyplomowe zjazdy
Zamówienia publiczne w teorii i praktyce podyplomowe zjazdy
Zarządzanie jednostkami publicznymi podyplomowe zjazdy
Zarządzanie ochroną osób i mienia podyplomowe zjazdy
Zarządzanie placówką oświatową podyplomowe zjazdy
Zarządzanie podmiotami leczniczymi podyplomowe zjazdy

ZOBACZ, NA JAKICH UCZELNIACH W CZęSTOCHOWIE SĄ STUDIA PODYPLOMOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Politechnika Częstochowska

Kierunki studiów: 40 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 5 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie

Kierunki studiów: 61 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 42 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 1

Jak wyglądają studia podyplomowe w Częstochowie?

Najważniejszą informacją dla osób, chcących podjąć naukę na studiach podyplomowych jest ta, kto może na takie studia się zapisać. Jak sama nazwa wskazuje, studia podyplomowe mogą podjąć osoby, które posiadają dyplom ukończenia studiów wyższych. Nie jest jednak ważne, jakie studia się ukończyło.

Ponieważ na studia podyplomowe zazwyczaj decydują się dwie grupy ludzi: Ci, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę w danej dziedzinie, uzupełniać wykształcenie i doskonalić czy też aktualizować swoje kwalifikacje w danej branży oraz ci, którzy z jakiegoś powodu chcą zdobyć wykształcenie w nowych kierunkach i specjalnościach oraz przekwalifikować się, by podjąć zatrudnienie w branży nie związanej z zawodem wyuczonym, bez potrzeby przechodzenia przez proces podstawowej nauki na studiach I lub II stopnia.

 

Czas trwania i koszty studiów podyplomowych w Częstochowie

Studia podyplomowe może rozpocząć każdy, kto posiada wyższe wykształcenie. Organizowane są one w większości przypadków „w trybie niestacjonarnym” co oznacza, że zajęcia odbywają się wyłącznie w weekendy, czasami również w piątki, co tydzień lub co dwa tygodnie. Różnice wynikają głównie na poziomie konkretnych uczelni. Podobnie ma się sprawa z opłatami za naukę.

Studia podyplomowe są płatne (wyjątek stanowią studia współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej), niezależnie od tego czy organizowane są przez uczelnie publiczne czy też prywatne. Oplaty uiszcza się za semestr nauki. Są to koszty oscylujące w granicy od 1200 do 3000 złotych za semestr - również w zależności od uczelni ale też konkretnego kierunku.

Opłatę wnosi się zazwyczaj na konto uczelni. Można ją uiścić jednorazowo lub ratalnie, przy czym kwota końcowa może być rozbita tak na trzy jak i na sześć rat. Różny jest też czas trwania studiów podylomowych. Zwykle są to dwa semestry, jednak zdarzają się kierunki, gdzie studia podyplomowe trwają cztery semestry.

 

Oferta studiów podyplomowych w Częstochowie

W Częstochowie znajdują się dwie główne uczelnie, na których można podjąć naukę na studiach podyplomowych. Pierwszą z nich jest Politechnika Częstochowska, drugą Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie. Tutaj przyjrzymy się ofercie właśnie tych dwu uczelni wyższych.

  • Studia podyplomowe na Politechnice Częstochowskiej organizowane są na zlecenie konkretnych zakładów pracy lub na indywidualne zgłoszenia kandydatów.

I mimo ścisłego programu nauki na studia podyplomowe mogą się zapisać absolwenci zarówno uczelni technicznych jak również uniwersytetów oraz innych typów wyższych szkół.Studia podyplomowe prowadzone są na wydziałach:

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Otwarte są tu kierunki: Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie matematyki, Materiały i technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych, Wymagania i kompetencje międzynarodowego inżyniera spawalnika (IWE)

Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów. Otwarte są tu kierunki: Studia podyplomowe dla Optometrystów

Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii. Otwarte są tu kierunki: Chemia analityczna w ochronie środowiska, przemyśle i energetyce, Technologiczne i prawne aspekty gospodarowania odpadami.  

Wydział Zarządzania. Otwarte są tu kierunki: Rachunkowość i podatki w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Ergonomia i bezpieczeństwo pracy, Zarządzanie kadrami w organizacjach, Transport i spedycja, Prognozowanie i analiza danych w przedsiębiorstwie, Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu terytorialnego, Coaching i mentoring biznesowy, PR w samorządzie lokalnym i biznesie.

  • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych na następujących kierunkach:

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesną, Administracja publiczna, Analityka laboratoryjna i bezpieczeństwo żywności, Antropologia kulinarna, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, Case management, Chemia, Chemia środowiska, Detektywistyka i systemy bezpieczeństwa, Doradztwo zawodowe, Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresie nowatorskich metod nauczania języków obcych oraz kultury języka, Edukacja filozoficzno-etyczna, Edukacja dla bezpieczeństwa (WF-H), Edukacja dla bezpieczeństwa (WM-P), Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Edukacja w sztukach plastycznych, Fotografia, Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, Historia i społeczeństwo. Dziedzictwo epok, Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu, Kontrola, audyt i zarządzania bezpieczeństwem informacji, Koordynator gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie, Kreowanie wizerunku publicznego i komunikacja intermedialna, Logopedia (logopeda oświatowy), Matematyka, Multimedia, Nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Nauczanie przyrody, Nowe technologie i media w edukacji, Nowoczesne praktyki teatralne z kwalifikacjami instruktora teatralnego, Odnowa biologiczna z masażem, Oligofrenopedagogika, Podatki i doradztwo podatkowe, Profilaktyka społeczna z elementami doradztwa, Projektowanie wystroju wnętrz , sztuki w architekturze i terenów zielonych, Prozdrowotna profilaktyka jogą, Przygotowanie pedagogiczne z językiem migowym, Psychologia w biznesie, Realizacja obrazu filmowego, Retoryka słowa i obrazu, Technika w nauczaniu, Terapia pedagogiczna dziecka z ADHD i zaburzeniami pokrewnymi, Terapia pedagogiczna z arteterapią, Terapia pedagogiczna z muzykoterapią i choreoterapią, Turystyka i promocja regionu, Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i edukacja uczniów z ASD (autyzm dziecięcy HFA, zespół Aspergera), Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem i niepełnosprawnością złożoną, Wiedza o kulturze w szkole ponadgimnazjalnej, Wiedza o społeczeństwie, Wiedza o społeczeństwie i państwie, Wychowanie fizyczne, Wychowanie Przedszkolne z Terapią, Zamówienia publiczne w teorii i praktyce, Zarządzanie placówką oświatową oraz Zarządzanie podmiotami leczniczymi.

 

Praca po studiach podyplomowych w Częstochowie

Trudno określić jaką pracę można znaleźć po studiach podyplomowych, ponieważ cały sens istnienia studiów podyplomowych polega na ich uniwersalności. Studia podyplomowe przede wszystkim służą do pogłębiania wiedzy w znanej nam dziedzinie - wtedy praca, którą podejmiemy może być związana bezpośrednio z naszymi studiami licencjackimi czy magisterskimi, studia podyplomowe mogą jednak podjąć ludzie, którzy potrzebują szybko się przekwalifikować.

Zmiana kwalifikacji zwykle związana jest z brakiem pracy w zawodzie wyuczonym i potrzebie odnalezienia się na rynku pracy w kompletnie innej branży. Dzięki temu geograf w ciągu roku może zyskać wiedzę i uprawnienia administratora nieruchomości, archeolog zostanie architektem ogrodów, a socjolog optometrystą. Ponieważ trzeba pamiętać o tym, że studia podyplomowe służą do otwierania drzwi do kariery, niezależnie od wcześniejszego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

komentarze (0)