Grafika studia I stopnia - Lublin

Grafika studia I stopnia - Lublin

Grafika studia I stopnia - Lublin

Studia I stopnia w Lublinie

grafika

Odkryj grafikę w Lublinie i sprawdź, gdzie możesz studiować

Grafika studia I stopnia Lublin 2021 | woj. lubelskie

Studia na specjalności Grafika w Lublinie to studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub jednolite magisterskiektórych program kształcenia trwa od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite) i kończy się uzyskaniem dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnymStudia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

czytaj dalej wszystko o Grafika studia I stopnia - Lublin

Uczelnie, gdzie grafika jako specjalność / ścieżka kształcenia

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych stopień: (I), czas trwania: 3 lata
tryb: stacjonarne

Specjalności na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych

Politechnika Lubelska

Politechnika Lubelska

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I), czas trwania: • 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Pokaż więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Jednostka prowadząca

Informatyka stopień: (I), czas trwania: 3,5 roku
tryb: niestacjonarne, stacjonarne

Specjalności na kierunku informatyka

Jakie wymagania podczas rekrutacji na specjalność grafika

Artystyczne kierunki studiów w Lublinie, takie jak grafika, wymagają od przyszłych kandydatów spełnienia kilku podstawowych wymagań. Przygotuj się do matury z języka obcego, informatyki oraz matematyki, a także przygotuj teczkę prac plastycznych.

Następnie przystąpisz do praktycznego sprawdzianu uzdolnień artystycznych. Od ostatecznych rezultatów będzie zależało, czy znajdziesz swoje nazwisko na liście przyjętych. Dokładne wymagania rekrutacyjne znajdziesz na stronie internetowej wybranej przez ciebie uczelni wyższej.

*Wymagania mogą się różnić na poszczególnych uczelniach, dlatego koniecznie trzeba je sprawdzić na stronach rekrutacyjnych szkół wyższych.

szczegółowe wymagania na uczelniach

Terminy rekrutacji na uczelniach 2021/2022

I stopnia i jednolite II stopnia Dodatkowa rekrutacja
Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 17.05.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 09.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 17.05.2021
do 16.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 17.05.2021
do 16.07.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.04.2021
do 09.07.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie stac.STUDIA STACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej
niestac.STUDIA NIESTACJONARNE Termin rekrutacji I stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin rekrutacji II stopnia:
od 01.05.2021
do 30.09.2021
Termin dodatkowej rekrutacji:
Dowiedz się więcej

Terminy rekrutacji mogą się różnić w zależności od wybranego kierunku. Uczelnie mogą prowadzić także dodatkowe nabory, które z reguły trwają do 30 września lub 15 października. Szczegółowe informacje znajdziesz klikając powyższy przycisk "Dowiedz się więcej".

Specjalności / ścieżki kształcenia na kierunku grafika w Lublinie

Studia II stopnia

Studia jednolite

Czas trwania studiów na kierunku grafika na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
2 lata
(magister)
jednolite:
5 lat
(magister)
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat czasu trwania należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Przedmioty maturalne brane pod uwagę w procesie rekrutacji na kierunek grafika na poszczególnych uczelniach

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Przedmioty:

Podstawą kwalifikacji jest egzamin praktyczny z:• rysunku – studium postaci (rysunek wykonany ołówkiem, węglem lub kredką),• malarstwa (martwa natura wykonana w dowolnej technice malarskiej na papierze lub płótnie)

Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat wymagań rekrutacyjnych należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Orientacyjne limity miejsc na kierunku grafika na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat limitów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Progi punktowe na kierunek grafika na poszczególnych uczelniach

I stopnia II stopnia jednolite
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie stac. I stopnia:
-
II stopnia:
zapytaj uczelnię
jednolite:
zapytaj uczelnię
Dowiedz się więcej
niestac. I stopnia:
-
II stopnia:
-
jednolite:
-
Dowiedz się więcej

Szczegółowe informacje na temat progów należy sprawdzić na stronie uczelni poprzez kliknięcie przycisku: "Dowiedz się więcej"

Gdzie studiować na specjalności grafika (studia I stopnia) w Lublinie?

Uczelnie na których można studiować specjalność grafika (studia I stopnia)  w Lublinie

 • Poltechnika Lubelska
 • Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

 

Popularne kierunki artystyczne w Lublinie

Kierunki artystyczne w Lublinie

JAK WYGLĄDAJĄ STUDIA NA KIERUNKU GRAFIKA?

 

Współczesne czasy dynamicznego rozwoju elektroniki i dziedzin powiązanych z informatyką mają niebagatelny wpływ na każdą dziedzinę życia, nawet tę związaną ze sztuką. Grafika jest interdyscyplinarną i aktualną dziedziną, która łączy w sobie sztuki wizualne z pragmatyczną stroną techniczną, dzięki której owoce pracy praktyków tego kierunku znajdują zastosowanie nie tylko w galeriach i innych placówkach kulturalnych, ale również mass-mediach, wydawnictwach prasowych, a także stronach internetowych – w końcu ich graficzne zaplecze jest tym, co przeciętnemu użytkownikowi rzuca się w oczy najbardziej. Studia graficzne posiadają niewątpliwy potencjał użytkowy, a zatem taki, który oferuje stabilną pozycję zawodową na arenie międzynarodowej. Jeśli myślisz o podjęciu tego kierunku, upewnij się, czy:

 • Jesteś uzdolniony artystycznie,
 • interesujesz się zarówno sztukami plastycznymi, rzeźbą, jak i projektowaniem komputerowym,
 • posiadasz wysokie umiejętności manualne.

Jeżeli udzieliłeś twierdzącej odpowiedzi na powyższe pytania, nie musisz się dłużej wahać – prawdopodobnie aplikacja na lubelską grafikę okaże się strzałem w dziesiątkę!

 

Typ i tryb studiów:

Studia na specjalności grafika możemy podzielić na:

1. Typ:

 • Studia jednolite magisterskie

 • Studia I stopnia (inżynierskie, licencjackie)

 • Studia II stopnia (magisterskie)

 

2. Tryb:

 • studia stacjonarne

 • studia niestacjonarne

 

Studia na specjalności grafika w Lublinie realizowane są w ramach pierwszego oraz drugiego stopnia, jak i jednolitych studiów magisterskich. Pierwszy stopień to studia inżynierskie lub licencjackie, które trwają od 3 do 3,5 roku. Drugi stopień to natomiast studia magisterskie, trwające 2 lata. Studia jednolite magisterskie trwają pięć lat.

Uczelnie w Lublinie umożliwiają kształcenie zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. To od Ciebie zależy, w jaki sposób chcesz studiować. Studia dzienne realizowane są od poniedziałku do piątku, natomiast studia niestacjonarne w trybie zaocznym odbywają się zazwyczaj w weekendy od piątku/soboty do niedzieli, z kolei studia niestacjonarne w trybie wieczorowym odbywają się od poniedziałku do piątku.

Studia stacjonarne w uczelniach publicznych są bezpłatne natomiast w uczelniach niepublicznych tryb stacjonarny i niestacjonarny zazwyczaj jest odpłatny.

 

Program studiów i przedmioty

Siatka kształcenia, jaką zaoferują ci studia w Lublinie na kierunku grafika, ma charakter wszechstronny. Jednak szczególny nacisk zostanie położony na wykształceniu odpowiednich umiejętności praktycznych, które są bez wątpienia najcenniejsze dla każdego adepta dowolnej dziedziny sztuki. Pod okiem wykwalifikowanych grafików będziesz kształcił swój estetyczny zamysł, zapoznasz się z teorią kolorów, a dzięki poznaniu najważniejszych dzieł, mających wpływ na kulturę masową, zyskasz szansę do zdobycia cennych inspiracji. Przyszli graficy:

 • poznają podstawy projektowania graficznego
 • nauczą się obsługi specjalnych programów informatycznych i urządzeń ułatwiających tworzenie projektów
 • wykształcą umiejętność wykorzystywania różnych technik drukarskich

 

Edycja i przetwarzanie obrazu cyfrowego pozwoli na wdrażanie poprawek do tworzonych dzieł.

Ile trwają studia I stopnia na specjalności grafika w Lublinie?

Studia na specjalności Grafika w Lublinie, w zależności od typu studiów trwają od 3 do 3,5 roku (studia I stopnia), 2 lata (studia II stopnia) lub 5 lat (studia jednolite).

Studia pierwszego stopnia na specjalności grafika w Lublinie mają charakter studiów licencjackich. Odpowiednio zaprojektowany plan kształcenia umożliwi przyszłym absolwentom uzyskanie podstawowych kompetencji, przekładających się na właściwe kwalifikacje zawodowe. Na zdobycie tytułu licencjata, a zatem wykształcenia wyższego, poświęcisz trzy lata. Następnie będziesz mógł pomyśleć o kontynuowaniu kształcenia na wybranych studiach drugiego stopnia.

JAKA PRACA PO STUDIACH NA KIERUNKU GRAFIKA?

Uczelnie w Lublinie starają się zaoferować najlepsze programy kształcenia, dzięki którym absolwenci zdobywają kompleksową wiedzę i umiejętności, odpowiadające na zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy. Między innymi dlatego po ukończeniu grafiki będziesz mógł liczyć na dobrze płatne zatrudnienie. Jako absolwent znajdziesz pracę w:

 • wszelkich biurach projektowych z branży architektonicznej i informatycznej 
 • agencjach reklamowych
 • wydawnictwach
 • mass-mediach

 

Ponadto zyskasz szansę na założenie własnej działalności gospodarczej.

Komentarze (0)