Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Lublin

Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Lublin

Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Lublin

Studia I stopnia

w Lublinie 2023

Odkryj studia I stopnia w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia I stopnia Lublin (licencjackie i inżynierskie)

Studia I stopnia w Lublinie to studia licencjackie lub inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 4 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub inżyniera). Ukończenie studiów I stopnia umożliwia podjęcie studiów II stopnia na tym samym kierunku lub kierunkach pokrewnych.

Na studia I stopnia przyjmowane są osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) lub online

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w Lublinie

Kierunki studiów - Lublin: znaleziono 192

Uczelnia
Grupa kierunku
I stopnia
Forma studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Poziom studiów Forma studiów
Administracja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Administracja - studia online I stopnia online
Administracja i zarządzanie publiczne I stopnia stacjonarne
Agrobiznes I stopnia stacjonarne
Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana I stopnia stacjonarne
Analityka gospodarcza I stopnia stacjonarne
Analityka środowiskowa i przemysłowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka weterynaryjna I stopnia stacjonarne
Anglistyka I stopnia stacjonarne
Animacja kultury I stopnia stacjonarne
Applied anthropology I stopnia stacjonarne
Archeologia I stopnia stacjonarne
Architektura I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura informacji I stopnia stacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia stacjonarne
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi I stopnia stacjonarne
Behawiorystyka zwierząt I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo radiacyjne I stopnia stacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe I stopnia stacjonarne
Bioinformatyka w biogospodarce I stopnia stacjonarne
Bioinżynieria I stopnia stacjonarne
Biokosmetologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biology I stopnia stacjonarne
Biomedycyna I stopnia stacjonarne
Biotechnologia I stopnia stacjonarne
Budownictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bussiness analytics I stopnia stacjonarne
Chemia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Coaching i doradztwo kariery I stopnia stacjonarne
Computer science I stopnia stacjonarne
Diagnostyka ekoprzestępczości I stopnia stacjonarne
Dietetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia stacjonarne
E-edytorstwo i techniki redakcyjne I stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia stacjonarne
Edukacja techniczno - informatyczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Edytorstwo I stopnia stacjonarne
Ekobiznes I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekoenergetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekologia miasta I stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektroradiologia I stopnia stacjonarne
Elektrotechnika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Enologia i cydrownictwo I stopnia stacjonarne

Poziom studiów na uczelniach

Uczelnie w Lublinie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kierunki studiów: 97 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 30 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunki studiów: 58 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 28 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online Domy studenckie: 4

Politechnika Lubelska

Kierunki studiów: 27 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 11 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska w Lublinie

Kierunki studiów: 19 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 97 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Lubelska Akademia WSEI

Kierunki studiów: 20 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 63 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Kierunki studiów: 56 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kierunki studiów: 18 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 7 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Kierunki studiów: 28 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 33 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Kierunki studiów w Lublinie - Uczelnie

Grupa kierunków
Poziom studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Jak wyglądają studia I stopnia - licencjackie i inżynierskie w Lublinie

Bohater tak popularnego polskiego filmu, jak „Dzień Świra” uważał, że to niedorzeczne, by o życiu decydować za młodu, kiedy jeszcze nie do końca można stwierdzić, czego się chce i czego się od tego życia oczekuje. Aktualny rynek pracy i ogólne opinie społeczne zachęcają do dalszej edukacji, która nie powinna kończyć się na wykształceniu średnim bądź zawodowym. Ale jak podjąć decyzję, kiedy wachlarz kierunków jest tak szeroki, a nasze ambicje nieskończone? Studia pierwszego stopnia są wygodną opcją dalszej edukacji w stopniu wyższym, zwłaszcza że pozwalają łatwo się przebranżowić. Nikt bowiem nie oczekuje, że absolwenci studiów licencjackich  i inżynierskich będą dany kierunek kontynuować na studiach magisterskich. Mogą oni przecież na drugim stopniu wybrać kształcenie w zupełnie innym zakresie.

Studia pierwszego stopnia w Lublinie umożliwiają podjęcie pracy po uzyskaniu tytułu licencjata bądź inżyniera. Wielu środowiskom pracy wystarcza pierwszy etap kształcenia, chociaż pracodawcy zachęcają podwładnych do dalszej edukacji. Studia magisterskie to nie tylko dodatkowe umiejętności i usystematyzowana wiedza, to także wyższe stanowiska i lepsza pensja.

Studia licencjackie w Lublinie trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Studia pierwszego stopnia to również studia inżynierskie, które najczęściej trwają trzy i pół roku. Rekrutacja na studia w Lubinie w ramach licencjatu jest bardzo wymagająca, ale zazwyczaj ogranicza się jedynie do wysokich wyników z egzaminów maturalnych (również na poziomie rozszerzonym). Niektóre kierunki przewidują także rozmowy kwalifikacyjne bądź egzaminy wstępne. Wszelkie niezbędne informacje odnoszące się do zasad kwalifikacyjnych znajdziesz na stronach rekrutacyjnych uczelni w Lublinie.

 

Opinie (1)

Wika Ocena odpowiedz

Jeżeli chodzi o studia licencjackie to ja zdecydowałam się na studia I stopnia w formie online organizowane przez WSKZ. Według mnie jest to bardzo dobra opcja, Obecnie pracodawcy zwracają uwagę zarówno na doświadczenie jak i wiedzę. Dzięki tej formie mogę jednocześnie pracować oraz się uczyć.