Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Lublin

Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Lublin

Studia I stopnia licencjackie i inżynierskie Lublin

Studia I stopnia

w Lublinie 2022

Odkryj studia I stopnia w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Studia I stopnia Lublin (licencjackie i inżynierskie)

Studia I stopnia w Lublinie to studia licencjackie lub inżynierskie, których program kształcenia zazwyczaj trwa od 3 do 4 lat i kończy się uzyskaniem dyplomu (licencjata lub inżyniera). Ukończenie studiów I stopnia umożliwia podjęcie studiów II stopnia na tym samym kierunku lub kierunkach pokrewnych.

Na studia I stopnia przyjmowane są osoby posiadające świadectwo dojrzałości.

Studia możesz podjąć w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym, wieczorowym) lub online

Specyfika studiów zależy od wyboru specjalności / ścieżki kształcenia. Studia gwarantują zdobycie niezbędnych umiejętności, które będą przydatne w przyszłej pracy zawodowej.

WYŚWIETL WIĘCEJZwiń

 

Kierunki studiów w Lublinie

Kierunki studiów - Lublin: znaleziono 189

Uczelnia
Grupa kierunku
I stopnia
Tryb studiów
Czas trwania
Kierunki studiów Typ studiów Tryb studiów
Administracja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Administracja - studia online I stopnia online
Administracja i zarządzanie publiczne I stopnia stacjonarne
Administracja publiczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Agrobiznes I stopnia stacjonarne
Aktywność fizyczna i agroturystyka kwalifikowana I stopnia stacjonarne
Analityka gospodarcza I stopnia stacjonarne
Analityka środowiskowa i przemysłowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Analityka weterynaryjna I stopnia stacjonarne
Anglistyka I stopnia stacjonarne
Animacja kultury I stopnia stacjonarne
Applied anthropology I stopnia stacjonarne
Archeologia I stopnia stacjonarne
Architecture I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Architektura informacji I stopnia stacjonarne
Architektura krajobrazu I stopnia stacjonarne
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi I stopnia stacjonarne
Behawiorystyka zwierząt I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywności I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo i higiena pracy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo narodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biobezpieczeństwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe I stopnia stacjonarne
Bioinżynieria I stopnia stacjonarne
Biokosmetologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Biology I stopnia stacjonarne
Biomedycyna I stopnia stacjonarne
Biotechnologia I stopnia stacjonarne
Biotechnology I stopnia stacjonarne
Budownictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Bussiness analytics I stopnia stacjonarne
Chemia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Computer science I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Dietetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Doradztwo kariery i doradztwo zawodowe I stopnia stacjonarne
Dziennikarstwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Dziennikarstwo - studia online I stopnia online
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna I stopnia stacjonarne
E-edytorstwo i techniki redakcyjne I stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych I stopnia stacjonarne
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej I stopnia stacjonarne
Edukacja techniczno - informatyczna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Edytorstwo I stopnia stacjonarne
Ekobiznes I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekoenergetyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ekologia miasta I stopnia stacjonarne
Ekonomia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Elektroradiologia I stopnia stacjonarne
Elektrotechnika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Enologia i cydrownictwo I stopnia stacjonarne
European studies I stopnia stacjonarne
Europeistyka I stopnia stacjonarne
Filologia angielska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia angielska z lingwistyką stosowaną I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Filologia klasyczna I stopnia stacjonarne
Filologia niderlandzka I stopnia stacjonarne
Filologia polska I stopnia stacjonarne
Filozofia I stopnia stacjonarne
Finance and accounting I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Finanse i rachunkowość I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Finanse i rachunkowość - studia online I stopnia online
Fizyka I stopnia stacjonarne
Fizyka techniczna I stopnia stacjonarne
Gastronomia i sztuka kulinarna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geodezja i kartografia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Geografia I stopnia stacjonarne
Geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe I stopnia stacjonarne
Geoinformatyka I stopnia stacjonarne
Germanistyka I stopnia stacjonarne
Gospodarka obiegu zamkniętego I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Gospodarka przestrzenna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Gospodarka przestrzenna - studia online I stopnia online
Higiena stomatologiczna I stopnia stacjonarne
Hipologia i jeździectwo I stopnia stacjonarne
Hispanistyka I stopnia stacjonarne
Historia I stopnia stacjonarne
Historia sztuki I stopnia stacjonarne
Informatics I stopnia stacjonarne
Informatyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Informatyka - studia online I stopnia online
Interior design I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
International relations I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria bezpieczeństwa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria biomedyczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria ekologiczna I stopnia stacjonarne
Inżynieria i analiza danych I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria logistyki I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria multimediów I stopnia stacjonarne
Inżynieria nowoczesnych materiałów I stopnia stacjonarne
Inżynieria odnawialnych źródeł energii I stopnia stacjonarne
Inżynieria pojazdów I stopnia stacjonarne
Inżynieria recyklingu I stopnia stacjonarne
Inżynieria rolnicza i leśna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynieria środowiska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Inżynierskie zastosowania informatyki w elektrotechnice I stopnia stacjonarne
Italianistyka I stopnia stacjonarne
Italianistyka - studia online I stopnia online
Jazz i muzyka estradowa I stopnia stacjonarne
Journalism and social communication I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kognitywistyka I stopnia stacjonarne
Kosmetologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Krajoznawstwo i turystyka kulturowa I stopnia stacjonarne
Kreatywność społeczna I stopnia stacjonarne
Kryminalistyka w biogospodarce I stopnia stacjonarne
Kryminologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Kulturoznawstwo I stopnia stacjonarne
Leśnictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Lingwistyka stosowana I stopnia stacjonarne
Logistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Logopedia z audiologią I stopnia stacjonarne
Lotnictwo i kosmonautyka I stopnia stacjonarne
Management I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Marketing i komunikacja rynkowa I stopnia stacjonarne
Matematyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Matematyka w finansach I stopnia stacjonarne
Mechanika i budowa maszyn I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Mechatronika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Międzynarodowe stosunki gospodarcze I stopnia stacjonarne
Międzyobszarowe indywidualne studia humanistyczno-społeczne I stopnia stacjonarne
Muzykologia I stopnia stacjonarne
Nauczanie fizyki i informatyki I stopnia stacjonarne
Nauczanie matematyki i informatyki I stopnia stacjonarne
Nauki o rodzinie I stopnia stacjonarne
Nawigacja I stopnia stacjonarne
Nursing I stopnia stacjonarne
Ochrona środowiska I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ogrodnictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pedagogika resocjalizacyjna I stopnia stacjonarne
Philosophy I stopnia stacjonarne
Pielęgnacja zwierząt i animaloterapia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pielęgniarstwo I stopnia stacjonarne
Politologia I stopnia stacjonarne
Polsko - niemieckie studia kulturowe i translatorskie I stopnia stacjonarne
Położnictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Portugalistyka: studia portugalsko-brazylijskie I stopnia stacjonarne
Praca socjalna I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Praca socjalna - studia online I stopnia online
Prawno - administracyjny I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawno - biznesowy I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Prawo w biznesie I stopnia stacjonarne
Produkcja medialna I stopnia stacjonarne
Projektowanie wnętrz I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Psychologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Pszczelarstwo w agroekosystemach I stopnia stacjonarne
Public relations i zarządzanie informacją I stopnia stacjonarne
Ratownictwo medyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Retoryka stosowana I stopnia stacjonarne
Robotyzacja procesów wytwórczych I stopnia stacjonarne
Rolnictwo I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Romanistyka I stopnia stacjonarne
Rusycystyka I stopnia stacjonarne
Sinologia I stopnia stacjonarne
Sociology I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Socjologia I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Socjologia - studia online I stopnia online
Społeczeństwo informacyjne I stopnia stacjonarne
Stosunki międzynarodowe I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Stosunki międzynarodowe - studia online I stopnia online
Studia śródziemnomorskie - podróże historyczne I stopnia stacjonarne
Sztuczna inteligencja I stopnia stacjonarne
Sztuka ogrodowa i aranżacje roślinne I stopnia stacjonarne
Technical physics I stopnia stacjonarne
Techniki dentystyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Techniki kryminalistyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologia biosurowców i biomateriałów I stopnia stacjonarne
Technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Technologie cyfrowe w animacji kultury I stopnia stacjonarne
Terapia zajęciowa z rehabilitacją I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Tourism management I stopnia stacjonarne
Transport I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Transport - studia online I stopnia online
Transport i logistyka I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Turystyka historyczna I stopnia stacjonarne
Turystyka i rekreacja I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Ukrainistyka I stopnia stacjonarne
Wychowanie fizyczne I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie I stopnia stacjonarne, niestacjonarne, online
Zarządzanie - studia online I stopnia online
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością produkcji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie i adaptacja do zmian klimatu I stopnia stacjonarne
Zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zarządzanie w politykach publicznych I stopnia stacjonarne
Zielarstwo i fitoprodukty I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
Zootechnika I stopnia stacjonarne, niestacjonarne
 

Uczelnie w Lublinie

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kierunki studiów: 92 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 46 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 9

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kierunki studiów: 59 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 27 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online Domy studenckie: 4

Politechnika Lubelska

Kierunki studiów: 27 (I stopnia, II stopnia) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 4

Collegium Humanum - Szkoła Główna Menedżerska

Kierunki studiów: 1 (jednolite) Studia podyplomowe: 11 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Kierunki studiów: 16 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 6 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 3

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Kierunki studiów: 53 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 12 Studia: stacjonarne, niestacjonarne Domy studenckie: 5

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

Kierunki studiów: 19 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 27 Studia: stacjonarne, niestacjonarne

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Kierunki studiów: 31 (I stopnia, II stopnia, jednolite) Studia podyplomowe: 30 Studia: stacjonarne, niestacjonarne, online

Kierunki studiów w Lublinie - Uczelnie

Grupa kierunków
Typ studiów
Uczelnia

Niestety, nic nie znaleziono

Jak wyglądają studia I stopnia - licencjackie i inżynierskie w Lublinie

Bohater tak popularnego polskiego filmu, jak „Dzień Świra” uważał, że to niedorzeczne, by o życiu decydować za młodu, kiedy jeszcze nie do końca można stwierdzić, czego się chce i czego się od tego życia oczekuje. Aktualny rynek pracy i ogólne opinie społeczne zachęcają do dalszej edukacji, która nie powinna kończyć się na wykształceniu średnim bądź zawodowym. Ale jak podjąć decyzję, kiedy wachlarz kierunków jest tak szeroki, a nasze ambicje nieskończone? Studia pierwszego stopnia są wygodną opcją dalszej edukacji w stopniu wyższym, zwłaszcza że pozwalają łatwo się przebranżowić. Nikt bowiem nie oczekuje, że absolwenci studiów licencjackich  i inżynierskich będą dany kierunek kontynuować na studiach magisterskich. Mogą oni przecież na drugim stopniu wybrać kształcenie w zupełnie innym zakresie.

Studia pierwszego stopnia w Lublinie umożliwiają podjęcie pracy po uzyskaniu tytułu licencjata bądź inżyniera. Wielu środowiskom pracy wystarcza pierwszy etap kształcenia, chociaż pracodawcy zachęcają podwładnych do dalszej edukacji. Studia magisterskie to nie tylko dodatkowe umiejętności i usystematyzowana wiedza, to także wyższe stanowiska i lepsza pensja.

Studia licencjackie w Lublinie trwają trzy lata, czyli sześć semestrów. Studia pierwszego stopnia to również studia inżynierskie, które najczęściej trwają trzy i pół roku. Rekrutacja na studia w Lubinie w ramach licencjatu jest bardzo wymagająca, ale zazwyczaj ogranicza się jedynie do wysokich wyników z egzaminów maturalnych (również na poziomie rozszerzonym). Niektóre kierunki przewidują także rozmowy kwalifikacyjne bądź egzaminy wstępne. Wszelkie niezbędne informacje odnoszące się do zasad kwalifikacyjnych znajdziesz na stronach rekrutacyjnych uczelni w Lublinie.

 

Komentarze (0)