BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

Studia w Lublinie

bezpieczeństwo międzynarodowe

 

Odkryj studia bezpieczeństwo międzynarodowe w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Bezpieczeństwo międzynarodowe studia Lublin - specjalność / ścieżka kształcenia

Bezpieczeństwo międzynarodowe to propozycja kształcenia, która w znaczący sposób rozwija wiedzę zdobywaną w ramach stosunków międzynarodowych. To idealna oferta dla tych, którzy w życiu zawodowym chcą analizować i sprawnie działać na rzecz zjawisk interpretowanych w charakterze wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa personalnego, narodowego i międzynarodowego.

Studenci uczęszczają na takie zajęcia jak, chociażby: międzynarodowe stosunki kulturalne, religie i związki wyznaniowe, teoria bezpieczeństwa międzynarodowego, zagrożenia bezpieczeństwa międzynarodowego, polityka UE w zakresie ochrony zdrowia, międzynarodowe systemy bezpieczeństwa, zarządzanie granicami zewnętrznymi UE.

Abiturienci odnajdują się w pracy w organizacjach i instytucjach międzynarodowych (NATO, UE) lub krajowych, które współpracują z zagranicą oraz w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych. Zatrudniani są również w instytucjach i przedsiębiorstwach sektora biznesowego prowadzących działalność poza granicami kraju w rejonach o wysokim ryzyku zagrożenia.

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest specjalność / ścieżka kształcenia BEZPIECZEŃSTWO MIĘDZYNARODOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Komentarze (0)