PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z DORADZTWEM EDUKACYJNO-ZAWODOWYM

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z DORADZTWEM EDUKACYJNO-ZAWODOWYM

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z DORADZTWEM EDUKACYJNO-ZAWODOWYM

Studia w Lublinie

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym

 

Odkryj studia pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym studia Lublin - specjalność / ścieżka kształcenia

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym to odpowiadająca na współczesne zapotrzebowania rynku pracy propozycja kształcenia, która skupia się nie tylko na działaniu stricte pedagogicznym, ale również doradztwie zawodowym.

Absolwenci zatrudniani są w szkołach podstawowych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Obejmują stanowiska pedagogów szkolnych, nauczycieli-doradców zawodowych, pedagogów, wychowawców w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej.

Program kształcenia obejmuje zajęcia dotyczące rozwoju człowieka w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym. Studenci zdobywają potrzebną wiedzę i umiejętności odnoszące się do prowadzenia zajęć z zakresu preorientacji i orientacji zawodowo-edukacyjnej. Zajmują się organizacją i udzielaniem pomocy w zakresie planowania kariery zawodowej, a także wspomagają rozwój indywidualny i społeczny dzieci i młodzieży.

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest specjalność / ścieżka kształcenia PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z DORADZTWEM EDUKACYJNO-ZAWODOWYM

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)