PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

Studia w Lublinie

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

 

Odkryj studia pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną studia Lublin - specjalność / ścieżka kształcenia

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną to propozycja kształcenia, która umożliwia studentom zdobycie wykształcenia pedagogicznego i kwalifikacji nauczycielskich w zgodzie ze standardami kształcenia nauczycieli.

Studenci zdobywają gruntowne wykształcenie, które obejmuje pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą, a także rozwijają potrzebne kompetencje odnoszące się do terapii pedagogicznej. Wiedzę i umiejętności będziesz mógł/mogła doskonalić również podczas praktyk realizowanych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, chociażby w szkołach czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych, a także w placówkach pomocowych i na koloniach letnich.

Abiturienci zatrudniani są w placówkach oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i placówkach pomocy społecznej. Przygotowywani są do pracy w charakterze pedagogów szkolnych, nauczycieli-specjalistów terapii pedagogicznej, a także pedagogów bądź wychowawców.

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest specjalność / ścieżka kształcenia PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)