PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

Studia w Lublinie

projekty międzynarodowe

 

Odkryj studia projekty międzynarodowe w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Projekty międzynarodowe studia Lublin - specjalność / ścieżka kształcenia

Propozycja kształcenia w zakresie projektów międzynarodowych odpowiada na aktualne zapotrzebowania rynku pracy. Rozwój na arenie międzynarodowej sprzyja realizowaniu nowych przedsięwzięć. Ty zaś będziesz miał/a okazję rozwinąć umiejętności komunikacyjne, perswazyjne, negocjacyjne.

Kompleksowo konstruowany program kształcenia łączy nauki ekonomiczne, społeczne, prawne i polityczne, a także pozwala zrozumieć mechanizmy funkcjonowania stosunków międzynarodowych oraz gospodarki światowej. Studenci weryfikują również, jakie znaczenie dla kraju i międzynarodowego postępu mają wspólne przedsięwzięcia i współpraca w różnorodnych dziedzinach. W siatce zajęć znajdziesz na przykład: międzynarodowe rynki finansowe, fundusze strukturalne UE, ekonomię rozwoju.

Absolwenci zatrudniani są w organizacjach i instytucjach międzynarodowych lub krajowych współpracujących z zagranicą, w przedsiębiorstwach działających na rynkach międzynarodowych, w administracji państwowej i samorządowej, w instytucjach niezwiązanych bezpośrednio z dziedziną stosunków międzynarodowych.

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest specjalność / ścieżka kształcenia PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Komentarze (0)