PSYCHOLOGIA KLINICZNA I NEUROPSYCHOLOGIA

PSYCHOLOGIA KLINICZNA I NEUROPSYCHOLOGIA

PSYCHOLOGIA KLINICZNA I NEUROPSYCHOLOGIA

Studia w Lublinie

psychologia kliniczna i neuropsychologia

 

Odkryj studia psychologia kliniczna i neuropsychologia w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Psychologia kliniczna i neuropsychologia studia Lublin - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia kliniczna i neuropsychologia to nowoczesna propozycja kształcenia, która pozwala zapoznać się z psychologią kliniczną, a co za tym idzie z neuropsychologią. Kierunek uwzględnia aktualne problemy, które najbardziej dotykają społeczeństwo, takie jak trauma, przemoc, uzależnienia, zaburzenia neurorozwojowe czy choroby nowotworowe.

W bogato rozplanowanym programie kształcenia znajdziesz przedmioty związane z psychologią kliniczną, diagnozą kliniczną, terapią i pomocą psychologiczną, a nawet psychologią sądową. Studenci uczęszczają na psychologię starzenia się z elementami psychogeriatrii, psychologię uzależnień, neurorozwojowe problemy dzieci z dysfunkcjami mózgu, rehabilitację neuropsychologiczną.

Kompleksowe kształcenie oraz zdobyte umiejętności pozwalają absolwentom rozpocząć karierę zawodową w sektorze zdrowia i pomocy społecznej, sektorze oświaty i wychowania, w administracji rządowej bądź ośrodkach naukowo-badawczych. Możesz pracować w poradniach specjalistycznych, ośrodkach rehabilitacyjnych, a nawet w policji bądź wojsku.

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest specjalność / ścieżka kształcenia PSYCHOLOGIA KLINICZNA I NEUROPSYCHOLOGIA

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
typ studiów
tryb studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jednostka prowadząca

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Komentarze (0)