PSYCHOLOGIA WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI

PSYCHOLOGIA WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI

PSYCHOLOGIA WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI

Studia w Lublinie

psychologia wspomagania rozwoju i edukacji

 

Odkryj studia psychologia wspomagania rozwoju i edukacji w Lublinie i sprawdź gdzie możesz studiować 

Psychologia wspomagania rozwoju i edukacji studia Lublin - specjalność / ścieżka kształcenia

Psychologia wspomagania rozwoju i edukacji to oferta kształcenia, która da Ci odpowiednie narzędzia i umożliwi zdobycie potrzebnej wiedzy, niezbędnej w przypadku wspierania rozwoju dzieci i młodzieży. Specjaliści w tym zakresie niejednokrotnie interweniują w szkołach i placówkach specjalistycznych, udzielają profesjonalnej pomocy psychologicznej.

Studenci wypracowują umiejętności diagnostyczne i terapeutyczne zwłaszcza w stosunku do osób z zaburzeniami neurorozwojowymi, zaburzeniami okresu dorastania, problemami kulturowymi i językowymi. W siatce zajęć znajdziesz takie przedmioty jak: podstawy psychiatrii i neurologii dziecięcej, podstawy psychologii edukacyjnej i interwencji rozwojowej, podstawy wczesnej interwencji, zaburzenia rozwoju emocjonalno-społecznego.

Absolwenci odnajdują się w pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, przedszkolach, szkołach, ośrodkach diagnostyczno-terapeutycznych. Stają się psychologami, badaczami, ekspertami w szeroko pojmowanej psychologii.

Zobacz, na jakich uczelniach w Lublinie jest specjalność / ścieżka kształcenia PSYCHOLOGIA WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

grupa kierunku
poziom studiów
forma studiów

Wyszukiwarka kierunków podyplomowych: znaleziono ×

grupa kierunku

Wyszukiwarka kierunków studiów: znaleziono ×

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Psychologia stopień: (Jednolite), czas trwania: 5 lat
tryb: stacjonarne

Komentarze (0)